Studiegids

nl en

Frans : Civilisation II: Structures de la France contemporaine : de 1945 à nos jours

Vak
2009-2010

Inleidend college over verschillende aspecten (geografie, instellingen, bevolking, politiek, onderwijs, media) van het hedendaagse Frankrijk. Tijdens het college wordt steeds ingegaan op de Franse actualiteit.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege

A la carte- en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

Het verwerven van kennis over het moderne Frankrijk, d.m.v. een (indien mogelijk contrastieve) analyse van bepaalde verschijnselen in de Franse maatschappij, het ontwikkelen van academische vaardigheden door middel van bibliografisch onderzoek, mondelinge presentaties en het redigeren van een werkstuk.

Literatuur

Laurence Duboys Fresney, Atlas des français aujourd’hui, Autrement, 2006, Collection ‘Atlas Monde’, ISBN 2746708256

Toetsing

Hoofdvakstudenten:
Schriftelijk tentamen met korte open vragen (so) (50%), mondelinge presentatie (mp) (25%), werkstuk (sw) (25%), alledrie in het Frans.

Keuzevakstudenten:
Schriftelijk tentamen (50%), werkstuk (50%) in het Frans of in het Nederlands

Informatie

k.sanchez@hum.leidenuniv.nl

Blackboard/webpagina

Er wordt voor deze cursus gebruik gemaakt van Blackboard (opdrachten, discussionboards)
Informatie over opdrachten, mogelijk gebruik van discussionboards

Overzicht
Eerst 6 inleidende colleges; daarna zullen (in alternantie met hoorcolleges) de studenten mondelinge presentaties van een door hen gekozen onderwerp verzorgen. Aansluitend aan de collegeperiode werken ze hun mondelinge presentatie uit in een schriftelijk werkstuk, dat door de docent gecorrigeerd wordt.

Rooster

Semester II, vrijdag 9-11 uur