Studiegids

nl en

Seminar BA-eindwerkstuk Taalbeheersing / Taal en communicatie

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Dit seminar is bedoeld voor:

 • Studenten Nederlandse taal en cultuur met als specialisatierichting Taalbeheersing, en

 • Studenten Taalwetenschap die de track Taal en Communicatie volgen.

Studenten Taalwetenschap die hebben gekozen voor een onderwerp dat aansluit bij een van de andere tracks, mogen in overleg deelnemen aan het seminar van die andere track.

Voor het schrijven van je BA-eindwerkstuk is deelname aan het seminar verplicht.

Schrijf je zo snel als mogelijk in voor de Brightspacemodule van deze cursus. Let erop dat beide semesters hun eigen Brightspacemodule hebben van dit seminar (te herkennen aan S1 en S2)!

Beschrijving

In het Seminar BA-eindwerkstuk krijg je extra feedback en ondersteuning bij het schrijven van je scriptie.

Als je je eindwerkstuk in semester 1 schrijft, neem je deel aan de workshops van het facultaire scriptieseminar; hiervoor dien je je apart aan te melden.

Als je je eindwerkstuk in semester 2 schrijft, volg je verplicht het seminar van de sectie Taalbeheersing. Meer informatie over de data en deadlines van het seminar (zoals het stop/go-moment) krijg je op een voorlichtingsbijeenkomst in december; je wordt per e-mail op de hoogte gesteld van deze bijeenkomst.

Let op: zowel in semester 1 als in semester 2 dien je je apart aan te melden voor individuele begeleiding bij het schrijven van je werkstuk: zie onder bij 'Inschrijving.

Leerdoelen

Na afronding van je BA-werkstuk kun je:

 • een heldere, relevante en afgebakende onderzoeksvraag formuleren die getuigt van inzicht in de centrale debatten en methodes van het vakgebied;

 • een (kritische) analyse geven van geselecteerd onderzoeksmateriaal op basis van een adequate onderzoeksmethode;

 • een logisch en consistent schriftelijk betoog houden waarin conclusies logisch en onderbouwd volgen uit het gepresenteerde materiaal.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable

Onderwijsvorm

Plenaire bijeenkomsten, individuele begeleiding en/of begeleiding in groepjes en zelfstudie.

Toetsing en weging

 • Eindwerkstuk + afronding van het seminar met daarin een presentatie over het onderzoek (stop/go-moment)

 • Voor het eindwerkstuk dien je minimaal een 5.5 te halen. Bij een onvoldoende kan het eindwerkstuk eenmalig worden herkanst, binnen hetzelfde semester.

 • Voor scripties die niet worden afgerond binnen het semester waarvoor men zich heeft aangemeld, wordt een onvoldoende ingevoerd in Usis.

Literatuurlijst

Afhankelijk van het te volgen seminar en wordt nader opgegeven.

Inschrijven

Je dient je apart aan te melden voor individuele begeleiding bij H. Jansen (zie rechterinformatiebalk). Voor begeleiding in semester 1 is de deadline voor aanmelding 31 juli; voor semester 2 is dit 30 november. Aanmelden doe je door de volgende gegevens te mailen: naam, studentnummer, e-mailadres, telefoonnummer, studie (NL of TW).

Studenten Taalwetenschap dienen tevens hun onderwerp en begeleider te laten goedkeuren door de examencommissie door middel van een online formulier. In semester 1 is de deadline hiervoor 15 september en in semester 2 is dit 15 februari.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met H. Jansen (rechts in informatiebalk).

 • Voor algemene vragen kan contact op worden genomen met de studieadviseur

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

Raadpleeg voor het proces omtrent het BA-eindwerkstuk ook BA-eindwerkstuk Nederlandse taal en cultuur.
In de collegevrije periode tijdens de zomermaanden en tijdens het kerstreces hebben studenten geen recht op begeleiding. Indien er sprake is van een herkansing, dienen studenten afspraken te maken over de begeleiding met hun begeleider.