Studiegids

nl en

Micro-economie (BSK)

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Dit vak is voor bachelor Bestuurskunde studenten (EBM) en bachelor Informatica en Economie studenten.

Beschrijving

Deze cursus geeft een analytische inleiding in de micro-economie. Daarbij wordt speciale aandacht gegeven aan de toepassing in het economisch beleid. Eerst komt het gedrag van consumenten en producenten aan de orde. Vervolgens wordt bezien hoe markten onder volledige concurrentie werken, en wordt ingegaan op verschillende vormen van marktimperfectie. Dat betreft in de eerste plaats het bestaan van marktmacht. Onderzocht wordt waarom de marktvormen monopolistische concurrentie, oligopolie en monopolie kunnen ontstaan, wat de gevolgen van deze marktvormen voor de welvaart zijn en hoe het mededingingsbeleid hierop een antwoord kan geven. Vervolgens wordt aandacht gegeven aan andere vormen van marktfalen, zoals externe effecten en publieke goederen.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

  • kan de student de kernbegrippen van de micro-economische theorie definiëren, interpreteren en uitleggen.

  • begrijpt de student de achtergronden van het gedrag van consumenten en producenten, en van de werking van markten.

  • heeft de student inzicht in de hoofdlijnen van het economisch beleid ten aanzien van micro-economische vraagstukken.

  • is de student in staat op basis van economische analyse beleidsopties voor micro-economische vraagstukken te ontwerpen.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de studiegids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges: twee maal per week. In het eerste college worden de hoofdlijnen van de stof behandeld. In het tweede college worden vraagstukken besproken en worden toepassingen van de stof doorgenomen.

  • totale studielast 140u

  • contacturen: 33u o 14 u hoorcollege 1 o 14 u hoorcollege 2 o 5 u tentamen + inzage

  • uren zelfstudie: 107u

Toetsing en weging

Aan het einde een schriftelijk tentamen (100%) met open/essayvragen.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Literatuurlijst

  • David Besanko and Ronald Breautigam: Microeconomics, EMEA edition (6th). Wiley.

Inschrijven

Eerstejaars bachelor studenten worden door het Onderwijs Servicecentrum (OSC) ingeschreven en in augustus ingedeeld voor een werkgroep en ingeschreven in uSis. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd.

Andere (ouderejaars) studenten die nog de werkgroepen van dit vak moeten volgen, moeten zich melden bij het OSC en worden geroosterd in een werkgroep waar nog plaats is.

Meer informatie over inschrijven via MyStudymap is te vinden op deze pagina.

Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

Afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat Economie, tel. 071-527 7756, of via een e-mail naar de docent: dr. P. van Gruisen

Opmerkingen

-