Studiegids

nl en

Management van de Publieke Sector (Instroom 2020-2021 en eerder)

In de master Management van de Publieke Sector analyseren we hoe de overheid oplossingen kan vinden voor de complexe problemen van vandaag. Het functioneren van de overheid wordt doorlopend onder een vergrootglas gelegd door politici, journalisten en betrokken burgers. In allerlei media, waaronder steeds vaker sociale media, tref je meningen aan over het functioneren van de overheid. Het openbaar bestuur werkt doorlopend aan verbeteringen. Hervormingen en reorganisaties zijn aan de orde van de dag, waarbij vergroting van doelmatigheid, doeltreffendheid, democratisch gehalte en rechtsstatelijkheid voorop staat. Het publieke en multi-level governance-karakter van het openbaar bestuur zorgt voor de nodige complexiteit en uitdagingen voor de publieke manager en andere publieke sector professionals. Centraal in deze master staat dan ook de vraag:

Hoe kunnen publieke organisaties hun taken optimaal vervullen in een complexe en dynamische omgeving?

Binnen Management van de Publieke Sector kennen we twee specialisaties:

 • Strategie, advisering en verandermanagement (SAV): richt zich op de vraag hoe de publieke sector het best georganiseerd en gemaneged kan worden om zo de publieke dienstverlening van organisaties te kunnen garanderen en verbeteren.

 • Public Affairs (PA): richt zich op de relaties tussen de publieke organisaties en hun omgeving, waarbij ingegaan wordt op de rol van belangengroeperingen en media.

Deze master is een fulltime programma van 60 EC en bestaat uit:

 • Verplichte vakken voor beide specialisaties (40 EC)

 • Vakken per specialisatie (20 EC)

Intro

Algemene Informatie over de opleiding

Aan de rechterzijde staat onder bestanden een overzicht van het programma MPS gerelateerd aan het laatste moment van instroom.
N.b. de vakken van de MSc Management van de Publieke Sector zijn alleen toegankelijk voor studenten MPS.

Let op!

Met ingang van september 2021 is een curriculumwijziging ingevoerd in de opleiding Management van de Publieke Sector. De afstudeerrichtingen Strategie, Advisering en Verandermanagement en Public Affairs zullen ophouden te bestaan.

Voor studenten die in 2020-2021 of eerder gestart zijn is de onderstaande overgangsrichtlijn opgesteld.

 • In het eerste semester van 2022-2023 wordt het laatste semester van het oude curriculum middels overgangsmodules (zie Studiegids, onder overgangsregelingen) aangeboden. Alle studenten van cohorten februari 2020 en eerder dienen van de overgangsmodules gebruik te maken indien zij nog vakken moeten afronden uit het oude curriculum. Daarna zullen er geen mogelijkheden meer worden geboden om de vakken uit het oude curriculum af te ronden.

 • Er zal in het eerste én het tweede semester van 2022-2023 scriptiebegeleiding worden aangeboden. Zie de Studiegids. onder overgangsregelingen voor de aanmeldprocedure.

 • Het studiejaar 2022-2023 is het laatste jaar waarin afgestudeerd kan worden in de oude afstudeerrichtingen Strategie, Advisering en Verandermanagement en Public Affairs, mits je aan de studieveriesten kan voldoen.

 • Moet je nog een vak volgen dat niet meer wordt aangeboden neem dan contact op met de studieadviseurs voor het maken van een studieplan dat je voor kan leggen aan de excamencommissie.

Na 2022-2023 zijn er voor studenten uit de cohorten Februari 2021 en eerder, die hun programma nog niet hebben afgerond, twee mogelijkheden.

 • Afstuderen onder de algemene noemer van de Master Management van de Publieke Sector, zonder afstudeerrichting. De examencommissie bepaalt met welke vakken in het nieuwe curriculum missende EC kunnen worden ingevuld. Deze mogelijkheid is van tijdelijke aard tot 31 augustus 2024.

 • Overstappen naar een van de nieuwe afstudeerrichtingen. Waarbij niet alle vakken kunnen worden meegenomen voor het nieuwe examenprogramma. De examencommissie zal in dat geval bepalen welke vakken nog gehaald dienen te worden.
  Denk je hiervan gebruik te willen/ moeten maken neem dan contact op met de studieadviseurs voor het maken van een studieplan dat je voor kan leggen aan de excamencommissie.

