Studiegids

nl en

Eerste jaar

De Leidse bachelorstudie kent een propedeutische fase van één jaar met het afsluitende propedeusediploma. De propedeuse bestaat geheel uit vaste onderdelen.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Frans: Civilisation I: van 1789 tot 1968 : Frankrijk in de XIXe en XXe eeuw 5
Frans: De erfenis van Trajanus 5
Frans: Inleiding Franse letterkunde I 5
Frans: Inleiding Franse Letterkunde II (19e/20e eeuw) 5
Frans: Middeleeuwen I 5
Frans: Mondelinge taalvaardigheid I (MTVI) 5
Frans: Mondelinge taalvaardigheid II (MTVII) 5
Frans: Romaanse taalkunde 5
Frans: Schriftelijke taalvaardigheid I (STVI) 5
Frans: Schriftelijke taalvaardigheid II (STV II) 5
Frans: Taalkunde I 5
Literatuurwetenschap: Inleiding literatuurwetenschap (Kerncurriculum) 5

Tweede jaar

In het tweede bachelorjaar dient de student, naast de vaste onderdelen, twee (keuze) séminaires binnen de opleiding Frans af te ronden.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Frans : Civilisation II: Structures de la France contemporaine : de 1945 à nos jours 5
Frans: Dissertation 5
Frans: Le Français des Affaires CCIP- DFP Affaires C1 (keuze)séminaire 5
Frans: Le Français Juridique CCIP- DFP juridique B2 (keuze)séminaire 5
Frans: Le Roman Policier (keuze)séminaire 5
Frans: Les sujets postverbaux du français enfantin (keuze)séminaire 5
Frans: Middeleeuwen II 5
Frans: Mondelinge taalvaardigheid III (MTVIII) 5
Frans: Paris dans la littérature française de Balzac à nos jours (keuze)séminaire 5
Frans: Roman I 5
Frans: Roman II 5
Frans: Schriftelijke taalvaardigheid III (STV III) 5
Frans: Taalkunde 2 5
Frans: Toneel 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie s2 5

Derde jaar

In het derde bachelorjaar heeft de student, naast de vaste onderdelen, een vrije keuzeruimte van 30 ects en schrijft een scriptie (het BA-eindwerkstuk).

Vak EC Semester 1 Semester 2
Frans: BA-eindwerkstuk (onderzoek) 5
Frans: Bachelorscriptie (uitwerking) 5
Frans: Keuzeruimte (invulling eerste semester) 15
Frans: Keuzeruimte (invulling tweede semester) 15
Frans: Middeleeuwen II 5
Frans: Roman I 5
Frans: Roman II 5
Frans: Toneel 5