Studiegids

nl en

Eerste Jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
De erfenis van Trajanus 5
De stad in Latijns-Amerika 5
Inleiding in de geschiedenis van staat en maatschappij van Latijns-Amerika 5
Kerncurriculum: Inleiding Historische Wetenschap 5
Letterkunde van Spaans Amerika I. Inleiding. 5
Literatuurwetenschap: Inleiding literatuurwetenschap (Kerncurriculum) 5
Spaans module 1 10
Spaans module 2 10
Staatsformaties in Latijns-Amerika 5
Taalkunde van Spaans Amerika I 5

Tweede Jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Inleiding in de taal- en letterkunde van Brazilië 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie s2 5
Letterkunde van Spaans Amerika II. Het beeld van de ander. 5
Letterkunde van Spaans Amerika III. Nationale identiteiten, literaire (de)constructies. 5
Letterkunde van Spaans Amerika IV. Stad en platteland: literatuur als ongemakkelijk rumoer. 5
Ontwikkelingsstrategie 5
Politieke processen 5
Spaans module 3 10
Spaans module 4 5
Taalkunde van Spaans Amerika II 5
Taalkunde van Spaans Amerika III 5

Derde Jaar

  • In het tweede semester maakt de student een Bachelor-eindwerkstuk van 10 ects

  • Zowel in het eerste als in het tweede semester heeft de student een vrije keuzeruimte te besteden, beide van 15 ects

Vak EC Semester 1 Semester 2
1 Keuzeruimte 15
BA-eindwerkstuk 10
Letterkunde van Spaans Amerika V 5

Kies een disciplinair onderzoekscollege uit Moderne Geschiedenis, Letterkunde of Taalkunde:

Onderzoekstechnieken in Latijns-Amerika 5
Taalkundig onderzoek naar taalgebruik in Spaans Amerika 5
Wetenschappelijk onderzoek in de Spaans-Amerikaanse literatuur 5
Workshop Taalkunde: Het leren van het Spaans 5

Kies een disciplinair accentcollege:

Denkbeelden in de Spaans-Amerikaanse literatuur 5
Internationale betrekkingen van Latijns-Amerika 5

Meer info

Doel van de opleiding
Aansluitende programma’s
Het programma
BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

2009-2010

Doel van de opleiding

Bachelors Talen en culturen van Latijns-Amerika/Spaans:

  • beschikken over kennis van en inzicht in de culturen van Latijns-Amerika vanuit taal , letter- en geschiedkundig oogpunt;

  • beschikken over kennis van en inzicht in de onderlinge verwevenheid van taal, letteren en geschiedenis van Latijns-Amerika;

  • zijn in staat zelfstandig onderzoeksmethoden van de geschiedenis, de taalkunde of de letterkunde op het gebied van Latijns-Amerika toe te passen;

  • zijn in staat tot het schrijven van een wetenschappelijk verslag en

  • zijn in staat op mondelinge en schriftelijke wijze in het Spaans te communiceren (op de niveaus B1, B2 of C1 van het CEFR [Common European Framework of Reference]).

Aansluitende programma’s

Het bachelorprogramma Talen en culturen van Latijns Amerika/Spaans (TCLA) geeft rechtstreeks toegang tot de eenjarige masteropleiding Latin American Studies aan de Universiteit Leiden. Bachelors TCLA kunnen, afhankelijk van hun resultaten, ook toegang krijgen tot de tweejarige onderzoeksmaster Latin American and Amerindian Studies, en de student onder meer voorbereidt op een promotietraject. Na het afronden van de eenjarige masteropleiding Latin American Studies kunnen studenten die zich willen voorbereiden op een loopbaan in het voortgezet onderwijs, de educatieve master bij het ICLON gaan doen (een jaar voltijd, twee jaar deeltijd) en daarmee een eerstegraads lesbevoegdheid Spaans verwerven.
NB Als je in de keuzeruimte de Educatieve minor hebt afgerond en je je masterdiploma hebt behaald, dan kun je met een verkort traject de educatieve master doen (30 ects in plaats van 60 ects).

Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de aanmeldingsprocedure, zie mastersinleiden.nl.

Het programma

Eerste jaar: propedeuse

De bacheloropleiding TCLA gaat uit van studenten die geen enkele voorkennis hebben van het Spaans (studenten mét voorkennis kunnen deelnemen aan een inschalingstoets in september en op basis daarvan eventueel in een hogere taalverwervingsmodule instromen). Daarom wordt in de propedeuse veel aandacht besteed aan taalverwerving, en in verhouding meer aan moderne geschiedenis dan aan letterkunde en taalkunde, onderdelen waarvoor kennis van het Spaans al gauw onontbeerlijk is. Het onderwijs in de taalvaardigheid is zodanig ingericht dat ook studenten zonder voorkennis al vanaf het tweede semester colleges in het Spaans kunnen volgen en Spaanse teksten kunnen lezen.
De studie is georganiseerd rond drie disciplines of wetenschapsgebieden: moderne geschiedenis, letterkunde en taalkunde. Uitgangspunt is dat een zinvolle beschouwing van Latijns-Amerika alleen mogelijk is als je deze drie disciplines in hun samenhang bestudeert. In elk van de drie disciplines wordt in de propedeuse een inleidend vak gedoceerd.
Verder oefen je de vaardigheden die je nodig hebt om je bache¬loropleiding met succes af te ronden. Kennis en vaardigheden worden regelmatig getoetst, onder andere in de vorm van een referaat en een werkstuk.
In het kader van het facultaire kerncurriculum volgen studenten in de propedeuse bovendien Inleiding Historische Wetenschap en Inleiding Literatuurwetenschap.

Tweede en derde jaar

Het tweedejaarsprogramma van het hoofdvak TCLA is voor alle studenten gelijk. De thema’s van de diverse disciplines worden steeds complexer van aard. Taal en letterkunde kennen een oplopende moeilijkheidsgraad van taalvaardigheid Spaans, dat tot en met het derde jaar wordt onderwezen.
In het tweede jaar krijgen studenten ook een Inleiding in de Taal- en Letterkunde van Brazilië. Studenten die zich op dit gebied verder willen bekwamen, kunnen hun keuzeruimte van het derde jaar vullen met Braziliëstudies.
In het kader van het facultair kerncurriculum volgen studenten het vak Wetenschapsfilosofie.
In het derde jaar kiezen de studenten, naast een gedeelte dat voor iedereen gelijk is, een disciplinair accent (een specialisatie). Het accent bestaat uit een onderzoekscollege in een van de drie disciplines Moderne Geschiedenis, Letterkunde of Taalkunde; dit college bereidt voor op het ‘BA-eindwerkstuk’ waarmee de student de studie in het tweede semester afsluit. In dezelfde discipline kiest de student nog een accentvak.

Keuzeruimte
In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 ects (15 ects per semester).

Buitenlandverblijf
Studenten TCLA kunnen, mits zij voldoen aan een aantal voorwaarden, tijdens de zomerperiode zesweekse intensieve taalcursussen volgen aan de Universiteit van Córdoba (Argentinië).

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten het programma van 180 ects hebben behaald, voldoen aan de eisen van de keuzeruimte en hun BA-eindwerkstuk met succes hebben afgerond.
Het BA-eindwerkstuk is het schriftelijk verslag van een onderzoek dat een student heeft ver¬richt in het gekozen accent. Het eindwerkstuk telt maximaal 8500 woorden. De regeling van het BA-eindwerkstuk is hier te vinden.