Studiegids

nl en

Requirements Engineering

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

In dit vak wordt ingegaan op technieken om de behoeften van software-/productgebruikers in kaart te brengen en op een eenduidige manier vast te leggen. Daarbij worden ook criteria meegenomen die voortkomen uit de organisatie-/omgevingscontext van de gebruikers. Tijdens de hoorcolleges worden gebruikersbehoeften in al hun facetten uiteengezet. Daarnaast komen technieken aan de orde voor:

 • de ‘elicitation’ (het verzamelen) van behoeften,

 • modelleren en documenteren van behoeften,

 • kwaliteitsmanagement van gebruikersbehoeften,

 • management van Requirements Engineering (RE) processen.

In de werkgroepen wordt geoefend met het toepassen van de theorie op basis van praktijk georiënteerde casussen.

Aanbevolen voorkennis: Software Engineering.

Leerdoelen

De student heeft een overzicht van de technieken die gebruikt kunnen worden om behoeften van software-/productgebruikers te achterhalen, te documenteren, te valideren en te onderhouden. De student maakt ook kennis met de wijze waarop de betreffende RE-processen en technieken gemanaged kunnen worden. De student heeft oog gekregen voor de wisselwerking tussen het beoogde systeem/product en de organisatie/omgeving waarin de gebruiker actief is. De student is in staat om de RE-kennis en -technieken toe te passen om een bruikbare behoeftespecificatie te documenteren voor systemen, diensten en producten.

Rooster

De meest recente roosters zijn te vinden op de Studenten-website:

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetable's samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video leg uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

(Hoor)college, werkgroep en opgaven.

Toetsing en weging

 1. 40% Schriftelijk eindexamen (Individueel)
 2. 60% Twee practicum opdrachten (duo's)
 • Opstellen/uitwerken van scenario's op (15% van het eindcijfer voor het totale vak)

 • Opstellen/uitwerken van een 'requirement specification' (45% van het eindcijfer voor het totale vak.)

Om te kunnen slagen voor dit vak:

 • moeten alle opdrachten uitgevoerd worden. Incomplete en/of ongeldige opdrachtresultaten worden beoordeeld met een 0.

 • moet het cijfer voor het schriftelijk examen 5.0 of hoger zijn.

Herkansing:
1. De herkansingen van de projectopdrachten vinden plaats door middel van het inleveren van een verbeterde versie van het eerste poging. Het cijfer van de herkansingen is maximaal een 6
2. De herkansing van het schriftelijk examen verloopt op de standaard manier t.w. een vergelijkbaar schriftelijk examen enkele weken na het eerste examen.

Literatuurlijst

 • Suzanne Robertson & James Robertson, Mastering the Requirements Process: Getting Requirements Right, Addison-Wesley Professional, 3rd edition (published 16 Aug 2012), ISBN-10: 0321815742/ISBN-13: 9780321815743.

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via Mystudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens via My Studymap. Zonder geldige voorinschrijving in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Onderwijscoördinator LIACS bachelors

Opmerkingen

Voor meer informatie over Brightspace kun je op deze link klikken om de handleidingen van de universiteit te bekijken. Bij overige vragen of problemen kan contact opgenomen worden met de helpdesk van de universiteit Leiden.