Studiegids

nl en

Horatius in de Nederlandse literatuur

Vak
2009-2010

Beschrijving

Horatius’ invloed op de Nederlandse letterkunde is van drieërlei aard: hij is vele malen vertaald, hij heeft de lyriek sterk beïnvloed en zijn Ars poetica is van groot belang geweest voor de ideeën over het dichten en het dichterschap. De werkgroep zal een aantal gedichten naar Horatius uitgeven, en de invloed van zijn poetica op Nederlandse auteurs van de zeventiende en achttiende eeuw onderzoeken.

Onderwijsvorm

Werkcollege

A la carte- en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Toegangseisen

-

Leerdoelen

Inzicht in het gebruik van het bibliografisch apparaat, inzicht in de invloed van Horatius op de Nederlandse letterkunde en op de poëtica van de zeventiende en achttiende eeuw.

Studielast

-

Literatuur

Aan te schaffen literatuur:
Een editie van Horatius naar keuze (bijvoorbeeld de vertaling van P. Schrijvers of de Latijns-Engelse parallel-editie in de Loeb Classical Library).

Toetsing

Opdrachten en werkstuk

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Informatie

Ton Harmsen, Opleiding Nederlands (EYCKH 1, kamer 104c), tel. 071-2572117, e-mail klik hier.

Aanmelden

Via U-Twist.

Blackboard

Samenvattingen van de stof, extra leesopdrachten en wekelijks huiswerk worden via Blackboard verspreid.

Opmerkingen

De werkgroep zal leiden tot beter inzicht in de invloed van Horatius op de letterkunde van de Vroegmoderne Tijd.