Studiegids

nl en

Digitalisering in bestuur en beleid

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de master Management van de Publieke Sector.

Beschrijving

Voor welke nieuwe uitdagingen staat het openbaar bestuur in tijden van turbulente technologische verandering? Overheden moeten zich aanpassen aan nieuwe manieren van werken met digitale technologieën. Tegelijkertijd moeten ze ook reageren op nieuwe maatschappelijke uitdagingen die door dergelijke technologieën worden gecreëerd. In dit vak prikken we door de hypes en zoeken een realistische maar kritische blik op wat er in de 21e eeuw nu echt speelt op het snijvlak van digitalisering, bestuur en beleid. We behandelen de belangrijkste theorieën en hedendaagse wetenschappelijke debatten over dit snijvlak.

Daarbij bekijken we verschillende digitale technologieën en welke governance-uitdagingen zij creëren. We gaan hier in op zaken als de politiek en complexiteit van informatie, het gebruik van data voor beleid, algorithmic governance, effecten op organisaties en de overheidsprofessional, en verantwoordingscomplexiteit ten aanzien van de inzet van digitale technologie. Tevens kijken we naar samenwerking met burgers en bedrijven, data ecosystemen, en het gebruik en reguleren van digitale platforms. We bespreken dit aan de hand van hedendaagse toepassingen en concrete uitdagingen waar overheden voor staan.

Leerdoelen

Na het afronden van deze module kan/heeft de student:

 • Kennis en inzicht in de belangrijkste hedendaagse wetenschappelijke vraagstukken op het gebied van digitalisering in/van het openbaar bestuur en beleid.

 • Het kunnen analyseren en doorgronden van de betekenis van de publieke context voor digitale innovaties;

 • Het kunnen analyseren en doorgronden van de impact van digitale technologieën op publieke waarde(n) en het openbaar bestuur.

 • Deze impact kunnen duiden op basis van wetenschappelijke literatuur en theorie en daarin een eigen perspectief ontwikkelen.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Brightspace.

Onderwijsvorm

 • Seminars: een combinatie van behandelen literatuur en werkgroep rondom de opdrachten.

 • In groepen werken studenten aan opdrachten/een case. Deze opdrachten zijn beschrijvend, analytisch en ontwerpend van aard en worden uitgewerkt in een ‘presentatie-boek’, dat gedurende de module vorm krijgt.

 • De studenten schrijven een individueel paper, voorbereidend op het afstudeertraject.

 • Studielast 280 uur (inclusief toetsing)

Totale studielast 280 uur, waarvan:

 • Contacturen: (4 uur per week x 7 weken) = 28

 • Zelfstudie en groepswerk: 252 uur.

Toetsing en weging

Het eindcijfer voor dit vak bestaat uit twee delen:

 • Groepsproduct: 50%

 • Individueel product: 50%

Het eindcijfer van de cursus komt tot stand door middel van een gemiddelde van de twee deelcijfers. Beide becijferde onderdelen moeten voldoende zijn om het vak succesvol af te ronden. Er is dus geen compensatie mogelijk.

Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het lopende academisch jaar. Deelcijfers vervallen na kans en herkansing van het vak.

Literatuurlijst

Het studiemateriaal zal via Brightspace worden gecommuniceerd en bestaat uit wetenschappelijke artikelen, nieuwsartikelen, video’s en cases.

Inschrijven

Let op! De inschrijving voor dit vak heeft een afwijkende systematiek. De inschrijving per profielvak in blok 3 wordt door de opleiding en het OSC ingedeeld.

Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in MyStudymap ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

Prof.dr.ing. A.J. Klievink a.j.klievink@fgga.leidenuniv.nl
Dr. K. Heijstek Ziemann k.heijstek@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen