Studiegids

nl en

Algemeen

Introductie

Het Honours College Geneeskunde is hét programma waarin studenten Geneeskunde tijdens hun bachelor zich op geleide van hun eigen interesses kunnen verdiepen en verbreden, en persoonlijk en professioneel verder ontwikkelen. Het programma omvat een aantal verdiepende tracks gericht op biomedisch en klinisch wetenschappelijk onderzoek, naast de (veelal) verbredende Honours Classes die door de verschillende faculteiten van Universiteit Leiden worden aangeboden.

Leerdoelen

Het Honours-programma stimuleert een academische attitude (kritisch denken, vragen stellen, nieuwsgierigheid).

Content van het Honours College Geneeskunde

Oriënterende fase in jaar 1

Alle studenten Geneeskunde ontvangen in jaar 1 van de bachelor een uitnodiging om deel te nemen aan een lezingencyclus. Tijdens acht lezingen geven excellente en gepassioneerde (arts-)wetenschappers een inkijkje in hoe zij middels onderzoek bijdragen aan nieuwe kennis over het ontstaan van ziekten, de behandeling van patiënten en de organisatie van zorg. Ook is er de mogelijkheid om een (arts-)wetenschapper te interviewen.

Honours College Geneeskunde in jaar 2 en 3

In jaar 2 en 3 van de bachelor kunnen studenten na aanmelding voor het Honours College Geneeskunde deelnemen aan diverse vormen van extra onderwijs en onderzoek. Er zijn meerdere manieren om voor het einde van jaar 3 minstens 30 extracurriculaire ECTS te behalen. Belangrijke componenten zijn de tracks van het Honours College Geneeskunde en de Honours Classes.

Voor Wie

Studenten Geneeskunde aan de Universiteit Leiden met een brede belangstelling en/of die op zoek zijn naar verdieping (bijvoorbeeld interesse in het doen van onderzoek al tijdens hun studie).

Aanmelding

Alle studenten Geneeskunde ontvangen in de tweede helft van het eerste jaar een uitnodiging van de Honours Academy van de Universiteit Leiden om zich aan te melden voor het Honours College Geneeskunde.

Toelating

Voor aanmelding voor het Honours College Geneeskunde gelden geen specifieke toelatingseisen. Een cijfergemiddelde van minimaal een 7 in jaar 1 van de bachelor is een goede indicatie voor het succesvol kunnen afronden van het Honours-programma naast het reguliere Geneeskunde-curriculum. Nominaal studeren (ook in jaar 1) is een vereiste voor het uiteindelijk behalen van het Honours Certificaat.

Honours Certificaat

Indien je in de eerste drie jaren van je studie de 180 ECTS van de bachelor behaalt (dus nominaal studeert) met een gewogen cijfergemiddelde van minimaal een 7.0, én minimaal 30 ECTS behaalt binnen het Honours programma, ontvang je het Honours Certificaat.

Contact Coördinator

Mw. dr. Marion Verduijn
Contact: honourscollegegeneeskunde@lumc.nl

Zie ook de Brightspace-pagina van het Honours College Geneeskunde.

Jaar 1: Oriënterende fase

Toegangseisen

De oriënterende fase van het Honours College Geneeskunde is primair bedoeld voor studenten Geneeskunde in jaar 1. Er zijn geen specifieke toelatingseisen en het programma is vrijblijvend.

Beschrijving

Eerstejaars studenten Geneeskunde aan de Universiteit Leiden die in de eerste maanden van hun studie ontdekken dat zij méér willen dan wordt aangeboden in het reguliere curriculum, krijgen de gelegenheid om extra activiteiten te doen. In deze oriënterende fase maak je kennis met bijzondere medische thema’s en medisch-wetenschappelijk onderzoek daarnaar. Zo bereid je je voor op mogelijke instroom in het Honours College Geneeskunde in jaar 2. Alle studenten Geneeskunde worden uitgenodigd om deel te nemen.

Hoewel de oriënterende fase niet verplicht is voor deelname aan het Honours-programma in jaar 2 en 3, wordt het wel aangeraden. Tijdens de oriënterende fase kun je al maximaal 5 ECTS behalen voor het Honours College Geneeskunde.

De oriënterende fase van het Honours College Geneeskunde kent de volgende activiteiten:

Activiteit 1: Lezingencyclus (0,5-4 ECTS) - 3010HC010X - waarde 300
De oriënterende fase begint met de lezingencyclus. Tijdens acht lezingen geven excellente en gepassioneerde (arts-)wetenschappers een inkijkje in hoe zij middels onderzoek bijdragen aan nieuwe kennis over het ontstaan van ziekten, de behandeling van patiënten en de organisatie van zorg. In de aansluitende twee weken op iedere lezing kun je een verslag schrijven voor elk 0,5 ECTS. De gehele lezingencyclus levert dus maximaal 4 ECTS op.

Activiteit 2: Interview (1 ECTS) - 3010HC030X - waarde 300
Studenten die verder willen met de oriënterende fase (en willen instromen in het Honours College Geneeskunde) kunnen aan een interviewopdracht deelnemen. Voorwaarde is dat je tenminste vier verslagen van de acht lezingen hebt gemaakt die gemiddeld met een 7 of hoger zijn beoordeeld. Je wordt dan uitgenodigd om een bevlogen promovendus of andere arts-wetenschapper van het LUMC te interviewen. Over het interview schrijf je een verslag.

Onderwijsvorm

Er worden verschillende vormen van onderwijs in de oriënterende fase gebruikt zoals colleges, literatuur en interviews.

Toetsing

Elk onderdeel van de oriënterende fase wordt afgesloten met een verslag.

Aanmelding

Aanmelding voor de lezingencyclus is niet nodig. Deelname aan de interviewronde is op basis van uitnodiging.

Contact

Bij vragen kun je contact opnemen met de coördinator van het Honours College Geneeskunde, dr. Marion Verduijn, via: honourscollegegeneeskunde@lumc.nl.

Jaar 2 en 3: Honours College Geneeskunde

In het Honours College Geneeskunde kun je deelnemen aan diverse vormen van extra onderwijs en onderzoek. Er zijn meerdere manieren om voor het einde van het derde jaar minstens 30 extracurriculaire ECTS te behalen.

Dit kan door:

  • deelname aan één of meerdere van de volgende vier tracks van het Honours-programma;

  • deelname aan tenminst één (en maximaal drie) Honours Classes;

  • het volgen van andere vormen van onderwijs.

Daarnaast kun je ook een aantal ECTs verwerven voor bestuurs- en commissiewerk, het geven van onderwijs en het verrichten van maatschappelijk relevante activiteiten.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Tracks

Journey into Biomedical Sciences (BW-track)
Klinisch Wetenschappelijk Onderzoek (EPI-track)
MD/PhD-track
Track Onderzoek op eigen initiatief

Honours Classes

Bachelor Honours Classes - Universiteit Leiden

Andere vormen van onderwijs

MOOC Clinical Kidney, Pancreas and Islet Transplantation (LUMC) 3
Onderwijs aan andere Leidse faculteiten of Nederlandse universiteiten