Studiegids

nl en

Scriptie MA Neerlandistiek (alle specialisaties)

Vak
2024-2025

Toegangseisen

Studenten die voor hun scriptie kwantitatief onderzoek willen gaan doen, dienen Statistics for the Humanities Statistics I te volgen of te hebben gevolgd.

Beschrijving

De MA Neerlandistiek wordt afgerond met een MA scriptie. In deze scriptie doet de student zelfstandig en schriftelijk verslag van een onderzoek naar een zelfgekozen onderwerp binnen de gekozen specialisatie. In de scriptie komen de onderzoeksvaardigheden samen die de student gedurende het programma van de MA Neerlandistiek heeft ontwikkeld. De omvang ervan is 20 ec wat neerkomt op 17.000-20.000 woorden.

Bij het schrijven van de scriptie dienen studenten zowel rekening te houden met de facultaire richtlijnen als met de afstudeerprocedure van de opleiding.

 • De facultaire richtlijnen: Regulations MA thesis

 • De afstudeerprocedure van de opleiding: De richtlijnen die zijn opgesteld door de examencommissie zijn bindend.

 • Je levert de definitieve versie van de MA-scriptie per e-mail bij je begeleider en tweede lezer in. Daarbij zet je het e-mailadres MAthesis@hum.leidenuniv.nl in cc. Indien de begeleider en/of de tweede lezer om een papieren exemplaar vragen dien je een papieren exemplaar in te leveren bij de begeleider en/of tweede lezer.

Leerdoelen

Uit de scriptie moet onder meer blijken dat de student in staat is om:
a) zelfstandig een onderzoeksvraag te formuleren die getuigt van inzicht in de methodologische principes, centrale vraagstukken en state of the art van het onderzoeksgebied;
b) zelfstandig een realistisch onderzoeksplan op te stellen dat voldoet aan de criteria die worden gesteld binnen het betreffende onderzoeksgebied;
c) kritisch en analytisch bestaande academische debatten te bespreken en creatieve oplossingen voor te stellen op basis van secundaire literatuur;
d) de meer complexe concepten en methoden van het vakgebied toe te passen op primaire bronnen en/of gegevens (bestaand of verzameld tijdens eigen onderzoek);
e) duidelijk en correct te formuleren.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Studenten dienen deel te nemen aan het MA-scriptieseminar van de specialisatie. Hiervoor schrijven zij zich in via MyStudyMap.

Onderwijsvorm

Zelfstudie, deelname aan het scriptieseminar en werkbesprekingen met de begeleider(s).

Toetsing en weging

Toetsing

De scriptie wordt beoordeeld op ten minste de volgende aspecten:
a) originaliteit van de onderzoeksvraag en de wijze waarop deze is uitgewerkt;
b) een kritische analyse van wetenschappelijke literatuur;
c) een kritische analyse van bronnenmateriaal en/of gegevensverzameling;
d) taalgebruik, structuur en stijl;
e) de mate van zelfstandigheid die tijdens het onderzoeks- en begeleidingsproces is gebleken.

Semester 1: Een complete eerste versie van de scriptie dient (in verband met het kerstreces) uiterlijk 1 december 2023 ingeleverd te zijn. De definitieve versie moet uiterlijk 15 januari 2024 zijn ingeleverd. De deadlines zijn niet onderhandelbaar.

Semester 2: Een complete eerste versie van de scriptie dient uiterlijk 1 juni 2024 ingeleverd te zijn. De definitieve versie moet uiterlijk 15 juni 2024 zijn ingeleverd. De deadlines zijn niet onderhandelbaar.

Weging

MA-scriptie: 100%

Herkansing

Indien de definitieve versie met een onvoldoende is beoordeeld, kan de scriptie worden herkanst. De student dient afspraken te maken over het vervolg met de begeleider. De uiterste inleverdata voor de herkansing zijn:

 • Semester 1: 28 februari

 • Semester 2: 31 augustus
  In de maanden juli en augustus en tijdens het kerstreces hebben studenten geen recht op begeleiding.

Inzage en nabespreking

Op verzoek van de student

Literatuurlijst

n.v.t.

Inschrijven

Studenten schrijven zich alleen in voor het scriptieseminar van hun specialisatie. Dit geldt zowel voor studenten die hun scriptie in semester 1 schrijven als voor studenten die hun scriptie in semester 2 schrijven.
Daarnaast dienen studenten zich met een aanmeldformulier aan te melden bij de contactpersoon van de sectie waarbij zij willen afstuderen. Het aanmeldformulier en de contactpersonen zijn te vinden in de afstudeerprocedure op Brightspace. Aanmelddeadlines bij de sectie:

 • Semester 1: 31 juli

 • Semester 2: 30 november

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de scriptiebegeleider of de studiecoördinator.

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

-