Studiegids

nl en

Preventie, family mediation en behandeling in de forensische context

Vak
2022-2023

Toelatingseisen

In deze cursus wordt voortgebouwd op de kennis en vaardigheden die studenten in de volgende Bachelorvakken hebben opgedaan: Inleiding Pedagogische en Onderwijswetenschappen 1A, Inleiding Pedagogische en Onderwijswetenschappen 1B, Practicum gesprekstechnieken, Neurobiologische Achtergronden van Opvoeding en Ontwikkeling, Adoptie en pleegzorg in pedagogisch perspectief en Gezinspedagogiek.

Vakbeschrijving

In deze cursus worden mogelijke behandeltrajecten van licht (preventie) tot zwaar (interventieprogramma’s, klinische behandeling, opname) van kinderen en gezinnen in de forensische zorg besproken.

Hierbij wordt uitgebreid aandacht besteed aan de theoretische achtergrond, de effectiviteit, de werkzame elementen en de praktische implicaties van deze vormen van preventie of behandeling.

De programma’s hebben als doel ernstige opvoedingsproblemen (zoals kindermishandeling), probleemgedrag bij kinderen en/of (jeugd)delinquentie te voorkomen of te verminderen.

Daarnaast zal worden ingegaan op verschillende vormen van traumabehandeling. Er zal specifiek aandacht worden besteed aan complexe echtscheidingen, waarbij problemen ontstaan over de invulling van het gezag over de kinderen en interventies (zoals Family Mediation) op dit gebied.

Verder zullen de studenten kennis nemen van de effectiviteit van forensische behandeling en begeleiding van jongeren in justitiële jeugdinrichtingen.
Ten slotte zullen studenten zelf aan de slag gaan met gesprekstechnieken vanuit de methode Motiverende Gespreksvoering.

Leerdoelen

  • Kennis verwerven over wetenschappelijk onderzoek naar de theoretische achtergrond en praktische toepassingen van gezinsinterventieprogramma’s en (klinische) behandelprogramma’s

  • Kennis maken met en oefenen van casusbesprekingen en gesprekstechnieken vanuit de methodiek Motiverende Gespreksvoering

  • Kennis verwerven over interventies in complexe echtscheidingszaken

  • Leren interventie- en behandelprogramma’s kritisch te evalueren

  • Kennis opdoen over de wijze waarop bij de behandeling van gezinnen rekening kan worden gehouden met bepaalde aspecten zoals de verstandelijke vermogens van kinderen en ouders of culturele verschillen.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen.

Toetsingsvorm

  • Actieve houding in de werkgroep

  • Eindopdracht

  • Schriftelijk tentamen

Het eindcijfer is opgebouwd uit het tentamencijfer (70%) en het cijfer voor de eindopdracht (30%). Beide onderdelen moeten voldoende zijn (≥ 5,5).

NB Studenten die een voldoende hebben voor de eindopdracht maar niet voor het tentamen of andersom, mogen dit cijfer één jaar meenemen.

Brightspace

Bij deze cursus wordt Brightspace gebruikt.

Literatuur

  • Werkgroepen: Miller, W.R., & Rollnick, S. (2014). Motiverende gespreksvoering. Mensen helpen veranderen. Gorinchem: Ekklesia

  • Colleges: Verschillende onderzoeksartikelen en documenten die nader bekend gemaakt worden.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via My Studymap.

Tentamens
Daarnaast is het voor alle studenten verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de https://www.student.universiteitleiden.nl/administratie/in---uitschrijven/inschrijven-voor-vakken-en-tentamens/inschrijven-voor-vakken-en-tentamens/sociale-wetenschappen/pedagogische-wetenschappen-bsc?cf=sociale-wetenschappen&cd=pedagogische-wetenschappen-bsc#tab-1

Contact informatie

Coördinatoren zijn: Dr. R.S.M. Buisman en Whitney de Haan