Studiegids

nl en

Autisme (Diagnostiek en behandeling)

Vak
2024-2025

Voertaal in dit vak is Nederlands

Toegangseisen

Deelgenomen hebben aan het tentamen van het vak Diagnostiek en behandeling: Theorie in Praktijk.

Beschrijving

Hoewel veel mensen bekend zijn met het stereotype beeld van autisme, doet dit beeld geen recht aan de werkelijkheid. Gezien de grote diversiteit aan uitingsvormen van autisme en prevalentie van autisme is het van belang dat orthopedagogen meer specifieke kennis hebben van (vroege) kenmerken, theorieën over oorzaken en behandelings-/begeleidingsvormen van autisme. Deze specialisatie van Diagnostiek en Behandeling is gericht op zowel diagnostiek als behandeling van autisme, waarbij uitgegaan wordt van nieuwe inzichten in (neuro)cognitieve kenmerken van autisme, recente ontwikkelingen in de diagnostiek en evidence-based behandelingen. Ook zal aandacht worden besteed aan de etiologie, waaronder klinisch genetische syndromen met een verhoogde kans op autisme.

Dit onderdeel bouwt voort op de cursus Diagnostiek en behandeling: theorie in praktijk, en – voor zover van toepassing – de cursus Klinische Vaardigheden (Diagnostiek en Behandeling).

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus:

  • bezit de student actuele kennis over de etiologie en (begeleidings)behoeften van mensen met autisme;

  • kan de student wetenschappelijke kennis en inzichten met betrekking tot autisme kritisch beoordelen;

  • kan de student de diagnostisch-onderzoek-procedures voor autisme uitleggen;

  • heeft de student inzicht in basiselementen van behandeling van autisme;

  • heeft de student kennis van evidence-based behandelingen van autisme.

Rooster

Hoorcolleges
Tentamen

Onderwijsvorm

Het vak bestaat uit tien hoorcolleges die op de campus aangeboden worden en daarnaast ervaringspodcasts die voorafgaand aan enkele hoorcolleges beluisterd worden. In de ervaringspodcasts staan de ervaringen van autistische personen centraal. Op deze manier wordt een inkijk gegeven in de verschillende ervaringen van mensen met autisme. Tijdens de hoorcolleges worden ervaringen van mensen met autisme gekoppeld aan theoretische kennis. Onderlinge gedachtewisselingen tussen studenten wordt gestimuleerd. Er geldt geen aanwezigheidsplicht voor de hoorcolleges. De ervaringspodcasts zijn online (via Brightspace) te beluisteren, binnen een bepaald tijdslot. Ten slotte wordt individueel een paper geschreven.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen en paper.

Het paper zal worden beoordeeld met een voldoende of onvoldoende en er is één herkansingsmogelijkheid. Bij een onvoldoende voor de herkansing dient het vak opnieuw te worden gevolgd in het volgende studiejaar.

N.B. Het is geen voorwaarde om een voldoende voor de paper te hebben behaald voor deelname aan het tentamen. Echter, een voldoende voor het paper is wel een voorwaarde voor het succesvol afronden van het vak.

Brightspace

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

Ervaringspodcasts en een combinatie van artikelen en boeken (worden nader bekend gemaakt).

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via My Studymap.

Tentamens
Daarnaast is het voor alle studenten verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

Contact

Coördinatoren: dr. R.D. Plak en Drs. K. Pieterse.