Studiegids

nl en

Politiek en bestuur

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Alleen toegang voor studenten van de Master Management van de Publieke Sector

Beschrijving

De relatie tussen politiek en bestuur vormt misschien wel de kern van onze democratie. Het is het snijvlak waar gekozen politici en benoemde ambtenaren elkaar ontmoeten en waar democratisch genomen besluiten worden omgezet in overheidsbeleid. Het klassieke beeld van politiek-ambtelijke verhoudingen is dan ook dat politici beslissen en ambtenaren uitvoeren. Echter, dit beeld komt niet overeen met de complexe werkelijkheid waarin politici en ambtenaren moeten opereren.

Dit komt deels doordat de maatschappelijke problemen waarvoor politici geacht worden een oplossing te vinden inhoudelijk te complex zijn – politici hebben de deskundigheid van hun ambtenaren hard nodig en zijn daarom erg afhankelijk van hen. Deels komt dit doordat ambtenaren andere opvattingen en belangen dan politici kunnen hebben. Ook merken zowel politici als ambtenaren steeds meer van de opkomst van de incident-gedreven media. Tot slot hebben ambtenaren veel te maken met maatschappelijke belangen in hun omgeving die ook invloed willen uitoefenen op ambtelijke beslissingen.

Naast deze factoren spelen ook een aantal ontwikkelingen een rol die de relatie tussen politiek en bureaucratie beïnvloeden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de problemen die ontstaan bij de afstemming tussen beleid en uitvoering. Ook van belang zijn de internationalisering van beleidsprocessen en het dientengevolge ontstaan van nieuwe grensoverschrijdende ambtelijke netwerken. Ten derde hebben ook de verschillende structuurveranderingen en reorganisaties een belangrijke invloed op de relatie tussen politiek en ambtenarij. Tot slot is ook de politieke omgeving van het openbaar bestuur sterk veranderd: aan de linker- en rechterflank van de gevestigde politieke partijen zijn nieuwe meer populistische bewegingen ontstaan die luid van zich doen spreken.

In deze cursus staan de volgende vragen centraal:

  1. Welke zijn de belangrijkste thema’s van politiek-ambtelijke verhoudingen?
  2. Welke factoren hebben invloed op de aard van de relatie tussen politici en ambtenaren?

Leerdoelen

  1. Studenten dienen na afloop van de cursus kennis te hebben van verschillende aspecten van politiek-ambtelijke verhoudingen en deze zelfstandig te kunnen bestuderen en aan elkaar te kunnen koppelen;
  2. Studenten dienen politiek-ambtelijke verhoudingen kritisch te kunnen evalueren en klassieke en hedendaagse theorie betreffende dit thema toe te passen in de analyse van actuele casuïstiek uit het openbaar bestuur;
  3. Studenten dienen na afloop in staat te zijn goed geschreven papers te produceren waarbij een relatief hoog theoretisch abstractieniveau uit wetenschappelijke vakliteratuur wordt gekoppeld aan praktische bestuurlijke problematiek en advies voor de bestuurspraktijk

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Brightspace.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, kennisclips, groepsopdrachten.

Colleges: 14 uur
Individuele paper: 56 uur
Groepsopdrachten: 40 uur
Zelfstudie: 30 uur
Totaal: 140 uur

Toetsing en weging

Individuele paper (70%)
Groepsopdrachten (30%)

De deelcijfers zijn te compenseren. Het gewogen gemiddelde van alle deelcijfers dient minimaal een 5,5 te zijn.
Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het blok waarin het vak wordt gevolgd. Deelcijfers vervallen na kans en herkansing van het vak.

Literatuurlijst

Literatuur zal bekend gemaakt worden via Brightspace.

Inschrijven

Schrijf je in MyStudyMap in voor elk vak, de werkgroepen en de tentamens (niet elk vak heeft werkgroepen en/of tentamens). Doe dit op tijd, voor de start van de cursus; sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In MyTimetable zie je na inloggen je persoonlijke studierooster.

Inschrijven voor dit vak kan vanaf woensdag 13 december 13.00 uur.

Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in MyStudymap ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Meer informatie over inschrijven via MyStudymap is te vinden op deze pagina.

Let op: gast-/contract-/exchangestudenten schrijven zich niet in via MyStudymap, maar via uSis.

Contact

Prof.dr. A.K. Yesilkagit a.k.yesilkagit@fgga.leidenuniv.nl
Dr. J. Christensen j.christensen@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen