Studiegids

nl en

La tradizione novellistica

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Beheersing van het geschreven en gesproken Italiaans op niveau B1.

Dit vak wordt, binnen de met ingang van 1 september 2018 ingevoerde alternantie, één keer per twee jaar aangeboden: wel in studiejaar 2022-2023 en niet in studiejaar 2023-2024.
In 2022-2023 wordt het vak La tradizione novellistica aangeboden, in 2023-2024 wordt het vak La tradizione poetica aangeboden.
Tweede- en derdejaarsstudenten volgen gezamenlijk de colleges.

Beschrijving

Het college behandelt het genre van de novelle, in het bijzonder de Decameron van Boccaccio. Aan de hand van een reader met een representatieve keuze van novelles uit de 13e tot en met de 20e eeuw en artikelen zal worden ingegaan op de bronnen en de epigonen van Boccaccio. Naast de lectuur (op microniveau) van een aantal novellen en korte verhalen, zal men stilstaan bij de narratieve techniek van de raamvertelling en bij de problematiek van de verhalencyclus/bundel (op macroniveau).

Leerdoelen

Inzicht in de kenmerken van het genre van de novelle; interpretatie van novellen uit de 13e-20e eeuw in hun cultureel-historische context; mondelinge discussie en geschreven analyse; ervaring met secundaire bronnen. Inzicht verwerven in de discursieve en semiotische kenmerken van de "macrotesto".

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

 • Opdracht (20%)
  Het met voldoende resultaat afronden van de opdracht (Pass/Fail) is een voorwaarde voor deelname aan het tentamen.

 • Mondeling tentamen (80%)

Herkansing

 • Opdracht (20%)
  Het met voldoende resultaat afronden van de opdracht (Pass/Fail) is een voorwaarde voor deelname aan het tentamen.

 • Mondeling tentamen (80%)

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Reader

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.