Overgangsregelingen

N.b. de vakken van de MSc Management van de Publieke Sector zijn alleen toegankelijk voor studenten MPS.

Let op!

Met ingang van september 2021 is een curriculumwijziging ingevoerd in de opleiding Management van de Publieke Sector. De afstudeerrichtingen Strategie, Advisering en Verandermanagement en Public Affairs zullen ophouden te bestaan.

Voor studenten die in 2020-2021 of eerder gestart zijn is de onderstaande overgangsrichtlijn opgesteld.

 • In het eerste semester van 2022-2023 wordt het laatste semester van het oude curriculum middels overgangsmodules (zie onder) aangeboden. Alle studenten van cohorten februari 2020 en eerder dienen van de overgangsmodules gebruik te maken indien zij nog vakken moeten afronden uit het oude curriculum. Daarna zullen er geen mogelijkheden meer worden geboden om de vakken uit het oude curriculum af te ronden. Het betreft:

  • Publieke waarden en ethiek
  • Literatuurmodule: Openbaar bestur: vertrouwen, legitimiteit, crises en betsuurlijke prestaties: ter vervanging van één of twee SAV specialisatievakken
  • Het vak 'Stakeholders, Public Affairs en Maatschappij' uit het nieuwe curriculem. Ter vervanging van De ontwikkeling van Public Affairs en/ of de Beleidscyslus en de bestuurlijke Arena. Neem contact op met Prof. dr. Arco Timmermans indien je dit vak te vervanging van een of twee bovengenoemde vakken wilt volgen.
 • Er zal in het eerste én het tweede semester van 2022-2023 scriptiebegeleiding worden aangeboden. Zie de Studiegids. onder overgangsregelingen voor de aanmeldprocedure.

 • Het studiejaar 2022-2023 is het laatste jaar waarin afgestudeerd kan worden in de oude afstudeerrichtingen Strategie, Advisering en Verandermanagement en Public Affairs , mits je aan de studieveriesten kan voldoen.

 • Moet je nog een vak volgen dat niet meer wordt aangeboden neem dan contact op met de studieadviseurs voor het maken van een studieplan dat je voor kan leggen aan de excamencommissie.

Na 2022-2023 zijn er voor studenten uit de cohorten Februari 2021 en eerder, die hun programma nog niet hebben afgerond, twee mogelijkheden.

 • Afstuderen onder de algemene noemer van de Master Management van de Publieke Sector, zonder afstudeerrichting. De examencommissie bepaalt met welke vakken in het nieuwe curriculum missende EC kunnen worden ingevuld. Deze mogelijkheid is van tijdelijke aard tot 31 augustus 2024.

 • Overstappen naar een van de nieuwe afstudeerrichtingen. Waarbij niet alle vakken kunnen worden meegenomen voor het nieuwe examenprogramma. De examencommissie zal in dat geval bepalen welke vakken nog gehaald dienen te worden.
  Denk je hiervan gebruik te willen/ moeten maken neem dan contact op met de studieadviseurs voor het maken van een studieplan dat je voor kan leggen aan de excamencommissie.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Publieke waarden en Ethiek (Overgangsregeling) 5
Literatuurmodule: Openbaar bestuur: vertrouwen, legitimiteit, crises en bestuurlijke prestaties 5 of 10
Stakeholders, Public Affairs en Maatschappij 10
Thesis MPS 15

Onderwijsorganisatie

Bestuur en medezeggenschap

De opleiding Management van de Publieke Sector heeft een opleidingsbestuur bestaande uit:

De master Management van de Publieke Sector heeft een opleidingscommissie (OLC). Dit is een medezeggenschapsorgaan dat is samengesteld uit wetenschappelijk medewerkers en studenten.

Studiebegeleiding en ondersteuning

Bij de studieadviseur van jouw opleiding kan je terecht voor studie-gerelateerde vragen en problemen, zoals studievertraging, planning, examenregelingen, etc. Zie hieronder ook verder:

 • Persoonlijke omstandigheden:
  Hieronder vallen in ieder geval: ziekte, functiebeperking, bijzondere familieomstandigheden, zwangerschap en bepaalde bestuurswerkzaamheden. Als je twijfelt over je situatie, kom dan altijd langs de studieadviseur.

