Studiegids

nl en

Frans: Middeleeuwen I

Vak
2009-2010

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege

A la carte- en contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte-onderwijs willen volgen (zonder tentamen), vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

Doel van de cursus is het verwerven van academische vaardigheden via college en lectuur. Na afronding van de cursus beschikt de student over kennis van en inzicht in de verschillende narratieve en theatrale genres van de Middeleeuwse literatuur; hij kent de belangrijkste literatuurkritiek en is in staat stijlkenmerken en topoi te herkennen in Middeleeuwse teksten, die hij kan plaatsen in een sociale context en waarop hij kritische reflexie kan bieden. Daarnaast heeft hij inzicht verworven in de cultuur-historische realia van de Middeleeuwen.

Literatuur

  • Chanson de Roland. Ed. & trad. I. Short, Paris 1990, Livre de Poche no. 4524. of Chanson de Roland. Ed. & trad. J. Dufournet, Paris 1993, GF-Flammarion no 554

  • Lancelot ou le chevalier a la charrette, Ed. + trad. Ch. Mela, Livre de Poche 4527 (Lettres gothiques), of: Ed. M. Demaules/Trad. D. Poirion, Paris 1996, Folio classique 2902

  • Lais de Marie de France. éd. & trad. fr. L. Harf-Lancner (& K. Warnke), Paris 1990, Livre de Poche n° 4523; ou éd. & trad. fr. A. Micha, Paris 1994, GF-Flammarion n° 759

  • Roman de Renart, branches II et V a. Ed. et trad. J. Dufournet & A. Méline, Paris 1985, GF-Flammarion, no 418 (vol. 1er).

  • Syllabus Littérature française du Moyen-âge

R.E.V. Stuip, red., Franse literatuur van de Middeleeuwen, Coutinho, 1988 (N.B.: hoofdstuk 1 dient voor het begin van het college bestudeerd te zijn)
of
A.Berthelot, Histoire de la littérature française du Moyen Age, Presses universitaires Rennes 2006.

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Informatie

j.c.szirmai@hum.leidenuniv.nl

De student volgt een wekelijks lectuurprogramma, waarbij de verschillende narratieve en theatrale teksten aan bod komen. Voorafgaand aan de lectuur van een tekst wordt in het college ingegaan op literair-historische achtergronden van de tekst, bronnen, literatuurkritiek en stijlkenmerken. Na lezing van de tekst wordt deze tijdens het college bediscussieerd door de studenten.