Studiegids

nl en

Biologie

De opleiding Biologie bestaat uit een driejarige bacheloropleiding en een tweejarige masteropleiding. De voertaal van de bachelor is Nederlands, maar de meeste studieboeken zijn Engelstalig. Het studieprogramma bestaat uit hoorcolleges, begeleide werkgroepen, practica, veldwerk, en excursies. Na het afronden van de bachelor kun je een masterspecialisatie kiezen die aansluit bij je persoonlijke interesse.

Voor vakbeschrijvingen jaar 1, 2 en 3: Zie tabbladen.

Voor schematische jaarroosters: zie “Files”.

Let op:

 • Wanneer er onder het kopje ‘literatuur’ verplichte boeken worden vermeld, ben je verplicht deze aan te schaffen als je desbetreffende cursus volgt.

Eerste jaar

Eerste jaar Bachelor Biologie

Het eerste studiejaar begint op donderdag 29 augustus 2024 met een introductiedag, en eindigt op 18 juli 2025.

In het eerste jaar volg je een vast programma waarin alle thema’s binnen de biologie behandeld worden. Daarnaast besteed je ongeveer één tiende van je tijd aan vakken zoals wiskunde en statistiek. Deze vakken helpen je om vaardigheden te ontwikkelen om je proefresultaten nauwkeurig te analyseren en te interpreteren.

Gedurende de bacheloropleiding wordt veel aandacht besteed aan studieloopbaanoriëntatie, zodat je goed wordt voorbereid op de keuzemogelijkheden binnen de studie en je carrière.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Academische vaardigheden: Studieloopbaanoriëntatie 1 1

BLOK 1 - Fundamenten van het Leven (13 EC):

Veiligheidsinstructie 0
Basiswiskunde 1
Basispracticum 1 4
Chemie van het Leven 3
Moleculaire Genetica 1 (BIO) 5

BLOK 2 - De Cel (13 EC):

Basispracticum 2 3
Celfysiologie 3
Celbiologie (BIO) 3
Microbiologie en immunobiologie 3
Academische Vaardigheden: Project Microbiologie 1

BLOK 3 - Wetenschapscommunicatie (4 EC):

Wetenschapscommunicatie voor Biologen 4

BLOK 4 - Tree of Life (12 EC):

Biodiversiteit Dier 4
Biodiversiteit Plant 6
Evolutiebiologie 1 2

BLOK 5 - Het organisme (6 EC):

Biologie van het Organisme Plant 2
Biologie van het Organisme Dier 4

BLOK 6 - Het organisme en omgeving (11 EC):

Ecologie 1
Gedragsbiologie 1 1
Milieubiologie 1 1
Excursies Flora & Fauna 2
Academische vaardigheden: Project Ecologie, Biodiversiteit en Gedrag 2
Statistiek 1 (BIO) 4

Overgangsregelingen
Onderstaand vak is per 2023-2024 gewijzigd in studielast. Op onderstaande pagina lees je wat je moet doen als je het vak nog niet (volledig) met een voldoende hebt afgerond.

Biodiversiteit Plant (7EC) 7

Tweede jaar

Tweede jaar Bachelor Biologie

Het tweede studiejaar begint op maandag 2 september 2024 en eindigt op 18 juli 2025. Het eerste semester volg je weer een vast programma, met verdieping van de basisvakken uit het eerste jaar. In het tweede semester maak je een selectie van de aangeboden keuzevakken.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken:

Academische vaardigheden: Studieloopbaanoriëntatie 2 2
Evolutiebiologie 2 7
Populatie en Community Ecologie 3
Ontwikkelingsbiologie Dier en Plant 6
Academische vaardigheden: Bio-Ethiek en On Being a Scientist 6
Moleculaire Biologie 3
Systeembiologie 3

Keuzevakken:

Biochemie 6
Ecosysteem Ecologie 3
Microbiële evolutie en ecologie 6
Microscopie en Imaging 6
Milieubiologie 2 3
Gedragsbiologie 2 6
Biodiversiteit 6
Celbiologie en kanker 3
Immunobiologie 3
Moleculaire genetica van planten en microben 6
Moleculaire Microbiologie 6
Veldonderzoek Ecologie 6
Veldonderzoek Flora 6
Veldonderzoek Gedragsbiologie 6
Veldonderzoek Milieubiologie 6

Derde jaar

Derde jaar Bachelor Biologie

Het derde studiejaar begint op maandag 2 september 2024 en eindigt eind augustus 2025.

Semester 1

Het eerste semester van het derde studiejaar bestaat uit vrije keuzeruimte van 30 EC.

Deze kan als volgt naar keuze worden ingevuld:
1. Met een Leidse, Delftse of Rotterdamse minor
2. Met een minor bij een andere Nederlandse universiteit
3. Een exchange programma aan een buitenlandse universiteit
4. Met een zelf samengesteld keuzevakkenpakket.

Let op: voor optie 4, minoren aan andere onderwijsinstellingen en bij (latere) wijzigingen in de samenstelling van 1 t/m 4 is vooraf goedkeuring van de Examencommissie Biologie vereist, vraag dit ruim van tevoren aan.

Biologie biedt de volgende eigen minoren aan:

Semester 2

Het tweede semester start in februari met de volgende onderdelen.

 • Blusinstructie

 • Academische Vaardigheden: General Research Skills (2 EC)

 • Statistiek 2 (3EC)

 • Academische Vaardigheden: Studieloopbaanorientatie 3 (1 EC)

Vervolgens sluit je de bacheloropleiding af met het Bachelor Research Project (24C), waarin je een half jaar lang je verworven kennis en vaardigheden toepast in een wetenschappelijke onderzoeksgroep van jouw keuze. In principe starten alle Research Projects in maart, en eindigen begin juli.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Keuzeruimte (30EC):

Minor 30

Verplichte onderdelen (30EC):

Academische vaardigheden: Studieloopbaanoriëntatie 3 1
Blusinstructie 0
Academische vaardigheden: General Research Skills 2
Statistiek 2 3
Bachelor Research Project Biology (at IBL) 24
Bachelor Research Project Biology (at CML) 24

Overgangsregelingen
Onderstaand vak is per 2024-2025 gewijzigd in studielast of toetsvorm. Op onderstaande pagina lees je wat je moet doen als je het vak nog niet (volledig) met een voldoende hebt afgerond.

Academische vaardigheden: General Research Skills (5EC) 5

Arbeidsmarkt

Arbeidsmarktvoorbereiding in de bachelor Biologie

De Universiteit Leiden heeft als doel om jou, naast het bieden van een gedegen universitaire opleiding, zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt en daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van jouw ‘employability’, je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Hierdoor wordt het makkelijker om de overstap naar de arbeidsmarkt te maken, inzetbaar te blijven in een dynamische arbeidsmarkt, in een (loop)baan die past bij je eigen persoonlijke waarden, voorkeuren en ontwikkeling.

Employability’ bestaat uit de volgende aspecten, die je onder andere ontwikkelt binnen je opleiding:
1. Vakspecifieke kennis en vaardigheden
Kennis en vaardigheden specifiek voor jouw opleiding.

2. Vakoverstijgende vaardigheden
Dit zijn vaardigheden die relevant zijn voor elke student, die je in allerlei functies kunt gebruiken ongeacht studie, denk aan o.a.:
onderzoeken, analyseren, projectmatig werken, oplossingen genereren, samenwerken, digitale vaardigheid, mondeling communiceren, schriftelijk communiceren, presenteren, maatschappelijk bewustzijn, zelfstandig leren, veerkracht.

3. Zelfreflectie
Het betreft hier zelfreflectie in het kader van je (studie)loopbaan, o.a. reflecteren op de keuzes die je als student tijdens je studie maakt, wat kan je met je kennis en vaardigheden op de arbeidsmarkt?
Daarnaast reflecteren op je eigen profiel en je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Wie ben je, wat kan je goed, wat vind je interessant, wat past er bij je, wat vind je belangrijk, wat wil je gaan doen?

4. Praktijkervaring
Opdoen van praktijkervaring o.a. door middel van stages, projecten, (maatschappelijke) praktijkgerichte of praktijk gebaseerde opdrachten, die zijn geïntegreerd in een (keuze-)vak, minor of afstudeeropdracht.

