Studiegids

nl en

Track Onderzoek op eigen initiatief

Vak
2024-2025

Toegangseisen

Studenten van het Honours College Geneeskunde met interesse in medisch-wetenschappelijk onderzoek kunnen deze track volgen. Er zijn geen specifieke toegangseisen, behalve dat zelf geregelde stages niet vrijblijvend zijn en er dus een serieuze inzet van je wordt verwacht.

Beschrijving

Het onderzoek op eigen initiatief is een track voor studenten die (verschillende) zelfgekozen onderzoeksstages willen lopen binnen het lopend biomedisch en/of klinisch wetenschappelijk onderzoek in het LUMC of evt een ander onderzoeksinstituut.

Binnen de track Onderzoek op eigen initiatief worden drie verschillende soorten stages onderscheiden.

Oriënterende stage (1-6 ECTS) - 3010HC120Y - 3010HC121Y - 3010HC122Y - waarde 300
Tijdens de oriënterende stage loop je mee op een afdeling met onderzoekers die bepalen welke taken je allemaal mag verrichten. Hierdoor maak je (laagdrempelig) kennis met het onderzoek dat op de betreffende afdeling verricht wordt. Over de stage schrijf je een kort verslag over het onderzoek met daarin eventueel jouw contributie. Je kunt maximaal 3 oriënterende stages volgen. Hiervoor vallen maximaal 6 ECTS per stage te verdienen.

Oriënterende en voorbereidende stage (1-8 ECTS) - 3010HC130Y - 3010HC131Y - waarde 300
Studenten die tijdens de oriënterende fase een idee krijgen voor eigen onderzoek kunnen aan het eind van de oriënterende fase volgens een vast format een onderzoeksvoorstel schrijven. Hierbij leer je exact hoe je een onderzoek moet voorbereiden en wordt je zelf ook voorbereid op je eigen onderzoeksstage. Het belangrijkste doel is dat je leert hoe je een projectvoorstel schrijft. Vervolgens moet je voorstel goedgekeurd worden door de wetenschapsstagecommissie (WSC) van de studie Geneeskunde. Voor dit onderdeel kan maximaal 2 ECTS behaald worden, waardoor je in combinatie met een oriënterende stage maximaal 8 ECTS kunt krijgen.

Langdurige stage (10-30 ECTS) - 3010HC140Y - niveau 400 en 3010HC150Y - waarde 500
De voorbereidende stage kan vervolgd worden door een langdurige stage. Aan deze stage kunnen alleen ECTS worden toegekend als de WSC vooraf haar goedkeuring heeft gegeven aan het onderzoek. Je leert onderzoeksvragen te formuleren en te beantwoorden en bouwt ervaring op in het vakgebied waar je onderzoek in doet. Je maakt ook kennis met verschillende methoden en ontwikkelt probleemoplossende vaardigheden. Je sluit je stage af in de vorm van een wetenschappelijk artikel. Aan deze stage kunnen maximaal 30 studiepunten (ECTS) worden toegekend.

Je hoeft niet alle soorten van stages te volgen: het volgen van alleen de oriënterende stage is ook mogelijk. Zo leer je stapsgewijs hoe je zelf een onderzoek uitvoert en wordt dit ook getest in de praktijk. Daarnaast is het belangrijk dat je reflecteert op de stage om te zien wat je allemaal hebt geleerd, wat je leuk vond en wat je nog verder wilt ontwikkelen.

Onderwijsvorm

Het onderwijs van deze track is in de vorm van stages.

Toetsing

Voor elke stage moeten twee verslagen worden geschreven: een verslag met wat je allemaal hebt gedaan (minimaal 2 A4) en een reflectieverslag. Daarnaast moet in een urenregistratieformulier worden bijgehouden van de inzet voor de stage en soms zijn aanvullende documenten nodig, zoals een onderzoeksvoorstel. Het aantal ECTS dat je kunt krijgen voor een stage hangt hier vanaf. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat voor elke soort stage een maximum aantal studiepunten vaststaat. Indien aan alle voorwaarden is voldaan, zullen de studiepunten worden toegekend in uSis.

Aanmelding

Aanmelden voor ‘Onderzoek op eigen initiatief’ gaat via de aanmelding voor het Honours College Geneeskunde.

Contact

Voor vragen en meer informatie over ‘Onderzoek op eigen initiatief’ kun je terecht bij de coördinator van deze track, dr. Karoly Szuhai (k.szuhai@lumc.nl); communicatie mogelijk in Engels en Nederlands.