Studiegids

nl en

Integration: Projectmanagement

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

De theorie van projectmanagement zal worden behandeld in interactieve hoorcolleges. De studenten voeren in teamverband een projectopdracht uit voor een externe opdrachtgever. Ze ervaren de weerbarstigheid van het formuleren van een projectdoel en het definiëren en opleveren van projectresultaten. Ze beleven de dynamiek van het werken in een team en krijgen inzicht in hun vermogen om effectief te communiceren met elkaar en met de opdrachtgever.

Aanbevolen voorkennis: Integratie: Business-IT-Alignment.

Leerdoelen

De studenten leren de basisprincipes en –elementen van projectmanagement kennen. Ze doorzien de succesfactoren van een project en begrijpen dat onzekerheden veelal niet vermeden maar gemanaged moeten worden. Door middel van een feitelijke opdracht leren ze elementaire projectmanagementtechnieken toe te passen. Ze onderkennen de grote toegevoegde waarde van communicatie en verbeteren hun vaardigheden op dit gebied.

Rooster

De meest recente roosters zijn te vinden op de Studenten-website:

Onderwijsvorm

Per week 2 uur hoorcollege en 1 uur werkcollege. Tussen colleges door werken aan opdracht op projectmatige wijze.

Toetsing en weging

 1. 60% Projectopdracht. (Groepscijfer) Belangrijkste beoordelingselementen zijn: a. Plan van Aanpak b. Statusrapportage c. Beoordeling van de klant
 2. 5% Het schrijven van een tekst met het oog op zelfreflectie van eigen gedrag tijdens het project. (Individueel cijfer)
 3. 5% Participatie tijdens college (mate en niveau). (Individueel cijfer)
 4. 30% Schriftelijk examen. (Individueel cijfer)

Om te kunnen slagen voor dit vak:

 • moeten alle opdrachten uitgevoerd worden. Incomplete en/of ongeldige opdrachtresultaten worden beoordeeld met een 0.

 • moet het cijfer voor het schriftelijk examen 5.0 of hoger zijn.

Herkansing:
1. De herkansing van de projectopdracht vindt plaats op de volgende wijze:

 • Update maken en verbeteringen doorvoeren in het Plan van Aanpak

 • Update maken en verbeteringen doorvoeren in het statusrapport.

 • Evaluatiegesprek voeren met docent m.b.t. de beoordeling van de klant.

 1. De herkansing de zelfreflectie op eigen gedrag vindt plaats d.m.v. het schrijven van een nieuwe zelfreflectie.
 2. De herkansing van participatie tijdens college vindt plaats d.m.v. een evaluatiegesprek met de docent over dit onderwerp.
  Nb.: Het cijfer van elke van bovengenoemde herkansingen is maximaal een 6
 3. De herkansing van het schriftelijk examen verloopt op de standaard manier t.w. een vergelijkbaar schriftelijk examen enkele weken na het eerste examen.

Literatuurlijst

Projectmatig werken bij de hand , Rudy Kor, Kluwer, 2e geheel herziene druk, 1e oplage 2009. ISBN 9789013064070.

inschrijven

Aanmelding voor vakken verloopt via uSis. Hiervoor is de uSis-code van het vak nodig, die te vinden zijn in de Studiegids. Meer info over het inschrijven voor vakken of tentamens is hier te vinden.

MyTimetable

In MyTimetable kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je in uSis staat ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging.

Vragen? Bekijk de video-instructie, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk.

Brightspace

Inschrijving voor vakken verloopt via uSis. Wanneer je je hier inschrijft voor een bepaald vak krijg je automatisch ook toegang tot de omgeving van dit vak via Brightspace.

Voor meer informatie over Brightspace kun je op deze link klikken om de handleidingen van de universiteit te bekijken. Bij overige vragen of problemen kan contact opgenomen worden met de helpdesk van de universiteit Leiden.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee.

Opmerkingen

geen