Studiegids

nl en

Academische vaardigheden voor bestuurskundigen

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de Master Management van de Publieke Sector.

Beschrijving

Het doel van deze cursus is om studenten essentiële academische vaardigheden aan te leren voor het voeren en beoordelen van bestuurskundig onderzoek. De empirische cyclus, breed beschouwd, vormt hierbij het uitgangspunt. We behandelen de academische vaardigheden die centraal staan in de verschillende fasen van de cyclus, gaande van het opstellen van een onderzoeksvraag, het zoeken van kwalitatief hoogwaardige en relevante academische literatuur, het kennen en begrijpen van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksontwerpen, het conceptualiseren en operationaliseren van variabelen, tot de communicatie van onderzoeksbevindingen. We hebben eveneens aandacht voor onderzoeksethiek en datamanagement, wat onmisbare elementen zijn in de toolbox van huidige bestuurskundigen.

Aan bod komt de vraag hoe we bestaand onderzoek op elk van deze punten kritisch kunnen beoordelen, maar ook hoe we zelf kwalitatief goede academische teksten kunnen schrijven (inclusief accuraat refereren).

Het beheersen van deze vaardigheden is noodzakelijk voor andere vakken in de master Management van de Publieke Sector en de scriptie in het bijzonder. Door de cursus heen staan we tevens stil bij de relevantie van goed onderzoek en het beheersen van academische vaardigheden voor de toegepaste bestuurspraktijk.

Leerdoelen

Na deze cursus is de student in staat om:

  • Zelfstandig kwalitatief hoogwaardig academische literatuur te identificeren en te localiseren;

  • Een literatuuroverzicht te produceren en deze kritisch te evalueren;

  • Diverse kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden te onderscheiden en hun toepasbaarheid op specifieke onderzoeksvragen te begrijpen;

  • Zelfstandig het onderzoekdesign van een wetenschappelijke studie te evalueren, waaronder ook ethiek en datamanagement;

  • Bovenstaande evaluaties schriftelijk te rapporteren op basis van de algemene standaarden van het academisch schrijven, geldend voor de bestuurskunde.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de Studiegids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

Het vak maakt gebruik van een combinatie van online kennisclips en leesopdrachten (ter vervanging van het traditionele hoorcollege) en interactieve sessies onder leiding van de docenten. Deelname aan deze interactieve sessies is niet verplicht, maar sterk aanbevolen. In een voorgaande editie van het vak is gebleken dat deelname aan de interactieve sessies een sterk positief effect heeft op de studieresultaten. Daarnaast doen we beroep op zelfstudie, waarbij we studenten de gelegenheid geven afhankelijk van hun achtergrondkennis zelf bepaalde academische vaardigheden verder te ontwikkelen.

Toetsing en weging

Het eindcijfer wordt gebaseerd op twee geschreven opdrachten:

  • Opdracht 1 (40%): Geannoteerde bibliografie

  • Opdracht 2 (60%): Review een wetenschappelijk artikel

Het eindcijfer is gebaseerd op twee geschreven opdrachten (respectievelijk 40% en 60%). Het eindcijfer van de cursus komt tot stand door middel van een gewogen gemiddelde van de twee deelcijfers, dat tenminste 5,5 moet zijn. Compensatie tussen beide opdrachten is mogelijk.

Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het blok waarin het vak wordt gevolgd. Deelcijfers vervallen na kans en herkansing van het vak. Studenten die dit vak voor de tweede keer doen zullen dus nieuwe opdrachten moeten schrijven op basis van een nieuw onderwerp (opdracht 1) en een nieuw artikel (opdracht 2).

Literatuurlijst

De vakwijzer, uitleg bij opdrachten, en studiemateriaal zal uiterlijk één week voor aanvang van de cursus op Brightspace worden gepost.

Inschrijven

Schrijf je in MyStudyMap in voor elk vak, de werkgroepen en de tentamens (niet elk vak heeft werkgroepen en/of tentamens). Doe dit op tijd, voor de start van de cursus; sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In MyTimetable zie je na inloggen je persoonlijke studierooster.
Track PBM blok 1: Inschrijven voor dit vak kan vanaf woensdag 13 juli 13.00 uur.
Track BA blok 3: Inschrijven voor dit vak kan vanaf woensdag 13 december 13.00 uur.

Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in MyStudymap ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Na inschrijving voor een tentamen dien je jouw deelname nog te bevestigen via MyStudymap. Doe je dit niet, dan word je uiteindelijk weer uitgeschreven voor het tentamen en mag je niet deelnemen.
Meer informatie over inschrijven via MyStudymap is te vinden op deze pagina.

Let op: gast-/contract-/exchangestudenten schrijven zich niet in via MyStudymap, maar via uSis. Gast-/contract-/exchangestudenten hoeven hun deelname aan de tentamens ook niet te bevestigen via MyStudymap.

Contact

Dr. E. Aizenberg e.aizenberg@fgga.leidenuniv.nl
Dr. N. van der Zwan n.a.j.van.der.zwan@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen

n.v.t.