Studiegids

nl en

Afstudeerseminar Digitalisering in bestuur en beleid

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Toelating tot het profiel vak geeft toegang tot vervolg het afstudeerseminar. Studenten worden medio blok 2 ingedeeld in profielvakken op basis van opgegeven voorkeuren.
Afgeronde bacheloropleiding die toegang geeft tot deze master of een afgeronde bachelorscriptie/project wanneer toegang tot de master is verleend op basis van art. 5.2.2.a van de Onderwijs- en Examenregeling 2021-2022.

Beschrijving

Dit afstudeerseminar richt zich op de thema’s binnen het profiel Digitalisering in Bestuur en Beleid, zoals bijvoorbeeld (maar zeker niet beperkt tot) de inzet van AI en algoritmen door de overheid, digitaliseringsbeleid, de rol van (big/open) data in de overheid, publieke innovatie, digitale platformen, e-government. Tevens is er in dit afstudeerseminar ruimte voor projecten op het vlak van publieke waarden, corruptie, integriteit en een historisch perspectief op overheidsontwikkelingen, al dan niet in relatie tot digitalisering.

Leerdoelen

Met het afronden van het afstudeerseminar bereikt men (o.a.) de volgende leerdoelen:

  • het vermogen zelfstandig een onderzoek op te zetten en uit te voeren en daarover te rapporteren;

  • selectie, bespreking en integratie van relevante theorieën;

  • operationalisatie van theoretische concepten;

  • verzameling van betrouwbare data (bronnenstudie, interviews, enquêtes, observaties, participerende observatie, experiment);

  • controleerbare, objectieve, nauwkeurige en systematische beschrijving van de bevindingen;

  • analyse van de bevindingen met behulp van het theoretisch kader het helder en academisch rapporteren over de onderzoeksresultaten;

  • reflectie op het onderzoeksproces en de onderzoeksresultaten.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Brightspace.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit een begeleiding van het proces richting het eindwerk van de master Management van de Publieke Sector.

Studielast

Totale studielast voor 20 EC is 560 uur waarvan 546 uur zelfstudie (platform), opzetten en uitvoeren van onderzoek, en schrijven afstudeerproduct.

Toetsing en Weging

Het afstudeerseminar wordt afgerond met het schrijven van een scriptie. De scriptie bestaat uit twee deeltoetsen die in blok 3, respectievelijk, blok 4 geschreven worden. Het eindcijfer voor de scriptie is een gewogen gemiddelde van de beide deeltoetsen. Deze deeltoetsen zijn de volgende:
1. De scriptieopzet (25% van het eindcijfer)
2. De scriptie (75% van het eindcijfer)

De deeltoetsen kunnen in het geval van een onvoldoende aan het einde van het afstudeerseminar worden herkanst. Voor meer informatie over de toetsing en weging, zie de scriptiehandleiding welke te vinden is op de Brightspace-pagina's van het desbetreffende profiel vak.

Literatuur

TBA

Inschrijven

Studenten kunnen zich niet los voor het afstudeerseminar aanmelden. Studenten worden in blok 3 ingedeeld in profielvakken op basis van voorkeuren. Na het profiel vak stroom je door in het afstudeerseminar behorend bij het profiel vak.

Moet je alleen nog het afstudeerseminar afronden en heb je het profielvak al behaald? Meld je dan voor 1 november bij het Onderwijsteam. Zij zorgen er voor dat je ingeschreven wordt voor het afstudeerseminar dat hoort bij je profielvak. Bestaat jouw profielvak inmiddels niet meer? Dan zal je deze opnieuw moeten volgen in blok 3. Volg hiervoor de instructies die je t.z.t. weer krijgt over het doorgeven van je voorkeuren voor de profielvakken.

Contact

Prof.dr.ing. A.J. Klievink a.j.klievink@fgga.leidenuniv.nl
Dr. A.R. Ingrams a.r.ingrams@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen