Studiegids

nl en

Spaans module 4

Vak
2009-2010

Beschrijving

Het taalonderwijs binnen TCLA is gekoppeld aan de taalcompetenties die nodig zijn om onderwijs in het Spaans te volgen en om de geleerde competenties die bij deze studie behoren in de samenleving uit te oefenen. Bij het taalvaardigheidonderwijs wordt aandacht besteed aan de volgende vaardigheden: luisteren, spreken, lezen en schrijven. De grammatica heeft hierbij een belangrijke rol. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de systematische opbouw en uitbreiding van een basiswoordenschat.

Dit vak is de voortzetting en intensivering van module 3. Naast het trainen van de verschillende vaardigheden, is de cursus er op gericht de student dieper inzicht te verschaffen in de opbouw van geschreven teksten van verschillende aard.

De cursus beoogt de studenten te leren zelfstandig Spaanse teksten te redigeren. Het onderwijs is er vooral op gericht de student te leren argumenteren op basis van een concrete stelling. Het onderwijs in de schriftelijke taalvaardigheid wordt ondersteund door een practicumeis bestaande uit opdrachten die er op gericht zijn de schrijfvaardigheid te verhogen en een opdracht die er op gericht is de leesvaardigheid te vergroten. Een aantal opdrachten worden gemaakt tijdens een van de colleges. Bij alle opdrachten wordt naast de grammaticale correctheid van het Spaans ook de coherentie van het geschreven stuk meegewogen. Meer details zijn te vinden in de syllabus van module 4. Mondelinge taalvaardigheid en schriftelijke taalvaardigheid worden in een gecombineerd college gegeven.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcolleges en zelfstudie.

A la carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Leerdoelen

Het ontwikkelen van taalcompetenties gerelateerd aan de drie disciplines binnen de opleiding: Luisteren, lezen, spreken en schrijven: B2. Meer informatie hierover op http://www.let.leidenuniv.nl/talengids/ert.pdf

Literatuur

  • J.F. García Santos. Sintaxis del Español, curso de perfeccionamiento. Santillana/Unversidad de Salamanca. Madrid, 1993. ISBN: 84-294-3495-X.

  • Gabriel García Márquez. Por la libre, obra periodística 4 (1974-1995). Ed. Mondadori. Barcelona 1999. ISBN: 84-397-0188-8.

  • Olivier Dabène. América Latina en el siglo XX. Ed. Síntesis, Madrid 2000. ISBN: 84-7738-759-1.

  • Syllabus, verkrijgbaar bij het Studiepunt

Toetsing

Schriftelijke opdrachten, mondeling en schriftelijk tentamen.
Herkansing: alleen mondeling en schriftelijk tentamen.

Informatie

mw. drs. M.P. van der Velden-Rodríguez, tel: 071-527 2055, e-mail: m.p.van.der.velden@hum.leidenuniv.nl

Blackboard

Blackboard geeft informatie over het collegerooster, het tentamenrooster en eventuele wijzigingen in het programma.