Studiegids

nl en

Academische vaardigheden: Studieloopbaanoriëntatie 1

Vak
2024-2025

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

De leerlijn academische vorming loopt als een rode draad door de hele Bacheloropleiding en bestaat uit diverse bijeenkomsten en activiteiten per jaar. Via hoorcolleges, voorlichtingsbijeenkomsten, individuele en/of groepsopdrachten leert de student de meest belangrijke vaardigheden voor academische en persoonlijke ontwikkeling. In het eerste jaar ligt de focus op studievaardigheden. Wij beginnen met het leren van technieken voor tijdsplanning en hoe je wetenschappelijke literatuur kan vinden en gebruiken. Wetenschappelijk presenteren is een essentiële vaardigheid die vaak aan bod zal komen in de studie. Met behulp van workshops gaan we de basics behandelen.

Tijdens de hele leerlijn zullen we gebruik maken van en ons oriënteren middels het Science Skills Platform. Deze bied ruimte voor zelfstudie in eigen tempo en als aanvulling voor de behandelde onderwerpen.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus kan de student: 

  • Een studieplan schrijven (inclusief zelfstudie) en weet effectief tijd managen.

  • Wetenschappelijke literatuur zoeken, efficiënt lezen en citeren.

  • Wetenschappelijk presenteren & spreken in het openbaar.

  • In eigen woorden toelichten en kritisch reflecteren op eigen academische ontwikkeling, zoals studiekeuze en studiedoelen.

  • Plannen voor de (nabije) toekomst (m.b.t. studie en/of werk) bedenken en verwoorden.

  • Kritisch reflecteren op persoonlijke zwaktes en sterke punten.

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges en opdrachten.

Toetsing en weging

Deelname aan bijeenkomsten/activiteiten, zelfstudie, inleveren van opdrachten en/of presentaties.

Bodemcijfer:
Voor vakken uit jaar 1 van de bachelor geldt een bodemcijfer van een onafgeronde 5,0 voor deelcijfers, en een onafgeronde 5,5 voor eindcijfers.

Als een vak 2 of meer schriftelijke deeltentamens heeft, geldt het bodemcijfer alleen voor het gewogen gemiddelde van de tentamens.

Bij deelcijfers uit andere onderdelen dan tentamens (bijv. practica, werkcolleges, schrijfopdrachten) geldt wel voor de losse onderdelen het bodemcijfer.

Raadpleeg het Studentenstatuut voor een overzicht van alle richtlijnen (zie daarin Regels en Richtlijnen Examencommissie voor geldigheid van deelcijfers).

Literatuurlijst

Achtergrondinformatie via Brightspace.

Inschrijven

Als student ben je verantwoordelijk voor het tijdig inschrijven via MyStudyMap.

In deze korte video zie je stap voor stap hoe je je kunt inschrijven voor cursussen in MyStudyMap. Let op dat je inschrijving pas is voltooid wanneer je je cursusplanning indient in het tabblad 'Klaar voor inschrijving' door op 'indienen' te klikken.

Er zijn twee inschrijfperiodes per jaar: de inschrijving voor het najaar opent in juli en de inschrijving voor het voorjaars opent in december. Zie deze pagina voor meer informatie.

Let op dat het verplicht is om je in te schrijven voor elk tentamen en herkansing. Niet ingeschreven zijn voor een vak betekent dat je niet mag deelnemen aan het tentamen. Houd er rekening mee dat er inschrijfdeadlines zijn, zie deze pagina voor meer informatie.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudyMap vind je hier.

Contact

Coördinator: Dr. D.J. Foschepoth
Email: d.j.foschepoth@biology.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het detailrooster van de bijeenkomsten en informatie over de colleges en werkopdrachten staat op Brightspace.