Studiegids

nl en

Frans: Civilisation I: van 1789 tot 1968 : Frankrijk in de XIXe en XXe eeuw

Vak
2009-2010

Inleidend college over belangrijke historische gebeurtenissen in de periode 1789-1968. Tevens wordt aandacht besteed aan maatschappelijke en culturele verschijnselen die voor het Frankrijk van de 19de en 20ste eeuw kenmerkend zijn.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege

A la carte- en contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

Het verwerven van kennis over het Frankrijk van de 19de en 20ste eeuw en tevens de studenten leren de werken die bij de literatuurcolleges bestudeerd worden in een bredere historische, sociale en culturele context te plaatsen; het verbeteren van het geschreven Frans door middel van korte schriftelijke opdrachten; het ontwikkelen van academische vaardigheden door middel van bibliografisch onderzoek, mondelinge presentaties en het redigeren van een werkstuk.

Literatuur

  • N. Pas, De geschiedenis van Frankrijk in een notendop, Uitgeverij Prometheus | 2008 ISBN10 9035131703

  • Reader: une révolution (1789) à l’autre (1968): La France aux XIXe et XXe siècles; verschillende artikelen, verkrijgbaar bij de docent

Toetsing

Schriftelijke opdrachten (met cijfer voor de ‘contrôle continu’: 25%), tentamen (75%).

Informatie

p.j.smith@hum.leidenuniv.nl

Blackboard/webpagina

Er wordt voor deze cursus gebruik gemaakt van Blackboard

Overzicht

Eerst 7 inleidende colleges; daarna zulle (in alternantie met hoorcolleges) de studenten korte schriftelijke en mondelinge opdrachten verzorgen. Aansluitend aan de collegeperiode zullen ze over een door hen gekozen onderwerp een schriftelijk werkstuk redigeren, dat door de docent gecorrigeerd wordt.

Rooster

Semester II, dinsdag 11-13 uur