5. Oriëntatie op de arbeidsmarkt
Zicht krijgen op de arbeidsmarkt, op werkvelden, functies en loopbaanpaden, door o.a. gastsprekers en alumni-ervaringen uit het werkveld, career events binnen opleiding, gebruik van alumni mentornetwerk, interviewen mensen uit het veld, meelopen/ bedrijfsbezoeken in het kader van een bepaald vak.

Employability/arbeidsmarktprogramma in het curriculum

Eerste jaar

 • Mentoraat

 • Academische Vaardigheden: Studieloopbaanoriëntatie 1
  o Verschil tussen middelbare school en universiteit + tijdsmanagement
  o Wetenschappelijke artikelen vinden, lezen en citeren
  o Wetenschappelijk presenteren
  o Reflectie op de studiekeuze
  o Kennismaking Leiden University Career Service + persoonlijkheidstest

Tweede jaar

 • Academische Vaardigheden: Studieloopbaanoriëntatie 2
  o CV workshop + feedback
  o Motivatiebrief workshop + feedback
  o Workshop netwerken + netwerkborrel

Derde jaar

 • Academische Vaardigheden: Studieloopbaanoriëntatie 3
  o Programmeren + programmeervaardigheid op je CV
  o Hoe haal je het meeste uit je stage + interview met onderzoeker
  o Biology Career Event
  o Reflectie op de bacheloropleiding

 • Bacheloronderzoek: research, writing, general communication skills

Transferable skills

Bij biologie word je niet alleen opgeleid tot bioloog. Je kunt met een Bachelor of Science veel kanten op en leert vaardigheden die je van pas gaan komen, ongeacht je toekomstige baan. Denk hierbij aan de volgende voorbeelden:

 • Analytisch denken

 • Basis programmeren

 • Literatuuronderzoek

 • Tijdsmanagement

 • Werken in teamverband

 • Wetenschappelijk presenteren

 • Wetenschappelijk schrijven

 • Wetenschappelijke analyse

Activiteiten arbeidsmarktvoorbereiding naast / buiten het curriculum

Er vinden elk jaar verschillende activiteiten plaats, binnen, naast en buiten je opleiding, die bijdragen aan je voorbereiding op de arbeidsmarkt, met name waar het gaat om oriëntatie op de het werkveld/de arbeidsmarkt, (loopbaan)vaardigheden en zelfreflectie. Dit kunnen voorlichtingsbijeenkomsten zijn rond keuzemomenten binnen je opleiding, maar ook career workshops en events georganiseerd door je eigen opleiding, de facultaire Career Service of je studievereniging.

 • Minorvoorlichting en minorenmarkt

 • Voorlichting over masterkeuze op Masterdag (Universiteit Leiden)

 • Study Abroad Festival

 • Lunchlezingen van bedrijven en alumni

 • Workshops en Career Colleges Science Career Service

 • Bèta Banenmarkt en BioScience Park Excursie

 • Netwerkborrel met bedrijven, alumni, PhD’ers en onderzoekers

 • Biology Career Event (workshops, lezingen en netwerkmogelijkheid)

 • Carrière-activiteiten Leidse Biologen Club

Career Service, LU Career Zone en career workshops kalender

Facultaire Career Service
De Career Service van jouw faculteit biedt informatie en advies over studie(her)oriëntatie en masterkeuze, (studie)loopbaanplanning, oriëntatie op de arbeidsmarkt en solliciteren.

Leiden University Career Zone
De Leiden University Career Zone is dé website voor studenten en alumni van de Universiteit Leiden ter ondersteuning van de (studie)loopbaan. Je vindt er advies, informatie, (loopbaan)tests en tools op het gebied van (studie)loopbaanplanning, loopbaanmogelijkheden met je opleiding, arbeidsmarktoriëntatie, solliciteren, het alumni Mentornetwerk, job portal, workshops en events en Career services.

Workshops en events
In de cursuskalender vind je een overzicht van loopbaan en sollicitatie workshops, georganiseerd door de Career services.