Studiegids

nl en

Multivariate Analysis: from Data to Report

Vak
2023-2024

Toegangseisen

  1. Alleen studenten die als bachelorstudent zijn ingeschreven voor CAOS kunnen deelnemen aan dit studieonderdeel.
  2. Voor deelname aan dit vak dienen de volgende vakken uit de propedeuse CAOS reeds met een voldoende te zijn afgerond: Social Sciences Research in Practice, Statistics in Practice, Academic Writing and (Re)Presentation, Data Management/Ethics in Contemporary Ethnographic Research, Academic Discourse

N.B. Dit vak moet met goed gevolg worden afgelegd om deel te kunnen nemen aan het derdejaarsvak Personal and Professional Impact.

Voertaal

Hoorcolleges: Engels.
Practica: Nederlands en Engels
Tentamens en opdrachten: Nederlands en Engels.

Beschrijving

Inleiding tot de verwerking van multivariate gegevens, met name nominale en/of ordinale data. Oefening in het analyseren van bestanden met behulp van de SPSS-modules voor Meervoudige Categorische Analyse (MCA) en Categorische Principale Componenten Analyse (CATPCA).
In deze cursus wordt tevens gewerkt aan de analyse van gegevens die door de studenten zelf tijdens het vak Veldwerk NL zijn verzameld.

Leerdoelen

  1. Inzicht in methoden en technieken voor multivariate analyse. Met name: (a) kunnen uitleggen waar multivariate analyse voor dient; (b) bij een gegeven onderzoeksvraag en verzamelde gegevens kunnen uitleggen welke van de behandelde technieken mogelijk geschikt is voor analyse
  2. Opdoen van ervaring met de praktijk van multivariate analyse, onder andere door een of meer technieken te gebruiken bij het zelf analyseren van gegevens. Nota bene: we verwachten niet dat je na de cursus een geroutineerd onderzoeker bent. Dat vergt jaren ervaring. Het gaat er om dat je het analyseproces, met alle haken en ogen, een keer doorlopen hebt.

Rooster

Zie onze website

Onderwijsvormen
Zie de Engelstalige studiegidstekst

Toetsing
Zie de Engelstalige studiegidstekst

Aanmelden tentamen
Zie de Engelstalige studiegidstekst

Aanmelden in uSis
Zie de Engelstalige studiegidstekst

Brightspace
Zie de Engelstalige studiegidstekst

Studiemateriaal
Zie de Engelstalige studiegidstekst

Contact Dr Igor Boog B. Schuurman MSc