Studiegids

nl en

Honours College Beta and Life Science

Het Honours College Bèta en Life Science is een extracurriculair traject van 30 ECTS voor bachelorstudenten van FWN en Biomedische Wetenschappen.

Het traject wordt naast de bachelor gevolgd vanaf jaar 1 semester 2 tot het einde van jaar 3. Het Honours College geeft studenten de gelegenheid te verbreden, verdiepen of te oriënteren op leiderschap. Voor iedere deelnemer is minimaal 5 van de 30 ECTS aan verbredende, interdisciplinaire activiteiten verplicht (= 1 Honours Class).

Wil jij meer te weten komen over het Honours College? Kom dan naar de volgende informatiebijeenkomst:

 • Dinsdag 16 januari 2024 van 17:00 tot 18:00 in het Van Steenis-gebouw (zaal F006). Meld je hier aan.

Programma

Honoursstudenten hebben veel vrijheid bij de invulling van het Honours College. Onderstaande vaste onderdelen en keuzeonderdelen worden vanuit het HC Bèta & Life Science aangeboden als vakken, aangevuld met jouw eigen inbreng en de interdisciplinaire Honours Classes. Wel is het noodzakelijk om altijd tijdig contact op te nemen met de coördinator en tijdig een aanvraag te doen bij de facultaire Honours College examencommissie, om zeker te weten dat iets binnen het Honours College mee kan tellen.

Aanmelden en vereisten

Herken jij jezelf in onderstaande kenmerken, dan is het Honours College iets voor jou!

 • Je hebt een brede intellectuele belangstelling;

 • Je hebt de discipline en de tijd om een extra programma te volgen;

 • Je bent gemotiveerd om je in te zetten voor je studie;

 • Je haalt je propedeuse in een jaar (je kunt voor die tijd al wel voorlopig worden toegelaten);

 • Je hebt een cijfergemiddelde van minimaal een 7,5. (Als je niet aan deze eis voldoet, kun je alleen op basis van een zeer goede motivatie alsnog toegelaten worden.)

Succesvolle afronding van het Honours College Bèta & Life Science betekent onder andere bekwaamheid in onderstaande leerdoelen:

 • Je hebt vaardigheden ontwikkeld op het gebied van persoonlijke effectiviteit en eventueel ook leiderschapskwaliteiten kunnen ontwikkelen;

 • Je hebt een groter netwerk (peers, onderzoekers, etc.);

 • Je hebt extra verdiepende en verbredende wetenschappelijke kennis opgedaan welke het terrein van het reguliere bachelor programma overstijgt;

 • Je hebt inzicht verkregen in interdisciplinaire aspecten van wetenschap en onderzoek; zowel inhoudelijk als maatschappelijk en/of bedrijfsmatig;

 • Je voelt je thuis in een internationale omgeving.

Meer informatie over aanmelden en aanmeldprocedures vind je hier.

Belangrijke data:

 • Eerstejaarsstudenten van cohort 2023-2024 kunnen instromen vanaf semester 2 jaar 1: Deadline aanmelding 26 februari 2024.

 • De startbijeenkomst van het vak Science Skills Lab voor toegelaten eerstejaars studenten 2023-2024 is begin maart 2024.

 • De slotbijeenkomst voor eerstejaarsstudenten in de introductiefase is eind juni 2024.

 • Eerstejaarsstudenten van cohort 2023-2024 kunnen nog instromen bij de start van hun 2e jaar. Deadline hiervoor is 30 juni 2024.

De informatie op deze pagina is onder voorbehoud van wijzigingen.