Studiegids

nl en

Cultuur van rekenschap

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Beheersing van de Nederlandse taal

Beschrijving

In de twaalfde eeuw begint een culturele verandering die West-Europa onherkenbaar zal veranderen. Het schrift, tot dan toe een privilege van kerk en adel, dringt steeds dieper door in de samenleving, bereikt de steden en, mondjesmaat, het platteland. Rekenschap is het kernwoord van deze verandering en de ambtenaar is de cultuurdrager. Geleidelijk verdringt hij de adellijke vazallen uit de rechtspraak en het bestuur en schriftelijke rekenschap neemt steeds vaker de plaats in van feodale trouw. Al snel duiken ambtenaar en rekenschap ook op in de stedelijke gemeenschappen.

In dit college wordt de ontwikkeling van de cultuur van rekenschap gevolgd vanaf de oorsprong in de twaalfde eeuw tot het midden van de zestiende eeuw. We beginnen in Engeland en Frankrijk in de hoge middeleeuwen, dalen af naar de Lage Landen in de vijftiende eeuw, om te eindigen in de jonge Republiek. Daarmee staan we midden in de middeleeuwse samenleving van ambitieuze maar armlastige vorsten, bruisende steden, geldbeluste kooplieden en verontwaardigde burgers: een wereld van vertrouwen en wantrouwen, van corruptie en controle, van chaos en orde.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 • 1) De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.

 • 2) De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 3) Brede kennis van en inzicht in de historische ontwikkeling van de afstudeerrichtingen met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis voor de Middeleeuwse grondslagen van de Europese geschiedenis; in het bijzonder voor etniciteit, staatsvorming, internationale handel en scheepvaart en contacten met de buiten-Europese wereld.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

De student:

 • 4) heeft kennis van de ontwikkeling van schriftelijkheid in de late middeleeuwen;

 • 5) begrijpt de interactie van cultuur en maatschappelijke ontwikkeling;

 • 6) begrijpt het belang van rekenschap in de middeleeuwse samenleving.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing en weging

Alle leerdoelen worden getoetst door middel van een enkel, afsluitend tentamen (100%). Dit bestaat uit enkele korte open vragen en een essayvraag (weging: ieder ca. 50%).

Herkansing

De toets kan worden herkanst.

Inzage

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • De literatuur voor dit college bestaat deels uit hoofdstukken van een boek-in-wording die door de docent als PDF worden aangeleverd.

 • Enkele hoofdstukken uit: M.T. Clanchy, From Memory to Written Record (3rd edition, 2012). Dit boek zal ter inzage beschikbaar worden gesteld op het collegeplankje in de UB.

 • Enkele hoofdstukken uit: T. Bisson, The Crisis of the Twelfth Century (2015). Digitaal beschikbaar in de UB.

 • Enkele hoofdstukken uit Jacob Soll, The Reckoning. Financial Accountability and the Making and Breaking of Nations (2015). Digitaal beschikbaar bij de UB, maar wellicht handig om aan te schaffen.

Overige titels worden later bekend gemaakt.

De hoorcolleges en bijbehorende Powerpoints maken expliciet deel uit van de tentamenstof.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen

Geen.