Studiegids

nl en

Science Skills Lab

Vak
2023-2024

Deze informatie is onder voorbehoud van wijzigingen.

Toegangseisen

Verplicht vak voor eerstejaars studenten van het Honours College Bèta en Life Science. Alleen tijdens de oriëntatiefase te volgen.

Beschrijving

Door hoogstaande technologische ontwikkelingen en wetenschappelijke doorbraken zijn we in staat om energie op te wekken uit kernsplitsing, ziektes in een vroeg stadium te verhelpen door middel van genetische modificatie, en naburige planeten te koloniseren. Toch zijn er ook mensen die in dergelijke ontwikkelingen gevaren zien.
In dit inspirerende vak gaan jullie in groepsverband een aantal van dergelijke belangrijke wetenschappelijke ontwikkelingen bestuderen en kijken hoe deze ons leven mogelijk zullen beïnvloeden in de toekomst. Door deel te nemen aan verschillende workshops leer je meer over interviewtechnieken, rolverdelingen binnen een groep, samenwerken in een denktank, het maken van een informatieve poster en het pitchen van je ideeën. Begeleid door een docent richten jullie je op een specifiek thema en gaan jullie een aantal experts interviewen. Naar aanleiding van deze interviews ontwikkelen jullie een toekomstvisie die de voor- en nadelen blootlegt van een bepaalde wetenschappelijke doorbraak en hoe die doorbraak de maatschappij beïnvloedt. Tijdens het afsluitende symposium presenteren jullie deze visie door middel van een poster en pitch aan medestudenten en docenten. Nadere informatie over de wetenschappelijke thema's krijg je in het eerste college.

Aan het eind van dit vak:

 • Kun je samenwerken in een expertdenktank;

 • Heb je inzicht in je rol binnen een werkgroep;

 • Heb je meer kennis van grote thema’s;

 • Kun je wetenschappers interviewen;

 • Kun je een populair-wetenschappelijk artikel schrijven;

 • Kun je een poster maken over een wetenschappelijk thema;

 • Kun je een pitch houden.

Onderwijsvorm

Het onderwijs voor dit vak zal in de volgende vormen gegeven worden:

 • Hoorcolleges

 • Werkcolleges

 • Werkgroepen

Toetsing

Het eindcijfer (voldoende/onvoldoende) wordt gebaseerd op het succesvol afronden van de volgende onderdelen:

 • 10% Actieve deelname gedurende de colleges, werkcolleges en werkgroepen

 • 30% Interviewverslagen (2)

 • 40% Poster en pitch tijdens eindsymposium

 • 10% Groepsverslag

 • 10% Individueel reflectieverslag

De student dient voor elke onderdeel een voldoende te behalen om het vak af te kunnen sluiten.

Rooster

Zie Brightspace.

Literatuur

Nadere informatie volgt in het eerste college. Zie ook Brightspace Honours College Beta & Life Science.

Aanmelden

Je dient je voor dit vak aan te melden per mail.
De studieactiviteitcodesvoor de colleges en het tentamen zijn te vinden in Brightspace.

Contact

Voor vragen over dit vak kun je contact opnemen met honourscollege@science.leidenuniv.nl