Studiegids

nl en

Amadis van Gaule, de langste ridderroman ooit

Vak
2009-2010

Beschrijving

De Amadis van Gaule is een tekst waar neerlandici het liefst met een grote boog omheen lopen. Logisch, want wie heeft er tegenwoordig nog tijd om deze 21 delen tellende ridderroman te lezen? Gezien het grote Europese succes van de Amadis in de 16e en 17e eeuw – in de Nederlanden verscheen de tekst in druk tussen 1546-1624 – is dit eigenlijk een zeer betreurenswaardige gang van zaken. Bert van Selm heeft destijds belangrijk bibliografisch voorwerk gedaan, maar een editie van de Nederlandse Amadis is nooit verschenen. Daarom slaan we in dit college de handen aan de ploeg! Tijdens het college maken studenten kennis met de tekst en wordt nader ingegaan op de internationale middeleeuwse voorgeschiedenis, de Europese traditie van Amadisvertalingen en de relatie van de tekst met andere gedrukte ridderromans.
Tijdens het college wordt een begin gemaakt met een editie van het eerste deel. Studenten die gegrepen worden door de materie kunnen er desgewenst hun Bachelor-scriptie aan wijden.
Dit college kan goed worden gevolgd in samenhang met het college van Olga van Marion, ‘Ridders in de Renaissance’.

Onderwijsvorm

Werkcollege

A la carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Toegangseisen

-

Leerdoelen

Studenten doen kennis op over de Amadis van Gaulle, de middeleeuwse voorgeschiedenis van deze ridderroman, de Europese traditie van Amadisvertalingen en de relatie van de tekst met andere gedrukte ridderromans. Tevens doen ze praktijkervaring op met het maken van een editie. Studenten oefenen in het verkennen en afbakenen van een onderzoeksterrein, het formuleren van een probleemstelling, het doen van onderzoek (inclusief bibliografisch zoekwerk), alsmede in het presenteren van hun bevindingen in een wetenschappelijk verantwoord betoog. Het college biedt training in mondeling en schriftelijk presenteren, en in onderzoeks- en samenwerkingsvaardigheden.

Studielast

-

Literatuur

  • Bert van Selm, De Amadis van Gaule-romans. Productie, verspreiding en receptie van een bestseller in de vroegmoderne tijd in de Nederlanden. Leiden, 2001. (Uitgave van de Stichting Neerlandistiek Leiden, verkrijgbaar bij de docent tegen betaling van 5 euro).

Toetsing

Referaat (30%) en werkstuk (70%).

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Informatie

Wim van Anrooij, Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur (WSD-complex, gebouw 1167, kamer 101a). Tel. 071-5272121. E-mail klik hier.

Aanmelden

Via U-Twist.

Blackboard

Ja.

Opmerkingen

Aan het begin van het college wordt een beschrijving van het college op Blackboard geplaatst. Daarop staat (zoveel mogelijk) van week tot week de collegestof aangegeven, alsmede de voorbereiding die van de studenten wordt gevraagd.