Studiegids

nl en

Wereldcinema A

Vak
2023-2024

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Is de filmtaal universeel, zoals sommige filmcritici beweren? Of bestaan er cruciale culturele verschillen in de manier waarop filmische middelen gebruikt worden om verhalen te vertellen? Hoe begrijpen we deze verschillen? Wat is een “nationale” cinema, en welke films zijn “typerend” voor een nationale filmtraditie?

In een reeks hoorcolleges bespreken we de cinema uit dertien verschillende regio’s. Elk college geeft zowel een globaal overzicht van de betreffende filmtraditie, en richt zich tevens op één film. Deze zal na het college vertoond zal worden. De colleges worden gegeven door verschillende Leidse specialisten op het gebied van de filmtradities van de betreffende landen. Aan de orde komen (onder voorbehoud) de Franse, Russische, Duitse, Italiaanse, Japanse, Spaanse, Mexicaanse, Braziliaanse, Afrikaanse en Iraanse cinema.

Deze cursus kan zowel los van, als in combinatie gevolgd worden met “Wereldcinema B” dat volgend collegejaar in het najaar (semester 2) op het programma staat. Hierin staan onder andere de Britse, Nederlandse, Deense, Poolse, Griekse, Turkse, Marokkaanse, Chinese, en Indiase cinema centraal.

Leerdoelen

In deze cursus:

  • krijgt de student inzicht in het debat omtrent de term Wereldcinema via de spanning tussen nationale en transnationale cinema;

  • leert de student hoe Wereldcinema zich verhoudt tot de door conventies gedomineerde cinema die bij Filmgenres is besproken;

  • bouwt de student repertoire op op het vlak van belangrijkste titels uit de geselecteerde landen;

  • krijgt de student inzicht in de relevantie van filmstijl en/of van de cultureel-historische impact van cinema.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Twee schriftelijke tentamens

Weging

  • Deeltentamen: 50%

  • Eindtentamen: 50%

Herkansing

De student kan de onderdelen herkansen waarvoor die een onvoldoende heeft. De percentages per onderdeel blijven identiek.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • Geoffrey Nowell-Smith ed., The Oxford History of World Cinema. Oxford: Oxford University Press, 1996.

  • Artikelen via Brightspace

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal.

Opmerkingen

-