Studiegids

nl en

De middeleeuwen en vroegmoderne tijd

In de middeleeuwen en vroegmoderne tijd (ca. 500-1700) voltrok zich een aantal fundamentele veranderingen in de Europese cultuur: verstedelijking en staatsvorming, renaissances in kunst en letterkunde, revoluties in wetenschap en filosofie, de opkomst van universiteiten en de drukpers, contacten met de wereld buiten Europa en de scheuring van de christelijke wereld. In de minor De middeleeuwen en vroegmoderne tijd worden deze veranderingen belicht vanuit diverse disciplines. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan discussies en denkwijzen uit het moderne onderzoek.

De minor bestaat uit 15 EC aan verplichte onderdelen en een aantal opleiding specifieke ‘tracks’ van elk 15 EC aan aanschuifonderwijs; studenten zijn ook vrij om zelf een vakkenpakket van 15 EC aan aanschuifonderwijs samen te stellen. Zie hieronder.

Minimum/maximum aantal deelnemers: 5/50

Studiegidsnummer minor: 5000MMVTN

Nummer studieactiviteit: 1033

Taal: Nederlands

Registratie:

LEI studenten 2 mei t/m 15 juli 2022

TUD en EUR studenten 2 mei t/m 31 mei 2022

Minor

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte onderdelen minor (15 EC):

Panorama van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd 5
Grote Boeken uit de literatuur van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd 5
Transmissie en transformatie van cultuur in Europa, 800-1700 5

Kies 15 EC aan vakken van buiten je opleiding

 1. Middeleeuwen-track: ‘Middelnederlands’ (15 EC):
Literatuur en cultuur van het begin tot 1800 5
Onderzoek naar historische literatuur in de praktijk 5
Literatuur in handschrift en druk in de Lage Landen 5
Lezen en interpreteren van historische literatuur 5
Van spotlied tot cabaret: humor als wapen in de Nederlandse cultuur 5
Ridders op reis. De queeste in de Middelnederlandse epiek. 5
Digitaal editeren van literaire teksten 5
 1. Middeleeuwen-track: ‘Medieval English’ (15 EC):

Voor het aanmelden voor deze ‘track’ moet de student contact opnemen met de studiecoördinator van de Opleiding Engels: stuco-ba-english@hum.leidenuniv.nl

Philology 1: Introduction to Middle English Language and Literature 5
Philology 2: Introduction to Old English Language and Literature 10
 1. Middeleeuwen-track: ‘Middeleeuwse Geschiedenis’ (15 EC)
De verbeelding van de middeleeuwse natie: Medische kennis, religie en politieke cultuur 5
Hoorcollege Middeleeuwse Geschiedenis (MG) 5
Holy Wars in Western and Central Europe during the Middle Ages 5
 1. Middeleeuwen en vroegmoderne tijd-track: ‘Kunstgeschiedenis’ (15 EC)
Westerse beeldende kunst en architectuur - 2000 deel I a 5
Westerse beeldende kunst en architectuur - 2000 deel I b 5
Kunst en commercie. Schilderkunst en de markt 1400-1700 5
 1. Vroegmoderne tijd-track: ‘Vroegmoderne Nederlandse literatuur’ (15 EC)
Literatuur en cultuur van het begin tot 1800 5
Onderzoek naar historische literatuur in de praktijk 5
Literatuur in handschrift en druk in de Lage Landen 5
Lezen en interpreteren van historische literatuur 5
Van spotlied tot cabaret: humor als wapen in de Nederlandse cultuur 5
Digitaal editeren van literaire teksten 5
 1. Vroegmoderne tijd-track: ‘Vroegmoderne geschiedenis’ (10 EC)

Deze track moet worden aangevuld met een cursus uit een van de andere tracks

Deze track moet worden aangevuld met een cursus uit een van de andere tracks

Hoorcollege Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd (AGN) 5
Oud Schrift 5
 1. Romaanse talen
La tradizione novellistica 5
Middeleeuwen I: Littérature du Moyen Âge 5
Séminaire de recherche: Moyen-Age II: poésie, théâtre, allégorie 5
Dante poeta del mondo medievale 5
Klassieke Italiaanse letterkunde 5
 1. Vrije track

15 EC zelf samenstellen, mogelijk in combinatie met aanbod van tracks hierboven:

Philology 5A: Old English Literature and Culture 10
Middeleeuwse paleografie 5
Oud Schrift 5
Gothic 5
Philology 6: Middle English Literature and Culture 10

Meer info

Informatie

 • Omvang: 30 ec

 • Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines

 • Voertaal: Nederlands

 • Website: Minoren

 • Coördinator: Dr. E.J.M. Grootveld

 • Informatie: studieadviseur Inge Veldhuis-Cnossen

 • Examencommissie: Duitse, Franse en Italiaanse taal en cultuur

 • Aanmelding:
  LEI studenten 2 mei t/m 15 juli 2022
  TUD en EUR studenten 2 mei t/m 31 mei 2022

Schrijf je in voor de minoractiviteit via uSis.
Schrijf je voor de vakken apart in via MyStudymap.

Opmerkingen

In het eerste semester volgen alle studenten twee collegereeksen: Panorama van de middeleeuwen en vroegmoderne tijd (5EC, niveau 200) en Grote boeken uit de literatuur van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd (5EC, niveau 200). Beide onderdelen worden getoetst met een schriftelijk tentamen.

In het tweede semester volg je de collegereeks Transmissie en transformatie van cultuur in Europa, 800-1700 (5EC, niveau 300). Dit college sluit je af met vijf deelopdrachten.

Deze drie hoorcollegereeksen zijn speciaal voor de minor ontwikkeld en worden door docenten van verschillende disciplines gegeven. De colleges zijn ook als afzonderlijke keuzeonderdelen te volgen.

Daarnaast biedt het keuzepakket een rijk palet aan keuzeonderwijs op het gebied van geschiedenis, kunstgeschiedenis, literatuur en filosofie.