Studiegids

nl en

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Calculus 1 3
Studying and Presenting 3
Essentials of Computing Systems 6
Foundations of Computer Science 6
Introduction to Programming (BSc) 6
Oriëntatie Informatica en Economie 3
Linear Algebra for Computer Scientists 1 3

Semester 2

Linear Algebra for Computer Scientists 2 3
Algorithms and Data Structures 6
Databases 6
Introduction to Logic 6
Calculus 2 3
Introduction to Accounting (I&E) 6

Tweede jaar

Overgangsregelingen(en) 2023-2024

Studenten die voor studiejaar 2022/2023 met de studie begonnen zijn en het 8 ECTS vak Inleiding Accounting aan de Erasmus Universiteit Rotterdam nog moeten behalen, kunnen in Leiden het 6 ECTS vak Introduction to Accounting (4031INTTAY) volgen, welke met een extra opdracht zal worden aangevuld tot 8 ECTS.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Economie van de publieke sector 5
Micro-economie (BSK) 5
Technology and Operations Management (minor Science, Business, and Innovation) 4
Software Development 6
Statistics for Computer Scientists 6
Macro-economie (BSK) 5

Semester 2

Integration: Business-IT-Alignment 3
Machine Learning 6
Requirements Engineering 6
Security 6
Financieel Management in de Publieke Sector 5
Research Methods in Computer Science 3

Derde jaar

Overgangsregelingen(en) 2023-2024

Studenten die voor studiejaar 2022/2023 met de studie begonnen zijn en het 8 ECTS vak Macro-economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam nog moeten behalen, kunnen in Leiden het 5 ECTS vak Macro-economie (4031INTTAY) volgen, plus een vak naar keuze van minimaal level 200 en van minimaal 3 ECTS uit de bachelor Informatica of minor Science, Business and Innovation. Vanzelfsprekend is dit een vak welke niet al reeds in het programma van Informatica & Economie van de student is opgenomen.

Aandachtspunten

 • De Bachelorklas is een verplicht onderdeel van het Bachelorproject.
Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Foundations of Financial Management (minor Science, Business, and Innovation) 4
Integration: Projectmanagement 4
Seminar Business Information Systems 6
AI for Business (minor Science, Business, and Innovation) 5
Macro-economie (BSK) 5

Keuze uit de volgende twee vakken:

Internet Governance (FGGA) 6
Data Protection (FGGA) 6

Semester 2

AI & Ethics 3
Bachelorklas 15
Data Science 6
Software Engineering 6

Arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt

Tijdens de bachelor opleiding Informatica willen we je zo goed mogelijk voorbereiden op de arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat je naast kennis, vaardigheden ontwikkelt, praktijkervaring opdoet, oriënteert op functies & loopbanen en reflecteert op je eigen profiel en ontwikkeling. Behalve inhoudelijk kennis is het ook van belang om bewust te zijn van de zogenaamde transferable skills die je ontwikkelt buiten én tijdens je opleiding. Dit zijn bijvoorbeeld je cognitieve vaardigheden zoals kritisch denken en communiceren. Tezamen draagt dit bij aan jouw ontwikkeling als professional en biedt het een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt.

Op verschillende momenten tijdens je studie kunnen er vragen over dit onderwerp ter sprake komen, zoals: Hoe kun je de kennis en vaardigheden die je opdoet binnen en buiten je opleiding gebruiken op de arbeidsmarkt? Welke richting kies je binnen je studie en waarom? Wat kan je al, en welke vaardigheden wil je nog leren? Hoe vertaal je de vakken die je kiest naar iets wat je later zou willen doen?

Mogelijk heb je er al eens met de studie adviseur, mentor, tutor, de Science Career Service of met medestudenten over gesproken of gebruik gemaakt van Leiden University Career Zone. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd waarbij je kunt reflecteren op je eigen ontwikkeling, mogelijkheden en (studie)loopbaanprofiel, én tevens de kans krijgt je te oriënteren op de arbeidsmarkt. Centraal daarbij staan de vragen: ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’.

De bachelor Informatica heeft als doel studenten een grondige kennis te verschaffen van zowel de theoretische als de praktische aspecten van de informatica-discipline. Hierin staan wiskunde, logica en een fundamentele wetenschappelijke aanpak centraal. De opleiding stelt studenten in staat om een sterke basis in de discipline te ontwikkelen door te leren programmeren en zowel software en als uitgebreidere systemen te doorgronden met aandacht op de achterliggende wiskunde. Daardoor worden studenten opgeleid tot een sterke, academische informatici met een harde bèta-achtergrond. Het bachelor Informatica biedt vier afstudeerrichtingen die overeenkomen met belangrijke onderzoeksthema’s en toepassingsgebieden in de informatica: Informatica, Bioinformatica, Informatica & Economie en Kunstmatige Intelligentie. Zo biedt de opleiding een unieke combinatie van een stevige theoretische basis en praktische toepassing, met uitgebreide aandacht bij de afstudeerrichting Informatica en Economie aan belangrijke gebieden in de arbeidsmarkt zoals het ontwerpen en analyseren van financiële processen, data science en kunstmatige intelligentie.

In de Studiegids zijn er per vak leerdoelen geformuleerd die als doel hebben jou te informeren welke onderdelen aan bod komen ter ontwikkeling van je (studie)loopbaanprofiel en voorbereiding op de arbeidsmarkt. Tevens worden verschillende activiteiten georganiseerd die je helpen bij de ontwikkeling van skills en het maken van allerlei carrière keuzes. Een overzicht van activiteiten wordt hieronder weergegeven.

Activiteiten

Eerste jaar

 • Studieloopbaanbijeenkomsten in oriëntatievakken

 • Alumnilezingen en bedrijfsbezoeken via De Leidsche Flesch

 • Lunch- en borrellezingen van bedrijven en onderzoeker

 • Kennismakingsgesprek studieadviseur

 • Informatiebijeenkomst studentendecaan

 • Mentoraat en tutoraat

 • Workshops en Career Colleges Science Career Service

Tweede jaar

 • Alumni- en bedrijfslezingen

 • Bachelor Loopbaanoriëntatiedag via De Leidsche Flesch

 • Bèta Banenmarkt

 • Masterdag (Universiteit Leiden)

 • Minorenmarkt (Universiteit Leiden)

 • Workshop Leiden University Mentor Network

 • Workshops en Career Colleges Science Career Service

Derde jaar

 • Research skills als onderdeel van het bachelor onderzoek

 • Bachelor Loopbaanoriëntatiedag via De Leidsche Flesch

 • Bèta Banenmarkt

 • Bio Science Park Excursie

 • Vakspecifieke lezingen (Ada Lovelace Lecture, Conferentie)

 • Masterdag

 • Workshops en Career Colleges Science Career Service

 • Studieloopbaanbijeenkomsten

 • Alumnilezingen

 • Mentornetwerk

Science Career Service

Science Career Service, één van de diensten van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, biedt informatie en advies over studie (her) oriëntatie, loopbaanplanning en persoonlijk (studie)loopbaanprofiel, alsmede voorbereiding op de arbeidsmarkt, zoals solliciteren. Studenten kunnen bij Science Career Service terecht voor onder meer online informatie, (telefonisch) inloopspreekuur, workshops en individuele afspraken. Daarnaast biedt Science Career Service expertise en ondersteuning aan opleidingen die de verbinding tussen hun curriculum en de arbeidsmarkt willen versterken. Dit kan variëren van het geven van specifieke gastcolleges/workshops tot het adviseren over het integreren van loopbaanoriëntatieprogramma's in het curriculum.

LU Career Zone

De Leiden University Career Zone is de website voor studenten en alumni van de Universiteit Leiden ter ondersteuning van de (studie)loopbaan. Je vindt er advies, informatie, video opnames van webinars en tools, zoals professionele tests om een idee te krijgen over je persoonlijke profiel. Verder kun je functies en branches verkennen, vind je tips over CV, solliciteren, LinkedIn en is een vacature platform waar je gebruik van kunt maken.

Mentornetwerk

De Universiteit Leiden bereidt studenten en jonge alumni graag goed voor op de arbeidsmarkt. Hiervoor zetten wij de kennis en ervaring van Leidse alumni in. Om studenten en jonge alumni met vragen over hun loopbaan in contact te brengen met ervaren alumni, heeft de Universiteit Leiden het Mentor Network in het leven geroepen. Studenten en jonge alumni kunnen zich gratis aanmelden.

Contact

Heb je vragen over je (studie)loopbaan keuzes en heeft bovenstaande informatie je niet verder kunnen helpen? Neem dan contact op met de studieadviseur.