Studiegids

nl en

Literatuurwetenschap: Historische Avant-garde en Modernisme

Vak
2009-2010

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Dit college is tweede in de reeks van stromingen-colleges binnen LW. Historische avant-garde omvat een reeks roemruchte bewegingen als futurisme, surrealisme en dada. Hun poëtica berustte op een anti-institutioneel karakter en verzette zich tegen de ‘autonomie’ van de kunst. Dit verzet krijgt gestalte in opruiende manifesten, in klankgedichten, in provocerende museumstukken en in literaire teksten. Enkele bekende avant-gardisten worden behandeld (óf andere namen óf met ander werk dan in cursus ‘Realisme, symbolisme, avant-garde’ uit 2006).
Historische avant-garde kan in nauwe samenhang met modernisme worden gezien, te meer omdat beide zich in de eerste helft van de twintigste eeuw manifesteren. Het modernisme is een specifieke reactie op het sociaal-maatschappelijke fenomeen van de moderniteit. Het kenmerkt zich enerzijds door formele vernieuwing. Schrijvers en beeldend kunstenaars hanteren nieuwe stijlmiddelen. Anderzijds onderscheidt modernisme zich door een extreme subjectivering van literatuur, taal wordt als een ‘tweede huid’ voor het subject, ‘particulier als een vingerafdruk’. Bekende twintigste-eeuwse auteurs als James Joyce, Marcel Proust, Virginia Woolf, Rainer Maria Rilke, Gertrude Stein, Luigi Pirandello behoren ertoe.

Leerdoelen

Kennis van de historische relatie tussen historische avant-garde en modernisme. Het college biedt inzicht in de specifieke procédés, de thematiek en de (politieke) inzet van beide. Studenten krijgen kennis aangereikt over de voornaamste theorieën omtrent beide stromingen.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Blackboard

N.v.t.

Literatuur

Reader met artikelen. Bovendien worden er ook primaire werken gelezen

Aanmelden

Aanmelden voor A la Carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: www.hum.leidenuni.nl/onderwijs/contractonderwijs

Contact

Bij de docent

Opmerkingen

Overige informatie die hierboven niet gevraagd is maar u wel graag kwijt wilt.