Studiegids

nl en

Leiderschap en gedrag binnen en tussen organisaties

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Het vak kan alleen gevolgd worden na deelname aan het kernvak Management en Verandering in blok 2.

Beschrijving

De cumulatie van eisen aan publieke organisaties betekent dat hun effectiviteit afhankelijk is van het realiseren van meerdere en soms tegenstrijdige doelen en waarden. Als gevolg hiervan is de rol van publieke managers en professionals niet alleen veranderd, maar hun gedrag en besluitvorming ook belangrijker geworden voor de effectiviteit en legitimiteit van de overheid.

Op papier zijn organisaties, zeker in de publieke sector, rationele constructies, met een goed doordachte verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en doelgerichte coördinatiemechanismen, waarin leidinggevenden, managers en uitvoerende medewerkers gezamenlijk werken aan realisering van de doelen van de organisatie. Organisaties zijn echter ook sociale verbanden en de informele organisatie, met alle ongeschreven regels, is zeker zo belangrijk als de formele. Gedrag en leiderschapsvaardigheden van formele managers en publieke professionals zijn dan ook minstens zo noodzakelijk als de rationele toepassing van management-concepten om de opgaven van publieke organisaties te kunnen volbrengen.

Dit profielvak geeft inzicht in de motivaties en gedragingen en de interactie tussen leidinggevenden en medewerkers, op allerlei niveaus binnen en tussen publieke organisaties, en de invloed daarvan op het functioneren en de doeltreffendheid van publieke organisaties. Eerst wordt stilgestaan bij de drijfveren en stijlen van leidinggevenden en professionals en de gevolgen daarvan voor hun motivatie, betrokkenheid en ontwikkeling. Vervolgens gaan we dieper in op de interactie tussen leidinggevenden en medewerkers en staan we stil bij samenwerking in groepen en groepsdynamica, diversiteit en inclusie.

Leerdoelen

 • Kennis van en inzicht in de belangrijkste theorieën en wetenschappelijke inzichten op het gebied van leiderschap, motivatie en gedrag in publiek management;

 • Het kunnen analyseren en doorgronden van de betekenis van de publieke context voor leiderschap en gedrag in publieke organisaties;

 • Het kunnen toepassen van deze theorieën op concrete casuïstiek;

 • Het kunnen werken in een divers team en reflecteren op de groepsdynamiek;

 • Het kunnen toepassen van en reflecteren op de eigen leiderschapsrol in een team.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de Studiegids doorlinkmogelijkhedn naar de website en de roosters, uSis and Brightspace.

Onderwijsvorm

De totale studielast voor dit vak is 280 uur (10 EC) en is als volgt verdeeld:

 • Seminars 14 uur

 • Werkgroepen 14 uur

 • Groepswerk en veldwerk 48 uur

 • Bestudering van de literatuur 100 uur

 • Toetsing (groepsopdracht en individueel paper) 104 uur

Toetsing en weging

 • Groepsopdracht (50%): praktijkonderzoek naar leiderschap en gedrag

 • Individueel paper (50%): voorbereidend op het afstudeertraject

De deelcijfers zijn niet te compenseren. Voor alle onderdelen dient afzonderlijk minimaal een 5,5 te zijn behaald.
Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het lopende academisch jaar. Deelcijfers vervallen na kans en herkansing van het vak.

Literatuurlijst

Wetenschappelijke artikelen (literatuurlijst via Brightspace).

Inschrijven

Let op! De inschrijving voor dit vak heeft een afwijkende systematiek. De inschrijving per profielvak in blok 3 wordt door de opleiding en het OSC ingedeeld.

Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in MyStudymap ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

Dr. B.S. Kuipers; b.s.kuipers@fgga.leidenuniv.nl
Dr. T.S. Ashikali t.s.ashikali@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen