Studiegids

nl en

Academische vaardigheden: Bio-Ethiek en On Being a Scientist

Vak
2024-2025

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Bio-ethiek en On Being a Scientist (OBAS) zijn nauw aan elkaar verwant, beiden onderzoeken, de normatieve, op waarden gebaseerde, kant van levenswetenschappelijk onderzoek. Waar in OBAS economische, sociale en wetenschappelijke waarden een rol spelen, zal Bio-ethiek zich meer richten op ethische waarden; waarbij de laatste soms de grondslag is van de eerste. Om deze samenhang tussen de verschillende waarden te duiden, zijn de cursussen na elkaar geroosterd.

On being a scientist” (OBAS) omvat de praktische kant van de professie wetenschapper. “Wetenschapper zijn” omvat meer dan alleen de baan zelf, het is een houding welke autonomie, openheid en verantwoordelijkheid eist. Wetenschappers staan hoog in vertrouwen in de maatschappij als (neutrale) experts en hebben een belangrijke stem in het maatschappelijk en politieke debat en besluitvorming. Aan het eind van OBAS heb je een eigen beeld van wat het voor jou inhoud om wetenschapper te zijn op basis van verschillende onderwerpen die we gaan behandelen: Integriteit en fraude, de interactie met collega’s en de maatschappij en de normen en waarden die je zelf belangrijk vindt komen aan bod.

Tussen OBAS en Bio-ethiek zullen we de wetenschappelijke waarden verder onderzoeken aan de hand van de wetenschapsfilosofische inzichten. Wat is wetenschap, hoe werkt het, wat zijn de verschillen tussen wetenschappelijke disciplines en wat zijn de overeenkomsten?

De cursus Bio-ethiek behandelt de ethische grondhoudingen en hoe die van toepassing zijn op ons handelen in relatie tot de natuur, met name de rol van de bioloog als professional en als individu. We gaan in groepsdiscussies elkaars grondhoudingen en standpunten aftasten, analyseren en becommentariëren. Bijvoorbeeld, hoe relateren de levenswetenschappelijke feiten aan de maatschappelijk en politieken waarden? Welke methoden kunnen we gebruiken om de relatie tussen feiten en waarden te verklaren die recht doen aan het maatschappelijke en politieke discours? Als onze kennis over de gevolgen van het introduceren van levenswetenschappelijke technologie niet toereikend is, mogen we die dan in het publieke domein introduceren? Mogen we dieren gebruiken als middel, puur voor ons eigen welzijn, en geldt dit ook voor soorten en ecosystemen?

Leerdoelen

 • De wetenschappelijk methode, zijn beperkingen en toepassingen beschrijven.

 • Benoemen en begrijpen van de waarde van wetenschappelijke integriteit.

 • Het belang van de autonomie als wetenschapper herkennen en beschrijven.

 • Begrijpen en duidelijk benoemen van de relaties en status van een wetenschapper in de maatschappij!

 • De valkuilen van pseudowetenschap herkennen en benoemen

 • Een informatiestrategie van wetenschapscommunicatie uitwerken en met als doel pseudowetenschap tegen te gaan.

 • Het herkennen van ethische dilemma's.

 • Het herkennen van de verschillende ethische grondhoudingen: Gevolgen-, regel- en deugdenethiek.

 • Het herkennen en beoordelen van verschillen in een debat en deze kritisch, op zowel ethische als levenswetenschappelijke gronden, analyseren en becommentariëren.

 • Het onderkennen van mogelijk naturalistische drogreden.

 • Het identificeren van risico's die gepaard gaan met het introduceren van levenswetenschappelijke technologieën.

Rooster

In MyTimetable kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudyMap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond.

Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk.

Let op: Joint Degree studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetable's samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video leg uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Het college zal bestaan uit hoor- en werkcolleges.

Toetsing en weging

Het eindcijfer bestaat uit de volgende deelcijfers:

 • Groepsopdrachten Bio-ethiek en OBAS: 1/3

 • Tentamen Bio-ethiek: 1/3

 • Een essay OBAS: 1/3

Bodemcijfer:
Voor vakken uit jaar 2 en 3 van de bachelor geldt een bodemcijfer van een onafgeronde 5,5.

Als een vak 2 of meer schriftelijke deeltentamens heeft, geldt het bodemcijfer alleen voor het gewogen gemiddelde van de tentamens.
Bij deelcijfers uit andere onderdelen dan tentamens (bijv. practica, werkcolleges, schrijfopdrachten) geldt wel voor de losse onderdelen het bodemcijfer.

Raadpleeg het Studentenstatuut voor een overzicht van alle richtlijnen (zie daarin Regels en Richtlijnen Examencommissie voor geldigheid van deelcijfers).

Literatuurlijst

Niet van toepassing.

Inschrijven

Als student ben je verantwoordelijk voor het tijdig inschrijven via MyStudyMap.

In deze korte video zie je stap voor stap hoe je je kunt inschrijven voor cursussen in MyStudyMap. Let op dat je inschrijving pas is voltooid wanneer je je cursusplanning indient in het tabblad 'Klaar voor inschrijving' door op 'indienen' te klikken.

Er zijn twee inschrijfperiodes per jaar: de inschrijving voor het najaar opent in juli en de inschrijving voor het voorjaars opent in december. Zie deze pagina voor meer informatie.

Let op dat het verplicht is om je in te schrijven voor elk tentamen en herkansing. Niet ingeschreven zijn voor een vak betekent dat je niet mag deelnemen aan het tentamen. Houd er rekening mee dat er inschrijfdeadlines zijn, zie deze pagina voor meer informatie.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudyMap vind je hier.

Contact

Coördinator Bio-ethiek: Dr. H.G.J. van Mil, h.g.j.van.mil@math.leidenuniv.nl
Coördinator On Being a Scientist: Dr. D.J. Foschepoth, d.j.foschepoth@biology.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Inzage en feedback op het tentamen: datum nog niet bekend.
Brightspace wordt gebruikt voor communicatie.