 • Overige studie gerelateerde zaken:
  Studieplan, studievoortgang, studievertraging, regels Instituut Bestuurskunde/ Universiteit, BSA, stage, uitwisseling, minoren, scriptie etc.

Daarnaast zijn er ook:

 • Studentendecanen: zij beantwoorden je vragen en helpen je met problemen waarbij verschillende regelingen en wettelijke bepalingen een rol spelen;

 • Studentenpsychologen: zij kunnen bv. helpen bij faalangst, uitstelgedrag en tegenwerkende gedachtes en bieden daarnaast ook studievaardighedencurssen en scriptieondersteuningsgroepen aan.

Twijfel je waar je terecht moet met je vraag, dan ben je altijd eerst welkom bij de studieadviseurs.

Andere belangrijke afdelingen zijn:

 • De Examencommissie is onder andere verantwoordelijk voor de organisatie van de tentamens en examens. Daarnaast ziet zij toe op naleving van het Onderwijs- en Examenreglement. De examencommissie verwerkt in haar hoedanigheid ook individuele vragen van studenten aangaande hun studie. Voor individuele vragen aan de examencommissie gelden de volgende regels en procedures.

 • Het Onderwijs Service Centrum (OSC) verzorgt de registratie van studie- en onderwijsgegevens en staat telefonisch en aan de balie studenten te woord tijdens openingstijden.

Klachten

 • Binnen de opleiding zijn de studieadviseurs het eerste aanspreekpunt. Twijfel je over een van onderstaande opties bespreek het dan met hen.

 • De universiteit heeft diverse portalen waar je met een vraag of klacht terecht kan. Bekijk ze hier.

 • Heb je een vraag, suggestie of klacht over een specifiek vak, toets of over het studieprogramma en het rooster? Bekijk op de klachtenpagina van de opleiding waar je terecht kan.

 • Elke faculteit heeft ook een klachten coördinator de assessor (student-lid van het bestuur) van de faculteit, hij of zij is de klachtencoördinator voor overige klachten.

Studievereniging
De Bestuurskundige Interfacultaire vereniging Leiden (B.I.L.) vormt de schakel tussen de studenten en het Instituut en organiseert diverse activiteiten.

Loopbaanoriëntatie

Studeren is meer dan alleen je diploma halen. Het gaat er ook om je voor te bereiden op je (verdere) professionele loopbaan. Hoe kun je de kennis en vaardigheden die je opdoet in de praktijk gebruiken? Welke richting kies je binnen je studie en waarom? Wat kan je al, en welke vaardigheden wil je nog leren? Hoe vertaal je de vakken die je kiest naar toepassing in de praktijk?

Op verschillende momenten tijdens je studie komen deze en andere vragen ter sprake. Mogelijk heb je er al eens met de studieadviseur, de FGGA Career Service en/of medestudenten over gesproken. Wij organiseren allerlei activiteiten waarbij je kunt reflecteren op je eigen wensen en mogelijkheden en je de kans krijgt je te oriënteren op de (rest van de) arbeidsmarkt. Centraal daarbij staan de vragen: ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’.

De Career Service is er om studenten (en pas afgestudeerden) te helpen bij de overstap naar of volgende stap op de arbeidsmarkt. We geven je persoonlijk advies en organiseren het hele jaar door verschillende activiteiten, zoals:

 • Individueel loopbaanadvies en cv-check

 • Workshops en trainingen, incl. ‘Netwerken & LinkedIn’, ‘CV & sollicitatiebrieven schrijven’ of ‘Solliciteren’)

 • Career Colleges waarin alumni vertellen over hun baan, werkdag en hoe ze aan die baan gekomen zijn

 • Informatiesessies als ‘Werken als trainee’, ‘Werken bij de EU’

 • Bedrijfsbezoeken, bijv. naar ambassades, ministeries, organisaties als de AIVD of Accenture

 • Stagemarkt

 • Career Event

Via de opleidingswebsite en e-mails vanuit de Career Service word je regelmatig op de hoogte gehouden van verdere loopbaanactiviteiten. Wij hopen je te zien bij onze online en offline activiteiten!

Meer informatie