Studiegids

nl en

Education and Child Studies: Orthopedagogiek

Welkom bij de specialisatie Orthopedagogiek, die deel uitmaakt van de Masteropleiding Education and Child Studies. Deze specialisatie is Nederlandstalig.

De specialisatie Orthopedagogiek biedt op onderzoek gebaseerd inzicht in de aard, ernst en oorzaken van problemen van kinderen en jongeren èn in effectieve behandelingen of programma’s.

In deze Masterspecialisatie staan ernstige problemen bij de ontwikkeling van kinderen en adolescenten centraal. Daarbij kan het gaan om problemen die samenhangen met de opvoeding, en in alle gevallen gaat het ook om de gevolgen die de problemen hebben voor opvoeding, onderwijs en zorg. Bij de problemen kun je denken aan een verstandelijke handicap, ontwikkelingsstoornissen (zoals autisme) maar ook gedragsproblemen die zich bij kinderen of jongeren voordoen. Je verdiept je dus in onderwerpen die maatschappelijk van groot belang zijn.

Al deze problemen ontstaan door een ingewikkeld samenspel van factoren: de genetische bagage van een kind, processen in de hersenen maar ook de omgeving van een kind: het gezin waarin hij opgroeit, de leerkrachten op school en leeftijdsgenoten. Je leert deze processen te ontrafelen en te analyseren en de problemen op basis van een gedegen diagnose te behandelen.

Het programma kenmerkt zich door een interdisciplinaire aanpak. Het combineert orthopedagogische, neuropedagogische en sociologische kennis en inzichten. Maar ook inzichten uit de ontwikkelingspsychologie, interculturele pedagogiek en sociale psychologie komen aan bod. Onderzoek naar de oorzaken van en mogelijkheden om problematische opvoedingssituaties te beïnvloeden gaat uit van een meervoudig risicomodel. De ontwikkeling van kinderen is de uitkomst van de interactie tussen het kind en zijn omgeving. Het is belangrijk om de risico- en beschermende factoren in het kind én zijn omgeving (gezin, school, leeftijdgenoten) in kaart te brengen evenals de manieren waarop ze elkaar kunnen beïnvloeden.

De Masterspecialisatie Orthopedagogiek is bedoeld voor studenten die expert op het gebied van ontwikkelingsproblemen van kinderen en jongeren willen worden. Met de kennis en vaardigheden die studenten opdoen kunnen zij de situatie van kinderen en jongeren die in problemen zijn geraakt of dreigen te raken zodanig analyseren en beïnvloeden dat de geconstateerde problematische opvoedingssituatie weer perspectiefvol wordt. Orthopedagogen leveren een bijdrage aan het wegnemen, compenseren of dragelijk maken van ontwikkelings- en opvoedingsproblemen, zodat kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontplooien.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Inschrijven voor vakken

LET OP Inschrijven voor alle vakken in My Studymap is verplicht.

Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli. Inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december.

De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC).

**De inschrijftermijn voor alle vakken sluit vijf kalenderdagen vóór aanvang van het vak.

Door je in te schrijven voor het vak sta je automatisch ook ingeschreven voor de Brightspacemodule van dat vak. Wie niet ingeschreven is voor een vak heeft dus ook geen toegang tot de Brightspacemodule van dat vak.

Lees ook de volledige inschrijvingsprocedure

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de studieadviseurs

Jaar 1

Vak EC Semester 1 Semester 2
Practice of empirical research 5
Diagnostiek en behandeling: theorie in praktijk 5
Klinische vaardigheden (Diagnostiek en behandeling) 5

Specialisatie Orthopedagogiek (kies 1)

Neuroscience (Clinical assessment and treatment) 5
Jeugdhulpverlening (Diagnostiek en behandeling) 5
Autisme (Diagnostiek en behandeling) 5
Mensen met een verstandelijke beperking (Diagnostiek en behandeling) 5
Stage Orthopedagogiek 20
Master's project 20

Arbeidsmarktoriëntatie

De Universiteit Leiden heeft als doel om studenten, naast het bieden van een gedegen opleiding, zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt en daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van hun ‘employability’, hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Hierdoor wordt het makkelijker om de overstap naar de arbeidsmarkt te maken.

‘Employability’ bestaat uit de volgende aspecten:

1. Vakspecifieke kennis en vaardigheden
Kennis en vaardigheden specifiek voor de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen.

2. Vakoverstijgende vaardigheden
Dit zijn vaardigheden die relevant zijn voor elke student en die je in allerlei functies kunt gebruiken ongeacht studie. Voorbeelden van deze vaardigheden zijn: verrichten van wetenschappelijk onderzoek, analyseren, projectmatig werken, oplossingen genereren, samenwerken, digitale vaardigheid, mondeling communiceren, schriftelijk communiceren, presenteren, maatschappelijk bewustzijn, zelfstandig leren, veerkracht.

Maar denk ook aan ook sollicitatievaardigheden: opstellen van een cv, formuleren van een motivatiebrief, samenstellen van een LinkedIn profiel, netwerkgesprekken voeren, sollicitatiegesprek oefenen, een pitch opstellen en houden.

