Studiegids

nl en

Management en Verandering van Publieke Organisaties

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Beschrijving

De uitdagingen waar publieke organisaties voor staan, zijn vaak complex en vragen om oplossingen die institutionele grenzen doorsnijden – grenzen tussen professies, organisaties en andere domeinen met hun eigen formele kaders. Publieke organisaties opereren in complexe interorganisationele netwerken op verscheidene niveaus. Dat doen ze in samenwerking met publieke, non-profit en private organisaties alsook steeds vaker met belangengroepen en burgers. Inspelen op een veranderende samenleving vraagt om aanpassingsvermogen, terwijl voorspelbaarheid en controleerbaarheid belangrijk blijven. Deze omstandigheden betekenen dat publieke professionals en managers in hun dagelijks werk met onzekerheid te maken hebben en met uiteenlopende en veranderende wensen en eisen vanuit hun omgeving. Dat stelt hoge eisen aan het managen en veranderen van publieke organisaties.

In dit kernvak worden de belangrijkste publiek management principes en doctrines en hun onderliggende waarden besproken. We gaan in op de implicaties daarvan voor de inrichting, het management en de verandering van publieke organisaties. Studenten analyseren waarom en hoe deze doctrines feitelijk een cumulatie betekenen van eisen die aan publieke organisaties worden gesteld, wat dat betekent voor de dilemma’s waarmee publieke managers zich geconfronteerd zien en hoe zij daarin kunnen navigeren en hun organisatie kunnen aanpassen.

Leerdoelen

  • Kennis van en inzicht in de belangrijkste publiek management doctrines en hun implicaties voor de aansturing, de inrichting en het functioneren van publieke organisaties;

  • Kennis van en inzicht in verschillende drijfveren en benaderingen van verandering van publieke organisaties;

  • Het kunnen analyseren en doorgronden van managementdilemma’s en handelingsperspectieven in het licht van verandering van publieke organisaties;

  • Het kunnen formuleren van een organisatieadvies op basis van concrete casuïstiek;

  • Projectgericht kunnen werken in een team.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Brightspace.

Onderwijsvorm

  • Hoorcolleges

  • Werkgroepen: case-analyse

Colleges en werkgroepen: 14 uur
Zelfstudie en groepswerk: 126 uur

Toetsing en weging

  • Online tentamen (50%)

  • Groepsportfolio (50%)

De deelcijfers zijn niet te compenseren. Voor alle onderdelen dient afzonderlijk minimaal een 5,5 te zijn behaald. Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het blok waarin het vak wordt gevolgd. Deelcijfers vervallen na kans en herkansing van het vak.

Literatuurlijst

Literatuur wordt bekend gemaakt via Brightspace en is te downloaden via de Universiteitsbibliotheek

Inschrijven

Inschrijving blok 2 voor de track Politiek, Beleid en Management:
Let op! De inschrijving voor dit vak heeft een afwijkende systematiek. Hierover volgt meer informatie tijdens het welkom van de opleiding. Je ontvangt t.z.t. een e-mail over de inschrijving voor de kernvakken in blok 2, profielvakken in blok 3 en afstudeerseminars in blok 4.

Inschrijving blok 4 voor de track Bestuur en Advisering:
Schrijf je via MyStudymap of uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Registratie voor vakken en werkgroepen in mogelijk vanaf 14 december, 13.00 uur. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd.

Vanaf het academisch jaar 2020-2021 is Brightspace de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Herkansen kernvakken
PBM studenten september 21 cohort en BA studenten die een of meer kernvakken moeten herkansen moeten zich voor 18 september melden via FGGA - Onderwijsteam BSK voor inschrijving. Zij mogen alleen meedoen aan de vakken waarvoor zij in de eerste kans waren ingeschreven.

Contact

Dr. J.E.T. Schmidt - j.e.t.schmidt@fgga.leidenuniv.nl
Prof.dr. S.M. Groeneveld s.m.groeneveld@fgga.leidenuniv.nl
E.L. Visser MSc e.l.visser@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen