Studiegids

nl en

Cursus praktische data-analyse met SPSS (Pre-master)

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Geen. De stof van de Cursus praktische data-analyse met SPSS wordt bekend verondersteld bij deelname aan het studieonderdeel Onderzoekspracticum 2 en het Pre-master Onderzoeksproject. Aangezien tijdens de cursus SPSS gebruik gemaakt wordt van inhoudelijke kennis die aan bod komt in Onderzoekspracticum 1, wordt aangeraden deze twee cursussen tegelijkertijd te volgen.

Beschrijving

De volgende aspecten van data-analyse komen in dit vak aan bod:
1. Het opzetten van een onderzoek waarbij rekening wordt gehouden met de analyse van de verzamelde gegevens.
2. Invoeren van verzamelde gegevens.
3. Het omgaan met en bewerken van gegevensbestanden.
4. Werken met SPSS voor het controleren, beschrijven en analyseren van gegevens.
5. Het schriftelijk presenteren van onderzoeksresultaten verkregen met behulp van SPSS, met de nadruk op het inhoudelijk interpreteren van de uitvoer.

Leerdoelen

Na het volgen van dit vak kan de student…
1. een databestand aanmaken en op verschillende manieren bewerken in SPSS
2. eenvoudige statistische analyses uitvoeren in SPSS
3. SPSS-uitvoer interpreteren
4. onderzoeksresultaten op een overzichtelijke en wetenschappelijke manier rapporteren
5. op academisch niveau een wetenschappelijk verslag schrijven
6. samenwerken met medestudenten aan een opdracht gericht op verschillende stadia van wetenschappelijk onderzoek

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Studenten kunnen op de tijden die aangegeven zijn in het rooster terecht in de PC-zalen om zelfstandig te werken aan opdrachten uit de syllabus en vier groepsopdrachten. Op aangegeven tijden zal een begeleider aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en feedback te geven op de opdrachten. Om te kunnen werken moet elke student een ULCN-account hebben.

Toetsing

In de loop van de cursus zullen groepsopdrachten worden gemaakt die beoordeeld worden met één individueel eindcijfer. Tevens zal een individueel tentamen worden afgenomen tijdens de laatste bijeenkomst van de cursus.

De eindbeoordeling van het vak is het gemiddelde van het cijfer voor de groepsopdracht en het tentamencijfer. Beide onderdelen moeten met tenminste een 5.50 worden afgerond. Het eindcijfer wordt berekend als het gemiddelde van de cijfers voor de eindopdracht en de toets en moet tenminste een 6 bedragen (alle cijfers tussen 5.50 en 6.00 worden afgerond naar een 6). Opdrachten met een voldoende eindcijfer mogen niet herkanst worden.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

N.B. De literatuur is onder voorbehoud. Eventuele wijzigingen zullen via Brightspace bekend worden gemaakt.

  • Vocht, A. de (2021/2022). Basishandboek SPSS 27/28. Utrecht: Bijleveld Press.
    Dit boek wordt voornamelijk als naslagwerk gebruikt en is ook handig voor de rest van de studie (bv. Oefenonderzoek, PEO, bachelor- en masterproject). Eerdere versies (SPSS 25 en hoger) zijn ook bruikbaar.

  • Commandeur, J.J.F., Verduin, C.J. en Linting, M. (2022). Practicumhandleiding inleiding SPSS Windows Pedagogiek (via Brightspace beschikbaar). Deze syllabus dient volledig bestudeerd te worden.

Inschrijven voor Pre-master vakken en tentamens

LET OP In het eerste semester van de Pre-master Pedagogische Wetenschappen schrijven wij je in voor alle vakken. Je staat dan ingeschreven voor de hoor- en werkcolleges, voor de Brightspacemodules en voor de eerste tentamengelegenheden. Voor de herkansingen van de vakken uit het eerste semester word je op een later moment door ons ingeschreven.

Voor alle vakken uit het tweede semester van het Pre-masterprogramma moet je je wel zelf inschrijven via uSis (NB niet via My Studymap). Je ontvangt hierover in het najaar nog een mail van het Onderwijs Servicecentrum, waarin dat wordt uitgelegd.
Het inschrijven voor alle vakken en tentamens is verplicht, dus vergeet dat niet. Zonder inschrijving kun je helaas niet deelnemen.

Contact

Coördinator van de cursus is Kenny van Lieshout.