Studiegids

nl en

Academische vaardigheden: Project Ecologie, Biodiversiteit en Gedrag

Vak
2024-2025

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Groepsgewijs doen studenten een mini-onderzoek. Studenten werken een vraagstelling uit, verzamelen gegevens, doen statistiek, maken een Powerpoint en geven een presentatie op een symposium dat het eerste jaar afsluit. Zo krijgen studenten tevens een breed overzicht over biologisch onderzoek in Leiden.

Leerdoelen

Na deze cursus kan de student:
1. Basisprincipes van het plannen en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek verklaren en interpreteren.
2. Een wetenschappelijk onderzoeksproject binnen een groep plannen en uitvoeren.
3. Verzamelde data statistisch analyseren en resultaten op basis hiervan interpreteren.
4. Een presentatie binnen een groep geven over het onderzoeksproject.
5. Een beknopt verslag opstellen over het onderzoeksproject.

Rooster

In MyTimetable kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudyMap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond.

Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk.

Let op: Joint Degree studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetable's samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video leg uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Tijdens een inleidend college wordt het project geïntroduceerd en worden tips gegeven voor het maken en houden van een heldere presentatie. Elk mini-onderzoek wordt inhoudelijk begeleid door een onderzoeker van Biologie. Er is een statistisch spreekuur.

Toetsing en weging

Het eindcijfer bestaat uit:

  • Presentatie: weging 50%

  • Inzet: weging 50%

Bodemcijfer:
Voor vakken uit jaar 1 van de bachelor geldt een bodemcijfer van een onafgeronde 5,0 voor deelcijfers, en een onafgeronde 5,5 voor eindcijfers.

Als een vak 2 of meer schriftelijke deeltentamens heeft, geldt het bodemcijfer alleen voor het gewogen gemiddelde van de tentamens.

Bij deelcijfers uit andere onderdelen dan tentamens (bijv. practica, werkcolleges, schrijfopdrachten) geldt wel voor de losse onderdelen het bodemcijfer.

Raadpleeg het Studentenstatuut voor een overzicht van alle richtlijnen (zie daarin Regels en Richtlijnen Examencommissie voor geldigheid van deelcijfers).

Literatuurlijst

Gebruik van Holmes, Moody, Dine and Trueman, Research Methods for the Biosciences, Third edition, Oxford University Press

Inschrijven

Als student ben je verantwoordelijk voor het tijdig inschrijven via MyStudyMap.

In deze korte video zie je stap voor stap hoe je je kunt inschrijven voor cursussen in MyStudyMap. Let op dat je inschrijving pas is voltooid wanneer je je cursusplanning indient in het tabblad 'Klaar voor inschrijving' door op 'indienen' te klikken.

Er zijn twee inschrijfperiodes per jaar: de inschrijving voor het najaar opent in juli en de inschrijving voor het voorjaars opent in december. Zie deze pagina voor meer informatie.

Let op dat het verplicht is om je in te schrijven voor elk tentamen en herkansing. Niet ingeschreven zijn voor een vak betekent dat je niet mag deelnemen aan het tentamen. Houd er rekening mee dat er inschrijfdeadlines zijn, zie deze pagina voor meer informatie.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudyMap vind je hier.

Contact

Coördinator: Dr. C. Tudorache en Dr. J.M. Varkevisser.
Email: c.tudorache@biology.leidenuniv.nl; j.m.varkevisser@biology.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Onderwerpen en achtergrondmateriaal staan op Brightspace.