Studiegids

nl en

Persoonlijke effectiviteit

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Verplicht vak voor tweedejaarsstudenten van het Honours College Bèta en Life Science.
*Als je het vak door studiegerelateerde omstandigheden niet in je tweede jaar kunt volgen, dan kan het ook in het derde jaar na overleg.

Beschrijving

Het skills programma zal zich richten op het verwerven van zelfkennis en reflectie ingebed in het theoretische praktische kader van communicatie. Persoonlijke ontwikkeling door de inbreng van eigen persoonlijke ervaringen welke door de toepassing van het theoretische kader tot nieuwe inzichten en aanpak leidt.
Communiceren en presenteren van binnenuit. Wat ervaar ik en hoe kom ik over als ik anderen probeer te overtuigen? Daar waar jouw binnenkant en buitenkant in overeenstemming zijn, ben je op je best om anderen te overtuigen. Dat is overtuigen van binnen uit, in de beweging van jezelf naar de ander die je wilt beïnvloeden.

Aan het eind van dit vak:

 • Heb je zelfkennis verworven en leren reflecteren met als doel je eigen mogelijkheden beter te kunnen benutten;

 • Ben je je beter bewust van je eigen denk- en gedragspatronen;

 • Herken je signalen van negatieve stress;

 • Heb je door intervisie persoonlijke ervaringen besproken en ben je daardoor tot nieuwe inzichten en aanpak gekomen.

Onderwijsvorm

Het onderwijs voor dit vak zal in de volgende vormen gegeven worden:

 • Literatuur

 • Plenaire colleges

 • Werkcolleges in groepen

 • Opdrachten

 • Schrijven van een verslag

Toetsing

Het eindcijfer (voldoende/onvoldoende) wordt gebaseerd op het succesvol afronden van de volgende onderdelen:

 • Actieve deelname gedurende de colleges en intervisiesessies

 • Maken van opdrachten

 • Eindopdracht

De student dient voor elke onderdeel een voldoende te behalen om het vak af te kunnen sluiten.

Rooster

Zie Brightspace.

Aanmelden

Je dient je aan te melden per e-mail om deel te nemen aan dit vak: honourscollege@science.leidenuniv.nl
Voor codes zie Brightspace.

Contact

Bij vragen over het vak, de groepen, data of verhindering, neem contact met de studentassistent op.

Overige vragen:
honourscollege@science.leidenuniv.nl