3. Zelfreflectie
Het betreft hier reflectie op eigen (studie)loopbaan(keuzes), reflecteren op je eigen profiel, je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Inzicht krijgen in o.a. je competenties en persoonlijkheid, je (werk)waarden en drijfveren. Wat kan je met je kennis en vaardigheden op de arbeidsmarkt?
Wie ben je, wat kan je goed, wat vind je interessant, wat past er bij je, wat vind je belangrijk, wat wil je gaan doen?

4. Praktijkervaring
Opdoen van praktijkervaring o.a. door middel van praktijk- en maatschappelijke stages, externe onderzoeksstages en projecten, praktijkgerichte of praktijk gebaseerde opdrachten, die zijn geïntegreerd in een (keuze-)vak, minor of afstudeeropdracht, business challenges etc.

5. Oriëntatie op de arbeidsmarkt
Zicht krijgen op de arbeidsmarkt, op werkvelden, functies en loopbaanpaden, door o.a. gastsprekers uit het werkveld, alumni presentaties/ervaringen, career events binnen opleiding, gebruik van alumni mentornetwerk, interviewen van mensen uit het werkveld, meelopen/bedrijfsbezoeken in het kader van een bepaald vak.

Arbeidsmarktvoorbereiding binnen de Masteropleiding Education and Child Studies

In alle opleidingen die het Instituut Pedagogische Wetenschappen verzorgt staat de verbinding met het werkveld waarin onze afgestudeerden aan de slag gaan centraal. Hoe kunnen de uitkomsten van het onderzoek dat we doen gebruikt worden om problemen in de ontwikkeling van kinderen te voorkómen en op te lossen? Hoe kunnen kinderen in gezinnen, op school en in de hulpverlening profiteren van de kennis die we met ons onderzoek opdoen?

Dat is de vraag waar het in alle opleidingen en vakken van het Instituut Pedagogische Wetenschappen om draait. Ieder kind verdient immers de kans zich optimaal te ontwikkelen. Dat betekent dat je in veel vakken zowel wetenschappelijke kennis leert als kennismaakt met professionals uit de praktijk die gastcolleges geven over de toepassing daarvan. En een groot deel van je Masteropleiding wordt tijdens de stage besteed aan een uitgebreide kennismaking met het werk dat je straks als afgestudeerd pedagoog gaat verrichten. Zo word je goed voorbereid op de [arbeidsmarkt] (https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/master/education-and-child-studies/orthopedagogiek/carriereperspectieven).

Arbeidsmarktvoorbereiding naast de Masteropleiding Education and Child Studies

Er vinden elk jaar verschillende activiteiten plaats, binnen, naast en buiten je opleiding, die bijdragen aan je voorbereiding op de arbeidsmarkt. Dit kunnen voorlichtingsbijeenkomsten zijn over keuzes binnen de Masteropleiding Education and Child Studies, maar ook career workshops en events georganiseerd door je eigen opleiding, de facultaire Career Service of je studievereniging.
Denk aan:

Career Service, LU Career Zone en career workshops kalender

Career Service FSW
De Career Service FSW biedt informatie en advies over studie(her)oriëntatie en Masterkeuze, (studie)loopbaanplanning, oriëntatie op de arbeidsmarkt en solliciteren.

Leiden University Career Zone
De Leiden University Career Zone is dé website voor studenten en alumni van de Universiteit Leiden ter ondersteuning van de (studie)loopbaan. Je vindt er advies, informatie, (loopbaan)tests en tools op het gebied van (studie)loopbaanplanning, loopbaanmogelijkheden met je opleiding, arbeidsmarktoriëntatie, solliciteren, het Alumni Mentornetwerk, job portal, workshops en events en Career services.

Workshops en events
In de cursuskalender vind je een overzicht van loopbaan en sollicitatie- workshops, georganiseerd door de Career services.

NVO registratie

De Leidse Masterspecialisatie Orthopedagogiek voldoet, in combinatie met de Leidse Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen (specialisatie Orthopedagogiek), aan alle eisen die gesteld worden door de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) voor de registratie Basis-Orthopedagoog. Ook is het mogelijk de NVO Basisaantekening Diagnostiek te behalen. Studenten die elders een universitaire Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen hebben behaald kunnen, soms na het behalen van één of enkele extra vakken, ook in aanmerking komen voor de klinische NVO-registraties. Lees de Brochure Beroepsregistraties voor alle informatie.

Andere WO-achtergrond?

Ben je toegelaten tot de Masteropleiding Education and Child Studies op grond van een ander universitair Bachelordiploma dan dat van Pedagogische Wetenschappen, Universiteit Leiden? Dan kan het zijn dat je Masterprogramma is uitgebreid met een aantal vakken (maximaal 15 ec) uit het Leidse Bachelorprogramma en/of één of meer onderdelen van het NVO-examen. Als dat zo is, staat dit vermeld in het officiële toelatingsbesluit dat je hebt ontvangen.
Moet je extra vakken doen? Dan is het verstandig een planning te maken met één van de studieadviseurs.

Hbo-achtergrond

Voor personen die via het Pre-master programma Pedagogische Wetenschappen in de Master instromen geldt een aparte regeling waarmee men zich kan kwalificeren voor de registratie als Basis-Orthopedagoog.