Studiegids

nl en

De middeleeuwen en vroegmoderne tijd

In de middeleeuwen en vroegmoderne tijd (ca. 500-1700) voltrok zich een aantal fundamentele veranderingen in de Europese cultuur: verstedelijking en staatsvorming, renaissances in kunst en letterkunde, revoluties in wetenschap en filosofie, de opkomst van universiteiten en de drukpers, contacten met de wereld buiten Europa en de scheuring van de christelijke wereld. In de minor De middeleeuwen en vroegmoderne tijd worden deze veranderingen belicht vanuit diverse disciplines. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan discussies en denkwijzen uit het moderne onderzoek.

De minor bestaat uit 15 EC aan verplichte onderdelen en een aantal opleidingsspecifieke ‘tracks’ van elk 15 EC aan aanschuifonderwijs; studenten zijn ook vrij om zelf een vakkenpakket van 15 EC aan aanschuifonderwijs samen te stellen. Zie hieronder.

Maximum aantal deelnemers: 50

Studiegidsnummer minor: 5000MMVTN

Nummer studieactiviteit: 7822

Taal: Nederlands

Registratie: via EduXchange

LEI studenten: 8 mei t/m 15 juli 2023

TUD en EUR studenten: 8 mei t/m 31 mei 2023

Minor

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte onderdelen minor (15 EC):

Panorama van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd 5
Grote Boeken uit de literatuur van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd 5
Transmissie en transformatie van cultuur in Europa, 800-1700 5

Kies 15 EC aan vakken van buiten je opleiding

 1. Middeleeuwen-track: ‘Middelnederlands’ (15 EC):
Literatuur en cultuur van het begin tot 1800 5
Onderzoek naar historische literatuur in de praktijk 5
Literatuur in handschrift en druk in de Lage Landen 5
Lezen en interpreteren van historische literatuur 5
Digitaal editeren van literaire teksten 5
Liefde en strijd: Middelnederlandse epiek 5
 1. Middeleeuwen-track: ‘Medieval English’ (15 EC):

Voor het aanmelden voor deze ‘track’ moet de student contact opnemen met de studiecoördinator van de Opleiding Engels: stuco-ba-english@hum.leidenuniv.nl

Philology 1: Introduction to Middle English Language and Literature 5
Philology 2: Introduction to Old English Language and Literature 10
 1. Middeleeuwen-track: ‘Middeleeuwse Geschiedenis’ (15 EC)
Cultuur van rekenschap 5
Middeleeuwse paleografie 5
Middeleeuwse Geschiedenis 5
Europese expansie, globalisering en deglobalisering, 900 - 1500 5
 1. Middeleeuwen en vroegmoderne tijd-track: ‘Kunstgeschiedenis’ (15 EC)
Art’s Agency: Hoe kunst de wereld verandert 5
Westerse Beeldende Kunst en Architectuur tot 1300: Oudheid en Middeleeuwen 5
Westerse Beeldende Kunst en Architectuur van 1300 tot c. 1550: Renaissance 5
Kunst en commercie. Schilderkunst en de markt 1400-1700 5
 1. Vroegmoderne tijd-track: ‘Vroegmoderne Nederlandse literatuur’ (15 EC)
Literatuur en cultuur van het begin tot 1800 5
Onderzoek naar historische literatuur in de praktijk 5
Literatuur in handschrift en druk in de Lage Landen 5
Lezen en interpreteren van historische literatuur 5
Digitaal editeren van literaire teksten 5
Van psalm tot popsong: maatschappelijke normen en identiteiten 5
 1. Vroegmoderne tijd-track: ‘Vroegmoderne geschiedenis’ (10 EC)

Deze track moet worden aangevuld met een cursus uit een van de andere tracks

Deze track moet worden aangevuld met een cursus uit een van de andere tracks

Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd 5
Oud Schrift (semester I) 5
Oud Schrift (semester II) 5
 1. Vrije track

15 EC zelf samenstellen, mogelijk in combinatie met aanbod van tracks hierboven:

Philology 5A: Old English Literature and Culture 10
Oud Schrift (semester I) 5
Middeleeuwse paleografie 5
Gothic 5
Philology 6: Middle English Literature and Culture 10
Oud Schrift (semester II) 5
 1. Romaanse talen
Letterkunde I: Introduction à la littérature française (1500-1800) 5
La tradizione poetica 5
Middeleeuwen I: Littérature du Moyen Âge 5
Dante poeta del mondo medievale 5
Het Italië van pausen, keizers en steden (Cultuurkunde) 5
Klassieke Italiaanse letterkunde 5

Meer info

Informatie

 • Omvang: 30 EC (verdeeld over 2 semesters)

 • Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines

 • Voertaal: Nederlands

 • Website: Minoren

 • Coördinator: Dr. E.J.M. Grootveld

 • Informatie: studieadviseur Inge Veldhuis

 • Examencommissie: Duitse, Franse en Italiaanse taal en cultuur

 • Aanmelding:
  LEI studenten: 8 mei t/m 15 juli 2023
  TUD en EUR studenten: 8 mei t/m 31 mei 2023
  Schrijf je in voor de minoractiviteit via EduXchange (geldt voor alle studenten)
  Schrijf je vanaf juli apart in voor de vakken via MyStudymap (geldt alleen voor LEI studenten).

Opmerkingen

In het eerste semester volgen alle studenten de volgende twee verplichte collegereeksen: Panorama van de middeleeuwen en vroegmoderne tijd (5EC, niveau 200) en Grote boeken uit de literatuur van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd (5EC, niveau 200). Beide onderdelen worden getoetst met een schriftelijk tentamen.

In het tweede semester is de collegereeks Transmissie en transformatie van cultuur in Europa, 800-1700 (5EC, niveau 300) een verplicht onderdeel. Dit college sluit je af met vijf deelopdrachten.

Deze drie hoorcollegereeksen zijn speciaal voor de minor ontwikkeld en worden door docenten van verschillende disciplines gegeven. De colleges zijn ook als afzonderlijke keuzeonderdelen te volgen.

Daarnaast biedt het keuzepakket een rijk palet aan keuzeonderwijs op het gebied van geschiedenis, kunstgeschiedenis, literatuur en filosofie.