Studiegids

nl en

Literatuurmodule: Openbaar bestuur: vertrouwen, legitimiteit, crises en bestuurlijke prestaties

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Dit is een vak in het kader van een overgangsregeling. Dit vak is bedoeld voor de cohorten februari 2021 en eerder die na semester 1 van 2021-2022 nog ECTS missen om hun studie af te ronden. Het vak kan door studenten van de specialisatie Strategie, Advisering en Verandermanagement gevolgd worden, ter opvulling van missende EC van specialisatie-vakken van de afstudeerrichting SAV.

Beschrijving

Problemen en bestuurlijke crises bij onder meer de Belastingdienst, het Ministerie van Justitie, het UWV, het CBR, de Voedsel- en Warenautoriteit en op allerlei terreinen van het lokaal bestuur zijn voorbeelden waarbij er een crisis in het openbaar bestuur wordt verondersteld. Aan de andere kant geldt het Nederlands openbaar bestuur in internationaal opzicht als goed. Hoe kan je die kloof verklaren? Belangrijker nog, wat betekent deze kloof voor de relatie van burgers tot politiek en ambtelijke organisaties? Heeft dit gevolgen voor het vertrouwen in de legitimiteit van het openbaar bestuur? Mocht dit het geval zijn, is dit dan erg? Verondersteld kan worden dat een goed vertrouwen in het openbaar bestuur essentieel is voor het draagvlak van de burgers voor dat bestuur en daarmee voor het functioneren van politiek en ambtelijke organisaties. Klopt deze veronderstelling en indien juist waar staan we dan in Nederland en hoe verhoudt Nederland zich tot andere landen? Dit is de thematiek en de vragen die in deze literatuurmodule centraal staan.

Leerdoelen

  1. Met deze literatuurmodule worden de competenties op diverse terreinen van bestuurskundige theorie en methoden, vaardigheden en de eigen professionele houding versterkt.
  2. Uitgedaagd worden en leren te reflecteren op een fundamentele spanning in het openbaar bestuur versterken de basis voor studenten die het avondprogramma doorlopen.
  3. Het kunnen analyseren van een specifiek maatschappelijk vraagstuk en het kunnen benoemen van de dilemma’s die middels bestuurskundige perspectieven zichtbaar worden;
  4. Het kunnen benoemen van de complexiteit van het openbaar bestuur aan de hand van deze bestuurskundige perspectieven);
  5. Het herkennen van en kunnen reflecteren op de uitdagingen en dilemma’s waar een functionaris in de publieke sector mee om moet kunnen gaan, wanneer zij effectief willen bijdragen aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken.
  6. Kennis van benaderingen van de professionele rol en de kenmerken van een ‘reflectieve professional’.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de Studiegids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

Deze overgangsmodule bestaat uit zelfstudie van het beschikbaar te stellen literatuur en het schrijven van een eindopdracht.

Totale studielast: 140 waarvan:

  • Zelfstudie: 140

Toetsing en weging

Individueel eindpaper op basis van het onderzoek: 100% van het eindcijfer
De eindpaper dient voldoende te zijn, d.w.z. 5,5 of hoger.
De inlevertermijn het paper is terug te vinden op Brightspace.

Literatuurlijst

Nader op te geven.

Inschrijven

Let op! Inschrijven voor deze module kan vanaf 16 december 13.00 uur tot en met 21 januari.

Schrijf je via MyStudymap of uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd.

Vanaf het academisch jaar 2020-2021 is Brightspace de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

Prof.dr. F.M. van der Meer f.m.van.der.meer@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen