Studiegids

nl en

Klinisch Wetenschappelijk Onderzoek (EPI-track)

Vak
2024-2025

Toegangseisen

Studenten van het Honours College Geneeskunde die zich verder willen verdiepen en bekwamen in klinisch wetenschappelijk onderzoek zijn op hun plek bij deze track van de Klinische Epidemiologie (EPI-track).

Beschrijving

De EPI-track bestaat uit vijf cursussen bij de afdeling Klinische Epidemiologie, het geven van onderwijs en het doen van een extra onderzoeksstage. Studenten stellen hierbij samen met een mentor een programma samen. De track omvat de volgende activiteiten:

Jaar 2 geneeskunde:
Activiteit 1: Introductie klinisch wetenschappelijk onderzoek (4 ECTS) - 3010HC050X - waarde 300
Gedurende deze cursus worden worden vijf onderzoeksvragen uit de praktijk samen met klinisch onderzoekers verkend. De cursus bestaat uit lectures en interactieve bijeenkomsten met onderzoekers van verschillende klinische afdelingen, zelfstudie, discussies en het eventueel meelopen bij een onderzoeksafdeling naar keuze. De 12 bijeenkomsten worden gehouden van september tot en met december.

Activiteit 2: Cursus Rothman (3 ECTS) - 3010HC060X - waarde 400
Gezamenlijk wordt een inleidend boek (Epidemiology: An Introduction van Kenneth Rothman) plus wetenschappelijke artikelen gelezen en kritisch beoordeeld, onder leiding van promovendi en stafleden van de afdeling Klinische Epidemiologie. De cursus vindt plaats tijdens 12 wekelijkse bijeenkomsten van januari tot en met juni, en wordt afgesloten met een mondeling tentamen.

Activiteit 3: Onderzoeksstage tijdens zomervakantie (4-8 ECTS) - 3010HC120Y - waarde 300
Deze activiteit betreft een (korte) onderzoeksstage in de zomervakantie tussen jaar 2 en 3 van de bachelor bij en/of met begeleiding vanuit de afdeling Klinische Epidemiologie. Voor deze stage kunnen 4 tot 8 ECTS worden verkregen, en valt tevens onder de track Onderzoek op eigen initiatief.

Jaar 3 geneeskunde:
Activiteit 4: Masterclass Klinisch Onderzoek en Epidemiologie in Noordwijk (3 ECTS) - 3010HC070X - waarde 400
Deze masterclass is een variant op de landelijke befaamde masterclass die de afdeling Klinische Epidemiologie al vele jaren op Schiermonnikoog organiseert, en vindt plaats in Noordwijk in twee weekenden (do-za) in februari en maart. Daar komen alle belangrijke aspecten van methodologie van klinisch wetenschappelijk onderzoek aan bod, en doen de studenten opdrachten. De masterclass wordt afgesloten met een mondeling tentamen.

Activiteit 5: Journal club: dagelijkse toepassingen van de epidemiologie (3 ECTS) - 3010HC080X - waarde 400
Deze cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten tussen september en december. Studenten kiezen hierbij zelf artikelen om te presenteren en te bespreken.

Activiteit 6: Dwalingen in de Methodologie (2 ECTS) - 3010HC090X - waarde 400
Verschillende artikelen uit het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG), Dwalingen in de Epidemiologie, worden in wekelijkse bijeenkomsten gepresenteerd en kritisch doorgenomen. Daarnaast kiezen studenten hierbij zelf artikelen waarin een mogelijke ‘dwaling’ voorkomt en bespreken we deze. De cursus vindt plaats tussen januari en juni.

Activiteit 7: Epidemiologie doceren (1-3 ECTS) - 3010HC100X - waarde 400
In deze activiteit leer je onderwijsvaardigheden binnen de Epidemiologie en het klinisch wetenschappelijk onderzoek. Je geeft minstens vijf werkgroepen in het reguliere curriculum onder begeleiding van je mentor na goede voorbereiding.

Activiteit 8: Bezoek Epidemiologie Congres (1 ECTS) - 3010HC110X - waarde 300
Je bezoekt een twee/driedaags epidemiologisch congres, bijvoorbeeld van de Vereniging voor Epidemiologie: het WEON. Uiteraard bereid je je eerst goed voor samen met je mentor.

Activiteit 9: Onderzoeksstage (≥6 ECTS) - 3010HC140Y - waarde 400
Deze stage is optioneel en in overleg met je mentor. Je voert de stage gedurende jaar 3 uit bij en/of met begeleiding vanuit de afdeling Klinische Epidemiologie. Je hebt onder andere de mogelijkheid om tijdens je stage een meta-analyse te doen, een methodologisch essay te schrijven, aan een klein project mee te werken, mee te werken in lopend onderzoek of zelfs een eigen onderzoek te verrichten. Voor deze onderzoeksstage staat een variabel aantal ECTS met een minimum van 6; deze stage valt tevens onder de track Onderzoek op eigen initiatief.

NB: voor de aantekening ‘Klinisch wetenschappelijk onderzoek’ op je Honours-certificaat dien je 15 ECTS of meer van de cursussen uit de EPI-track te hebben behaald en 6 ECTS of meer met stage(s) van epidemiologische aard.

Onderwijsvorm

Voor dit onderwijs wordt onder meer gebruik gemaakt van bijeenkomsten, zelfstudie en stages.

Toetsing

Activiteiten van de EPI-track worden afgesloten met onder andere mondelinge tentamens, verslagen, presentaties en opdrachten.

Aanmelding

Aanmelden voor de EPI-track vindt plaats via de aanmelding voor het Honours College Geneeskunde. Maximale groepsgrootte is 24 studenten.

Contact

Voor vragen kun je contact opnemen met de coördinator van de EPI-track, dr. Astrid van Hylckama-Vlieg (a.van_hylckama_vlieg@lumc.nl).