Studiegids

nl en

Spaans module 1

Vak
2009-2010

Beschrijving

Het taalonderwijs binnen TCLA is gekoppeld aan de taalcompetenties die nodig zijn om onderwijs in het Spaans te volgen en om de geleerde competenties die bij deze studie behoren in de samenleving uit te oefenen. Bij het taalvaardigheidonderwijs wordt aandacht besteed aan de volgende vaardigheden: luisteren, spreken, lezen en schrijven. De grammatica heeft hierbij een belangrijke rol. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de systematische opbouw en uitbreiding van een basiswoordenschat.

Rooster

Collegerooster

N.B. Groepsindeling wordt gemaakt n.a.v. inschalingtoets (datum nader bekend te maken)

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges. Zelfstudie.

A la carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Leerdoelen

Het ontwikkelen van taalcompetenties gerelateerd aan de drie disciplines binnen de opleiding: luisteren A2, lezen A 2, spreken A1, schrijven A1. Meer informatie hierover op http://www.let.leidenuniv.nl/talengids/ert.pdf

Literatuur

Lourdes Miguel en Neus Sans. Rápido: Libro del alumno; Cuaderno de ejercicios. Intertaal Amsterdam, Nederlandse versie. ISBN: 90-5451-4302.

Toetsing

Schriftelijke opdrachten, computeronderwijs (Hologram), mondeling en schriftelijk tentamen met gesloten en open vragen. Herkansing: alleen mondeling en schriftelijk tentamen;aan het eind van het volgende semester.

Informatie

Dr. P. González, tel: 071 5272054 of e-mail: p.gonzalez@hum.leidenuniv.nl

Overige informatie

Deze cursus wordt in het 2de semester als herhaalonderwijs aangeboden (2 contacturen per week).

Blackboard/webpagina

Blackboard geeft informatie over het college, het collegerooster en het tentamenrooster. Bovendien, zullen wekelijkse handouts en oefeningen via deze virtuele omgeving worden aangeboden.