Studiegids

nl en

Publieke waarden en Ethiek (Overgangsregeling)

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Dit is een vak in het kader van een overgangsregeling. Als gevolg van herstructurering van het MPS-programma komt dit vak Publieke Waarden en Ethiek te vervallen. In de lente van 2022 is het vak als overgangsregeling aangeboden. In de herfst van 2022 gebeurt dit andermaal, maar op minimale wijze. Dit vak is dus alleen bedoeld voor studenten die het vak in academisch jaar 2020-2021 en 2021-2022 niet af hebben kunnen ronden en dus (een of beide onderdelen) moeten herkansen. Daadwerkelijke eerdere deelname aan de cursus is niet nodig om van deze overgangsregeling gebruik te maken. Het is genoeg als studenten dit vak in genoemde periodes hadden moeten afronden.

Beschrijving

Deze collegereeks gaat over publieke waarden (als bouwstenen van overheidshandelen) en bestuursethiek (de kritische bezinning op het juiste handelen en morele oordeelsvorming in de publieke sector). Dit zijn belangrijke onderwerpen. Discussies over ‘goed’ en ‘fout’ openbaar bestuur zijn immers aan de orde van de dag. Deels gebeurt dat in de context van individuele gevallen van corruptie of anderszins niet-integer bestuurlijk handelen. Deels gebeurt dit ook in de context van een bredere evaluatie van overheidshandelen, in termen van waarden als rechtmatigheid, efficiëntie en effectiviteit. In dit vak komen meer conceptuele vragen aan bod, met name over de betekenis van begrippen als het publieke en het publieke belang (vooral in relatie tot het private), publieke waarden, normen, integriteit en/of corruptie. Ook komen vragen aan bod over de publieke waarden die door overheden in het algemeen en door ambtenaren en politici in het bijzonder kunnen of zouden moeten worden beschermd en bevorderd en hoe dat eigenlijk moet gezien de eigenheid en complexiteit van de publieke sector en specifieke problemen zoals vuile en vele handen. Daarbij dient zich ook ethiek aan, oftewel de gedegen reflectie op morele problemen in het openbaar bestuur. In het vak wordt ook de stand van zaken besproken met betrekking tot anti-corruptie en integriteitsbeleid in organisaties en landen, in het heden en vooruitkijkend naar toekomstige trends. Studenten verwerven in deze cursus zo uiteindelijk kennis van bestuurskundige concepten en theorieën over publieke waarden en ethiek, leren kritisch te reflecteren op normatieve vraagstukken in de nationale en internationale bestuurspraktijk en leren nadenken over oplossingen. Wij behandelen hiertoe belangrijke literatuur en bespreken voortdurend relevante casuïstiek.

Leerdoelen

In dit vak staan de volgende leerdoelen centraal:

  • Kennis krijgen van klassiek en hedendaags onderzoek naar (publieke) waarden in de bestuurskundige literatuur.

  • Inzicht krijgen in het unieke en waarden geladen karakter van openbaar bestuur en bestuurskunde.

  • Inzicht krijgen in aard en diversiteit en/of eenheid van (publieke) waarden.

  • Het vermogen ontwikkelen om op gevorderd niveau een theorie gedreven analyse te maken van normatieve onderwerpen en vraagstukken in de publieke sector in het algemeen en op waarden geladen claims op het eigen terrein van specialisatie in het bijzonder.

  • Het ontwikkelen van vaardigheden om ethisch te reflecteren en te argumenteren over (publieke) waardenvraagstukken in de bestuurlijke praktijk met gebruik van bestuurskundige theorie.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de Studiegids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

Dit is een vak in het kader van een afgeslankte overgangsregeling (zie eerder). Studenten kunnen het vak volgen door zelfstandig al het beschikbare materiaal te bestuderen. Zij verkrijgen toegang tot het materiaal, i.e. de slides en de opgenomen colleges, van de laatste keer dat dit vak volledig werd aangeboden (september/oktober 2021). Er worden geen hoor- of werkcolleges georganiseerd. Studenten kunnen op eigen initiatief en op basis van zelfstandige voorbereiding (lezen van literatuur en het bekijken van opgenomen colleges) wel per e-mail of telefonisch vragen stellen aan de docent over de stof zoals deze is behandeld tijdens de laatste keer dat het vak volledig gegeven is.

Totale studielast is 140 uur waarvan:

Examen plus inzage: 4 uur
Zelfstudie: 136 uur

Toetsing en weging

  • Een korte schrijfopdracht (een kritische theorie gedreven analyse van een actueel moreel vraagstuk in het Nederlandse openbaar bestuur) (40%) (deelcijfer 1).

  • Een schriftelijk tentamen met open vragen (60% van het eindcijfer) (deelcijfer 2).

  • Het eindcijfer van de cursus komt tot stand door middel van een gewogen gemiddelde van de twee deelcijfers. Het vak is behaald als ieder deelcijfer tenminste een 5,5 is. Er is dus geen compensatie tussen onderdelen mogelijk.

  • De toetsvorm van de eerste kans en de eventuele herkansing is gelijk.

  • Reeds behaalde deelcijfers uit het tweede semester van academisch jaar 2020-2021 en het eerste semester van academisch jaar 2021-2022 blijven geldig en kunnen worden meegenomen naar dit vak. Studenten moeten de docent hier zelf van op de hoogte brengen.

Literatuurlijst

Voor deze cursus worden losse artikelen voorgeschreven die digitaal beschikbaar zullen zijn. Er wordt geen handboek voorgeschreven. In de vakwijzer die t.z.t. op Brightspace zal verschijnen worden alle links naar literatuur opgenomen.

Inschrijven

Schrijf je via MyStudymap of uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Registratie voor vakken en werkgroepen in mogelijk vanaf 16 december, 13.00 uur. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd.

Vanaf het academisch jaar 2020-2021 is Brightspace de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

Dr. A.D.N. Kerkhoff a.d.n.kerkhoff@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen