Studiegids

nl en

Macro-economie (BSK)

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Dit vak is voor bachelor Bestuurskunde studenten (EBM) en bachelor Informatica en Economie studenten.

Beschrijving

Deze cursus geeft een analytische inleiding in de macro- en monetaire economie. Daarbij wordt speciale aandacht gegeven aan de toepassing in het economisch beleid. De blik wordt eerst op de lange termijn gericht. Bezien wordt door welke factoren economische groei wordt verklaard. Speciale aandacht gaat naar de rol van financiële markten en hun invloed op de economische ontwikkeling. Daarna komt de economische ontwikkeling op korte termijn aan de orde. Hier staan twee vragen centraal. In de eerste plaats is dat de vraag waardoor het verloop van de conjunctuur wordt bepaald. Hierbij wordt gekeken naar de macro-economische vraag en het macro-economisch aanbod. Dit mondt uit in de behandeling van het IS-LM-model. In de tweede plaats komt de vraag aan de orde hoe de overheid de economische ontwikkeling op korte termijn met behulp van begrotingsbeleid en monetair beleid kan beïnvloeden. Ten slotte wordt gekeken naar de economische ontwikkeling in open economieën.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

 • kan de student de kernbegrippen van de macro-economische theorie definiëren, interpreteren en uitleggen.

 • begrijpt de student de achtergronden van de macro-economische en monetaire ontwikkeling op korte en op lange termijn.

 • kan de student basale macro-economische vraagstukken analyseren

 • heeft de student inzicht in de hoofdlijnen van het macro-economische en monetaire beleid.

 • is de student in staat op basis van economische analyse beleidsopties voor macro-economische vraagstukken te ontwerpen.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de studiegids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

 • Hoorcolleges

 • Werkgroepen

Totale studielast 140u

 • contacturen: 33u o 14 u hoorcollege o 14 u werkgroepen o 5 u tentamen + inzage

 • uren zelfstudie: 107u

Toetsing en weging

Aan het einde een schriftelijk tentamen (100%) met open/essayvragen.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Literatuurlijst

 • Moore McDowell, Rodney Thom, Ivan Pastine, Robert Frank and Ben Bernanke, Principles of Economics, European Edition, Maidenhead, Berkshire: McGraw-Hill Higher Education, meest recente druk.

 • Additionele literatuur (zie Brightspace)

Inschrijven

Eerstejaars bachelor studenten worden door het Onderwijs Servicecentrum (OSC) ingeschreven en in augustus ingedeeld voor een werkgroep en ingeschreven in uSis.In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd.

Andere (ouderejaars) studenten die nog de werkgroepen van dit vak moeten volgen, moeten zich melden bij het OSC en worden geroosterd in een werkgroep waar nog plaats is.

Meer informatie over inschrijven via MyStudymap is te vinden op deze pagina.

Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

Afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat Economie, tel. 071-527 7756, of via een e-mail naar de docent: H.T.Vethaak MSc

Opmerkingen