Studiegids

nl en

Ridders op reis. De queeste in de Middelnederlandse epiek.

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen moet één van beide eerstejaarsonderdelen op het terrein van de Oudere Nederlandse letterkunde (Literatuur en cultuur van het begin tot 1800 of Lezen en interpreteren van historische literatuur) met een voldoende zijn afgesloten.

Beschrijving

In vele middeleeuwse verhalen trekken ridders erop uit, om wraak te nemen, een geliefde te veroveren, de Graal te zoeken, hun eigen afkomst te vinden of gewoonweg om avonturen te beleven. Waarmee worden onze helden geconfronteerd? Welke tegenstanders moeten ze verslaan? Welke opdrachten moeten ze vervullen? Wat willen ze bewijzen, en voor wie? Wat bepaalt of ze succesvol zijn? Vormt de liefde de bekroning van een queeste of de drijfveer – of een belemmering?

In dit college gaan we uitzoeken waarom de queeste zo belangrijk is in de middeleeuwse romans. We kijken naar verschillen en overeenkomsten in de Nederlandse verhalen over de zoektochten van Perceval, Walewein en andere ridders van koning Artur en vergelijken die met de reizen uit ridderromans die zich in het Oosten afspelen, zoals de Roman van Limborch en Seghelijn van Jeruzalem. We gaan na hoe rondzwervingen structuur en boodschap van verhalen bepaald hebben, hoe een queeste de (innerlijke) ontwikkeling van de held kon weerspiegelen of een dilemma kon presenteren en hoe dankzij de ridders op reis een eindeloze stoet van monsters, dwergen, tovenaars, prinsessen in nood, vechtersbazen en andere gedenkwaardige figuren de Nederlandse literatuur is binnengekomen.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus ben je in staat:

 • Nederlandse literatuur van de Middeleeuwen te bestuderen vanuit verworven kennis over de productie, receptie en overlevering van teksten en hun artistieke, ideologische, politieke en religieuze context;

 • zelfstandig onderzoek te verrichten naar Middelnederlandse literatuur binnen de (internationale) context van een belangrijk en veel bestudeerd genre en haar benaderingswijzen;

 • relevante probleemstellingen te formuleren en te analyseren, met enerzijds oog voor de historische diepgang van literatuurhistorische verschijnselen en anderzijds met een bewustzijn voor het hedendaagse belang van middeleeuwse letterkunde

Rooster

Zie [Rooster](URL Roosterpagina opleiding)

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur. Deze is als volgt verdeeld:

 • Bijwonen colleges: 2 uur p.w. x 13 = 26 uur

 • Bestuderen literatuur/opdrachten: 39 uur

 • Werkstuk en presentatie: 75 uur

Deze cursus kost je gemiddeld ruim 6,5 uur week per uur (inclusief het bijwonen van de colleges). Na week 13 heb je nog 53 uur beschikbaar om het college af te ronden (voltooiing werkstuk).

Toetsing en weging

Toetsing

 1. Deelname in de werkgroep, algehele inzet (10%)
 2. Opdrachten (10%)
 3. Presentatie en prepaper (10%)
 4. Werkstuk (70%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, waarbij een deelcijfer niet lager mag zijn dan een 5,5.

Herkansing

Wie voor het werkstuk een onvoldoende haalt, krijgt een eenmalige mogelijkheid tot herschrijven. Aan het eventueel herschrijven gaat een gesprek met de docent vooraf.

Inzage en nabespreking

Nadat het werkstuk is beoordeeld kan het worden ingezien bij de docent. Hiervoor zal een tijdstip worden afgesproken.

Brightspace

Via [Brightspace ] (https://brightspace.universiteitleiden.nl) word je op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvang je specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuurlijst

Alle delen van de Geschiedenis van de Nederlandse literatuur zijn te raadplegen via DBNL: https://www.dbnl.org/tekst/geld008gesc01_01/
De overige literatuur wordt opgegeven aan het begin van het college.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met dr. Geert Warnar
Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie Reuvensplaats 3-4, kamer 0.05. Het e-mail adres is osz-oa-reuvensplaats@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Studenten Nederlandse taal en cultuur en overige studenten voor wie deze cursus een verplicht onderdeel is van het programma (zie ‘Maakt deel uit van’) hebben voorrang bij het volgen van de cursus wanneer de maximale capaciteit bereikt is. Overige studenten dienen voor inschrijving eerst toestemming te vragen aan de studieadviseur via stuconederlands@hum.leidenuniv.nl.