Studiegids

nl en

Programming in Python (HC Bèta & Life Science)

Vak
2023-2024

Deze informatie is onder voorbehoud van wijzigingen.

Toegangseisen

Toegankelijk voor zowel tweede- als derdejaars studenten van het Honours College traject Bèta en Life Science.
In verband met overlap curriculum is dit vak niet te volgen door studenten van de studies: LST, NTK, STK, WSK, I, Bio-I, I&E

Beschrijving en leerdoelen van het vak:

Aan het einde van dit van kan de student:

  • beschrijvingen van een oplossing omzetten in Python

  • de juiste datatypes in Python selecteren en benoemen

  • Python-code toelichten en uitleggen

Onderwijsvorm

Colleges en practicum.

Toetsing

De eindbeoordeling is gebaseerd op het succesvol afronden van de volgende onderdelen:
Tussentijdse opdrachten
Eindopdracht

De student dient voor elk onderdeel een voldoende te behalen om het vak af te kunnen sluiten. De beoordelingsnorm is onvoldoende/voldoende.

Rooster

Zie Brightspace.

Literatuur

Zie Brightspace.

Aanmelden

Let op: dit vak is voor HC-studenten Beta & Life Science
Zie Brightspace.

Contact

honourscollege@science.leidenuniv.nl