Studiegids

nl en

Onderzoekspracticum 1 (Pre-master)

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Geen.
De vakken Onderzoekspracticum 1 (Pre-master) en Praktische Data-analyse met SPSS hangen inhoudelijk sterk samen. Je wordt dan ook geadviseerd deze vakken parallel aan elkaar te volgen.

Beschrijving

Tijdens dit vak komen verschillende aspecten van het wetenschappelijke onderzoeksproces aan bod:
1. Inleiding in het onderzoeksproces als geheel.
2. Inleiding in onderzoeksopzetten en overwegingen die daarin gemaakt worden.
3. Inleiding in de kwantitatieve methoden en technieken van empirisch onderzoek.
4. Beschrijvende statistiek en een inleiding in de toetsende statistiek.

Leerdoelen

Na dit vak kan de student…
1. het verloop van het onderzoeksproces uitleggen
2. bepalen welke methoden en technieken van toepassing zijn bij zowel beschrijvende als toetsende statistiek
3. relevante methoden en technieken op het terrein van de beschrijvende en toetsende statistiek hanteren
4. verschillende beschrijvende en toetsende statistieken interpreteren en nuanceren

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Actieve colleges aan de hand van collegestof en werkgroepopdrachten. Colleges zijn niet verplicht, maar gezien het tempo van het vak wordt deelname sterk aangeraden. Om studenten te helpen bij het structureel bijhouden van de stof is voorbereiding van werkgroepopdrachten wel verplicht.

Toetsing

Eén schriftelijk tentamen bestaande uit meerkeuzevragen en een deel open vragen.
Alleen eenvoudige (geen grafische) rekenmachines zijn toegestaan.

Brightspace

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.
De meest recente informatie over het vak is te vinden op de Brightspacesite.

Literatuur

N.B. De literatuur is onder voorbehoud. Eventuele wijzigingen zullen voor aanvang van de cursus via Brightspace bekend worden gemaakt.

  • Moore, D. S., McCabe, G. P., & Craig, B. (2017/2021, 9th/10th edition). Introduction to the practice of statistics. New York: Freeman. Dit boek wordt tevens gebruikt bij het tweedejaarsvak Onderzoekspracticum 2. Dit boek wordt tevens gebruikt bij Onderzoekspracticum 2.

  • Linting, M. (2012) (Compiler). Introduction to Research Methods in the Social and Behavioral Sciences. Harlow, UK: Pearson Custom Publishing. Dit boek is samengesteld uit hoofdstukken uit Introduction to behavioral research methods (6th edition) van M.R. Leary en Take a look: Observation and portfolio assessment in childhood research van S. Martin, aangevuld met extra materiaal. Dit boek wordt tevens gebruikt bij Onderzoekspracticum 2.

  • Van der Voort, A. (2022). Syllabus Onderzoekspracticum 1 (beschikbaar via Brightspace).

Inschrijven voor Pre-master vakken en tentamens

LET OP In het eerste semester van de Pre-master Pedagogische Wetenschappen schrijven wij je in voor alle vakken. Je staat dan ingeschreven voor de hoor- en werkcolleges, voor de Brightspacemodules, voor de eerste tentamengelegenheden en ook voor de herkansingen van de vakken uit het eerste semester.

Voor alle vakken uit het tweede semester van het Pre-masterprogramma moet je je wel zelf inschrijven via uSis (NB niet via My Studymap). Je ontvangt hierover in het najaar nog een mail van het Onderwijs Servicecentrum, waarin dat wordt uitgelegd.
Het inschrijven voor alle vakken is verplicht, dus vergeet dat niet. Zonder inschrijving kun je niet deelnemen.

Contact

Coördinator van deze cursus is Sarah Plukaard.