Studiegids

nl en

Keuzeruimte Griekse en Latijnse taal en cultuur

Vak
2023-2024

Toelatingseisen

Het eerste studiejaar (60 EC) moet zijn behaald.

Beschrijving

Naast de verplichte vakken binnen het bachelorprogramma is er een keuzeruimte met een totale studielast van 30 EC. Deze keuzeruimte kan op verschillende manieren ingevuld worden mits voldaan wordt aan de facultaire en universitaire eisen en normen in artikel 3.2 van de Onderwijs- en examenregeling.

De keuze voor invulling van de keuzeruimte is een goed moment om na te denken over de eigen mogelijkheden op de arbeidsmarkt en de vervolgstappen die je wilt zetten na de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Wil je het onderwijs in? Dan is de Educatieve minor die onder de Praktijkstudies valt wellicht een optie, of je kiest in dat geval juist voor verdieping door meer vakken over de klassieke oudheid te volgen in een individueel keuzepakket.
Wil je juist een heel andere ervaring opdoen in het kader van de keuzeruimte? Dan kun je je oriënteren op een andere minor of een stageplek zoeken. Maar je kunt ook zelf een pakket van (samenhangende) keuzevakken samenstellen die zich richten op een ander vakgebied dan de klassieke oudheid.

N.B. Studenten die in aanmerking willen komen voor een master die niet direct aansluit op de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur doen er verstandig aan hier bij de invulling van hun keuzeruimte rekening mee te houden.

Minor

Een minor is een vastgesteld en vooraf goedgekeurd programma. Het aanbod is afkomstig van alle faculteiten van de universiteit. De minoren die de Faculteit der Geesteswetenschappen aanbiedt, zijn vaak multidisciplinair van aard. Hierdoor worden bepaalde, soms maatschappelijke thema's vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken benaderd. Een lijst met alle minoren geordend op alfabet vind je in de studiegids. Meer informatie minoren

Individueel keuzepakket

Studenten die geen minor willen of kunnen volgen, mogen een individueel keuzepakket samenstellen. Voor de volgende situaties is dit aan te raden:

  • wanneer studenten zich meer willen verdiepen in de oudheid en de klassieken;

  • wanneer studenten een semester aan een buitenlandse universiteit willen studeren;

  • wanneer studenten een stage willen lopen (met evt. hierop aansluitende keuzevakken).

Studenten GLTC die zich meer willen verdiepen in het vakgebied, kunnen op deze manier extra werkcolleges volgen of een extra pensum lezen, maar zich ook verdiepen in onder andere Papyrologie, Paleografie en Mythologie. Overzicht van keuzevakken voor studenten GLTC.

Als je zelf uit het onderwijsaanbod van de Universiteit Leiden of andere instelling voor hoger onderwijs een vakkenpakket samenstelt, gelden de volgende voorwaarden: de vakken moeten met elkaar samenhangen en een opbouw vertonen qua niveau. Overleg met je studiecoördinator over de samenstelling van een individueel keuzepakket.
Via het formulier Goedkeuring keuzepakket dien je een verzoek ter goedkeuring in bij de examencommissie. Je vindt dit formulier op de opleidingswebsite onder Studie > Onderwijsinformatie > vrijstellingen en verzoekschriften (klik op de tab Geesteswetenschappen).

Studieverblijf in het buitenland

Een studieverblijf in het buitenland is een goede ervaring voor elke student en een mooie aanvulling op het curriculum van je hoofdvak. Ook draagt een buitenlands studieverblijf bij aan je voorbereiding op de arbeidsmarkt. Voor meer informatie over uitwisselingsprogramma's met een buitenlandse universiteit en over beurzen: neem contact op met het Humanities International Office of met je studiecoördinator.

Stage

Als invulling van je vrije keuzeruimte is het mogelijk een stage te lopen. Onder begeleiding van een docent van de Faculteit en een medewerker van de organisatie ga je aan de slag bij een bedrijf of organisatie. Wanneer je ervoor kiest stage te lopen, kan de Humanities Career Service je helpen met het vinden van stageplaatsen bij een groot aantal bedrijven en instellingen. Meer informatie over stages

Meer informatie over de keuzeruimte

Contact

stucogltc@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

De keuze voor de invulling van de keuzeruimte leg je vast in het BA3 studieplan.